Zmiana formy opodatkowania - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa 2024 Poznań

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 7 grudnia 2023

Zmiana formy opodatkowania

Posiadając własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej formy opodatkowania -. Warto jednak pamiętać, że wybór ten nie jest ostateczny i w razie potrzeby przedsiębiorca ma możliwość zmiany. Jakie formy opodatkowania są dostępne i jak dokonać ich zmiany? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Jakie są formy opodatkowania? 

Istnieją trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),
 • według stawki liniowej (19%),
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Istnieje również czwarta forma opodatkowania nazywana kartą podatkową - z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby, które były opodatkowane nią przed rokiem 2022.

Skala podatkowa

Skala podatkowa jest inaczej nazywana opodatkowaniem na zasadach ogólnych i jest podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca nie wybierze innej opcji, właśnie skala podatkowa zostanie mu narzucona automatycznie i będzie on płacił podatek dochodowy według stawki 12% do kwoty 120 tys. zł oraz 32% od nadwyżki dochodu powyżej tej kwoty. Nie trzeba więc zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego. 

Podatników korzystających ze skali podatkowej dotyczy również kwota zmniejszająca podatek. Kwota wolna od podatku w 2024 roku to 30 tys. zł, więc kwota zmniejszająca podatek to: 

30 tys. zł x 12% = 3600 zł

Podatek liniowy

Podatek liniowy

W przypadku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej osiągnięte dochody są opodatkowane 19% stawką podatkową. Stawka jest zawsze taka sama bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. 

Z tego opodatkowania mogą skorzystać osoby, które osiągają dochody:

 • z działalności gospodarczej,
 • z działów specjalnych produkcji rolnej.

Podatnik może wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeśli:

 • samodzielnie prowadzi swoją działalność,
 • jest wspólnikiem spółki cywilnej,
 • jest wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych,
 • jest wspólnikiem spółki jawnej, która wybrała opodatkowanie na poziomie wspólników spółki,
 • jest partnerem spółki partnerskiej,
 • prowadzi działy specjalne produkcji rolnej.

Opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, lecz ich wspólnicy. Wysokość podatku określana jest zgodnie z ich udziałami w zysku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Stawki tego podatku wahają się od 2 do 17%. Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń.

Z tego opodatkowania mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej
 • przedsiębiorstwa w spadku
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie muszą składać osoby, które uzyskują przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

Warto wiedzieć:

Zgodnie z przepisami osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie mogą już opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną dla nich formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dlatego zgłaszanie przez nich wyboru tej formy opodatkowania jest zbędne.

Karta podatkowa

Karta podatkowa

Uważana jest za najprostszą z form opodatkowania. Kwota podatku jest stała i wynika z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, nie mogą skorzystać z tej formy.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zmienić formę opodatkowania w Poznaniu?

Aby zmienić formę opodatkowania, należy złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Poznaniu pisemne oświadczenie w terminie:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej
 • do końca roku – gdy pierwszy przychód przedsiębiorca uzyska w grudniu danego roku.

W przypadku gdy wybrana forma opodatkowania będzie w latach następnych kontynuowana, nie ma konieczności sporządzania dodatkowego zawiadomienia naczelnika US w Poznaniu.

Gdzie złożyć wniosek w Poznaniu? 

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania należy złożyć w Poznaniu:

Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania - wzór PDF, DOC

Ile kosztuje zmiana formy opodatkowania?

Ile kosztuje zmiana formy opodatkowania?

Usługa jest bezpłatna. Opłatę ponosi się jedynie w sytuacji, gdy wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa

Ile czeka się na zmianę formy opodatkowania? 

Zmiany powinny dokonać się następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku do CEIDG. W przypadku złożenia dokumentu w urzedzie, sprawa zostanie załatwiona bezzwłocznie.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zmiana formy opodatkowania w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę zmiana formy opodatkowania w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald pod adresem Mariana Smoluchowskiego 1 w Poznaniu, lub z 6 innymi instytucjami.

Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald

adres: Mariana Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań

tel. +48616644000 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Jeżyce

adres: Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań

tel. +48616471800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto

adres: Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań

tel. +48618730300 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

adres: Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań

tel. +48616578787 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

adres: Zygmunta Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań

tel. +48618270100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Wilda

adres: Dolna Wilda 80B, 61-501 Poznań

tel. +48618328800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

adres: pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań

tel. +48612254550 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 33,4 tys. dokumentów!
Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania [DOC]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu