Sanepid Białystok

Weryfikacja: 29 kwietnia 2022


Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
WSSE w Białymstoku ul. Legionowa 8
15-099 Białystok

Otwarte w piątek od 07:30

pon: 07:30-15:05
wt: 07:30-15:05
śr: 07:30-15:05
czw: 07:30-15:05
pt: 07:30-15:05
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
+48222500115 
PSSE w Białymstoku ul. Warszawska 57A
15-062 Białystok

Otwarte w piątek od 07:25

pon: 07:25-15:00
wt: 07:25-15:00
śr: 07:25-15:00
czw: 07:25-15:00
pt: 07:25-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
+48222500115 

Zobacz jakie sprawy załatwisz w stacjach sanitarno-epidemiologicznych

Sanepid Białystok - PSSE - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, zwana potocznie Sanepidem, realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. PSSE wykonują zadania powierzone im przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Jak sama nazwa wskazuje, PSSE znajdują się w większości powiatów, jednak obszar działania jednej placówki może również obejmować kilka powiatów. 

Struktura Sanepidu - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku

W oddziale PSSE w Białymstoku znajdują się różne działy, oddelegowane do wykonywania innych działań:

 • Oddział Epidemiologii - zajmujący się rozpoznawaniem i monitorowaniem chorób zakaźnych,
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży - sprawuje nadzór nad zachowaniem zasad higieny w szkołach i placówkach wychowawczych,
 • Oddział Higieny Komunalnej - kontroluje poziom czystości wody pitnej oraz sprawuje nadzór nad kąpieliskami, basenami,
 • Oddział Higieny Pracy - zajmuje się m.in. kontrolowaniem miejsc pracy pod kątem bezpieczeństwa pracowników oraz rozpoznawaniem chorób zawodowych,
 • Oddział Higieny Żywności i Żywienia - kontrola nad zakładami zajmującymi się produkcją i dystrybucją żywności,
 • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - opiniowanie projektów przestrzennych zagospodarowania terenu pod kątem uwarunkowań środowiskowych,
 • Oddział Oświaty Zdrowotnej - stworzony do promowania zachowań prozdrowotnych i zachęcania obywateli do zdrowego trybu życia.

Komu podlegają Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (tzw. Sanepidy)?

Na czele Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych stoją państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, których zadaniem jest zarządzanie placówką. Podlegają oni państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, którzy sprawują władzę nad wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Głównym organem, zarządzający stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w całym kraju jest Główny Inspektorat Sanitarny. 

Jakie sprawy można również załatwić w Sanepidzie w Białymstoku?

W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Białymstoku można zgłosić się również w sprawie:

 • wykonania badań laboratoryjnych na obecność pasożytów chorób zakaźnych: boreliozy, gruźlicy, salmonelli, 
 • zgłoszenia suplementu diety wprowadzanego po raz pierwszy na rynek polski,
 • zgłoszenia konieczności wykonania testu na COVID-19. 
 

Zgłoszenie sprawy do sanepidu Białystok

Oprócz tego, w oddziale PSSE w Białymstoku znajdują się różne działy, wykonujące następujące działania:

 • sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie:
  • epidemiologii,
  • higieny dzieci i młodzieży,
  • higieny komunalnej,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny pracy,
  • higieny żywności i żywienia,
 • prowadzenie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • działanie w zakresie promocji ochrony zdrowia i edukacji prozdrowotnej np. kampanie przeciw paleniu wyrobów tytoniowych.

Praca w Sanepidzie w Białymstoku

Jak wygląda praca w Sanepidzie?

Państwowa Inspekcja Sanitarna odpowiedzialna jest za realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Głównym obowiązkiem Sanepidu jest sprawowanie nadzoru nad sytuacją epidemiologiczną oraz diagnozowaniem i zapobieganiem powstawania chorób zakaźnych. Dodatkowo pracownicy PSSE kontrolują warunki higieny pracy i środowiska. Zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19 praca stacji Sanepidu nabrała szczególnego znaczenia. W tym okresie zakres obowiązków i uprawnień pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych został poszerzony w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Praca Sanepid Białystok- Jakie kwalifikacje trzeba spełniać?

Osoby ubiegające się o pracę w Sanepidzie w Białymstoku powinny posiadać dyplom ukończenia studiów w kierunku powiązanym z biologią, chemią czy technologią żywności i żywienia. Atutem podczas rekrutacji będzie tytuł diagnosty laboratoryjnego lub ukończone dodatkowe szkolenia i kursy.

Gdzie znaleźć oferty na prace w Sanepidzie w Białymstoku?

Aktualne oferty pracy w Sanepidzie można znaleźć na stronie internetowej PSSE Białystokhttps://www.gov.pl/wsse-bialystok.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021.195 t.j.)