Staraj się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego!

7 lipca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i masz zamiar wybrać się na turnus rehabilitacyjny, możesz starać się o dofinansowanie. Aby otrzymać wsparcie finansowe, rzecz jasna należy spełnić kilka warunków. W poniższym artykule wyjaśnimy, kto może starać się o dofinansowanie, ile ono wynosi oraz gdzie i kiedy złożyć odpowiedni wniosek.

Staraj się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego!
Staraj się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego!

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego – dla kogo?

Kto może starać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Przede wszystkim osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które otrzymały od lekarza specjalne skierowanie na wyjazd. O wsparcie finansowe mogą starać się także osoby posiadające orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, grupie inwalidzkiej lub stałej bądź długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Dodatkowo, osoba niepełnosprawna może starać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla swojego opiekuna, jeżeli lekarz uzasadni we wniosku, że obecność opiekuna na wyjeździe jest konieczna. Opiekun nie może być osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki. Musi być pełnoletni, jednak dopuszczalne jest, aby miał powyżej 16 lat – w sytuacji, gdy potencjalny opiekun należy do rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka. Opiekun nie może być również częścią kadry turnusu.

Wybór turnusu i wysokość dofinansowania

Osoba niepełnosprawna ma wiele turnusów rehabilitacyjnych do wyboru. Na co zwrócić uwagę? Oprócz atrakcji turystycznych w miejscowości, w której znajduje się ośrodek, warto skupić się na rodzaju schorzeń, których leczenie będzie punktem głównym turnusu. Każdy może samodzielnie poszukać idealnego turnusu, korzystając z centralnej bazy ośrodków, a także organizatorów turnusów rehabilitacyjnych lub skorzystać z pomocy pracownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, który dopasuje idealny turnus dla konkretnego rodzaju schorzeń. Ceny turnusów zależą wyłącznie od ich organizatorów. 

Jaka jest wysokość dofinansowania? Wszystko zależy od dochodów oraz stopnia niepełnosprawności osoby wnioskującej o dofinansowanie. Jeśli przeciętny miesięczny dochód wnioskującego za kwartał przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe – równy albo niższy niż 65%, dofinansowanie wynosi kolejno:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący:
    • ma znaczny stopień niepełnosprawności
    • jest dzieckiem, które ma mniej niż 16 lat
    • ma od 16 do 24 lat, uczy się i nie pracuje
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący ma umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący ma lekki stopień niepełnosprawności
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli wnioskujący jest osobą zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej albo jest opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

Warto jednak pamiętać, że nie każdy otrzyma dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Powiatowe centra pomocy rodzinie mają określoną kwotę przeznaczoną właśnie na tego rodzaju dofinansowania. Może się zatem zdarzyć, że mimo spełnienia wszystkich wymienionych warunków, wnioskujący nie otrzyma dofinansowania. Większe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego mają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także osoby w wieku od 16 do 24, które uczą się i nie pracują.

Składanie wniosku

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek wraz z kompletem odpowiednich dokumentów. Można je dostarczyć osobiście, składając je w powiatowym centrum pomocy rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania lub przez Internet, korzystając z Systemu Obsługi Wsparcia. Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym momencie. Po złożeniu dokumentów, przejdą one weryfikację – powinno to nastąpić do 10 dni od dnia ich dostarczenia. Jeżeli wniosek będzie kompletny, wnioskujący dowie się, czy otrzymał dofinansowanie, do 30 dni od dnia złożenia dokumentów. Jeżeli nie otrzyma dofinansowania, i tak otrzyma dokument z odmową, gdzie zostanie wyjaśniony powód odrzucenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Oprócz wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, konieczne jest także dostarczenie kompletu dokumentów. Wnioskujący musi przygotować kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy, wniosek od lekarza o skierowaniu na turnus rehabilitacyjny, a także informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego. Jeżeli wniosek składamy przez internet, wszystkie wyżej wymienione kopie dokumentów załączamy w formie skanów do formularza online. 

Planujesz wybrać się na turnus rehabilitacyjny? Staraj się o dofinansowanie! Przygotowaliśmy specjalną instrukcję, z której dowiesz się, jak wygląda proces przyznawania wsparcia finansowego. Szczegółowo wyjaśniamy w niej, jakie warunki musi spełniać wnioskujący i na przykładach pokazujemy, jak wyliczać wysokość dofinansowania. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa