Upoważnienie do Urzędu Skarbowego US w Poznaniu - wzór pełnomocnictwa PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 5 min. czytania

Upoważnienie do urzędu skarbowego

Aby pełnomocnik mógł załatwiać sprawy podatkowe w czyimś imieniu, konieczne jest dostarczenie do Urzędu Skarbowego w Poznaniu specjalnego pełnomocnictwa. Czy pełnomocnictwo można sporządzić samodzielnie? Jak je dostarczyć? Czy udzielenie upoważnienia do urzędu skarbowego wymaga uiszczenia opłaty? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może zostać upoważniony w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu?

Podobnie jak w przypadku innych pełnomocnictw, upoważnionym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych np. członek rodziny, doradca podatkowy etc. Pełnomocnictwa można udzielić wielu osobom.

Pełnomocnikami nie mogą zostać osoby ubezwłasnowolnione.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać upoważnienie do Urzędu Skarbowego w Poznaniu?

Upoważnienia do urzędu skarbowego należy składać na dedykowanych w tym celu formularzach::

Pełnomocnictwo ogólne do urzędu skarbowego - wzór druku PDF

Pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres ze wszystkich pełnomocnictw. Upoważnia do podejmowania działań we wszystkich sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej np. do odbioru dokumentów, zaświadczeń i pieniędzy, za wyjątkiem podpisywania deklaracji podatkowych. Respektują je wszystkie urzędy skarbowe, a także urzędy miast i gmin zajmujące się m.in. podatkiem od nieruchomości.

Pełnomocnictwo można złożyć wyłącznie elektronicznie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

Poniżej zamieszczono druk pełnomocnictwa ogólnego w PDF.

Pełnomocnictwo ogólne do urzędu skarbowego - wzór PDF, DOC

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych - wzór PDF

Pełnomocnictwo ogólne nie wystarczy, aby móc złożyć w czyimś imieniu podpis na deklaracji podatkowej. W tym celu należy złożyć jeden z następujących druków pełnomocnictw:

 • UPL-1 - do podpisywania deklaracji składanych online przez Internet,
 • UPL-1P - do podpisywania deklaracji składanych na papierze.

Pełnomocnictwa można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie przez ePUAP (do szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych - wzór PDF, DOC

Pełnomocnictwo szczególne do urzędu skarbowego - wzór druku PDF

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do wykonania jednej, konkretnej czynności podatkowej, która musi być wyraźnie wskazana w dokumencie. Pełnomocnictwo szczególne można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu bądź elektronicznie przez ePUAP. Poniżej zamieszczono wzór pełnomocnictwa szczególnego w formacie PDF.

Pełnomocnictwo szczególne do urzędu skarbowego - wzór PDF, DOC

Pełnomocnictwo do doręczeń w sprawach podatkowych - wzór PDF

Ten rodzaj upoważnienia jest wymagany, gdy ustanawiający je nie ma pełnomocnika ogólnego ani szczególnego, a także:

 • zmienił adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie poza UE
 • nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, lub w innym kraju UE i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania, lub w kraju doręczono mu postanowienie o wszczęciu postępowania.

Nie ma potrzeby ustanawiać pełnomocnika do doręczeń, jeżeli podano adres mailowy do dostarczania pism procesowych.

Ten rodzaj pełnomocnictwa można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym bądź elektronicznie przez ePUAP.

Pełnomocnictwo do doręczeń w sprawach podatkowych - wzór PDF, DOC

Opłata za upoważnienie do urzędu skarbowego

Wysokość opłaty skarbowej zależy od rodzaju pełnomocnictwa:

 • pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) - bez opłat,
 • pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) - 17 zł,
 • pełnomocnictwo do doręczeń (PPD-1) - 17 zł,
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych:
  • UPL-1 - bez opłat,
  • UPL-1P - 17 zł.

Odwołanie upoważnienia do urzędu skarbowego

Upoważniający może w każdym momencie wypowiedzieć udzielone pełnomocnictwo za pomocą pisemnego odwołania pełnomocnictwa do urzędu skarbowego.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do urzędu skarbowego w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do urzędu skarbowego w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald pod adresem Mariana Smoluchowskiego 1 w Poznaniu, lub z 6 innymi instytucjami.

Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald

adres: Mariana Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań

tel. +48616644000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Jeżyce

adres: Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań

tel. +48616471800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto

adres: Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań

tel. +48618730300 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

adres: Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań

tel. +48616578787 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

adres: Zygmunta Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań

tel. +48618270100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Wilda

adres: Dolna Wilda 80B, 61-501 Poznań

tel. +48618328800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

adres: pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań

tel. +48612254550 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,6 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo ogólne do urzędu skarbowego [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do doręczeń w sprawach podatkowych [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo szczególne do urzędu skarbowego [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji podatkowych w formie papierowej [PDF]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji podatkowych online [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu