Świadectwo charakterystyki energetycznej Radom - informacje i cena 2024

Autor: Judyta Cyganek Weryfikacja: 3 czerwca 2024 7 min. czytania

Świadectwo energetyczne

Od kwietnia 2023 roku posiadanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe, nawet dla właścicieli starszych nieruchomości w Radomiu, którzy planują ich sprzedaż lub wynajem. Czym jest ten dokument i jakie informacje zawiera? Jak zdobyć świadectwo energetyczne w Radomiu i ile to kosztuje? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane także certyfikatem lub paszportem energetycznym, to dokument sporządzany na podstawie dokumentacji projektowej budynku, dołączonej do wniosku o pozwolenie na budowę, z uwzględnieniem zmian w trakcie budowy. Zawiera informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na energię potrzebną m.in. do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia (w przypadku budynków niezamieszkałych). 

W przypadku korzystania z istniejącego budynku (lub lokalu) „dla własnych potrzeb”, czyli bez zamiaru sprzedaży lub wynajmu, świadectwo energetyczne nie jest wymagane.

Do czego służy świadectwo energetyczne?

Dokument jest niezbędny podczas sprzedaży nieruchomości – od 28 kwietnia 2023 roku jest on również wymagany przy umowie najmu.

Czy można sprzedać dom, mieszkanie w Radomiu bez świadectwa energetycznego?

Dotychczas było to możliwe, jednak wraz ze zmianami, które obowiązują od kwietnia 2023 roku, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem koniecznym do sfinalizowania transakcji.

Przykład świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne przykład

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne budynku, mieszkania?

Dokument zawiera następujące dane:

 • adres obiektu, jego kubaturę, powierzchnię użytkową, wiek,
 • właściwą temperaturę pomieszczeń,
 • zapotrzebowanie na:
  • nieodnawialną energię pierwotną,
  • energię końcową,
  • energię użytkową,
 • średnią sezonową sprawność instalacji,
 • dodatkowe informacje.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Od kwietnia 2023 roku, obowiązek posiadania świadectwa energetycznego obejmie:

 • właścicieli, którzy sprzedają lub wynajmują swoją nieruchomość. Dotyczy to wyłącznie nowych umów najmu,
 • inwestorów budujących nieruchomość – bez niego nie uda się przeprowadzić odbioru budynku,
 • budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2,
 • właścicieli lub zarządców budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w których świadczone są usługi dla ludności. Świadectwa będą musiały być umieszczone w widocznym miejscu. 

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane?

W kilku przypadkach nie ma konieczności wyrobienia paszportu energetycznego. Zwolnieni z tego obowiązku są właściciele lub zarządcy:

 • budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • budynków przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • budynków przeznaczonych do gospodarki rolnej o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²rok),
 • budynków objętych ochroną konserwatora zabytków,
 • budynków służących celom religijnym (np. kościoły, kaplice, klasztory).

Świadectwo energetyczne dla mieszkania w bloku – na kim spoczywa obowiązek?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Spółdzielnia mieszkaniowa będzie zobowiązana do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, wyłącznie w sytuacji, gdy będzie stroną umowy jako sprzedawca lub wynajmujący.

Chcąc wyrobić świadectwo energetyczne dla własnego mieszkania można wystąpić z wnioskiem do właściciela lub zarządcy budynku o nieodpłatne wydanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (w przypadku jego sporządzenia dla budynku), a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku. Wydanie ww. dokumentów powinno nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku braku paszportu energetycznego można samodzielnie starać się o jego wystawienie. Jeśli chodzi o zakup nieruchomości to jest to okres do 12 miesięcy od daty zakupu, a w przypadku najmu do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne lokalu, budynku?

Dokument zachowuje ważność przez 10 lat. Natomiast straci ono swoją ważność przed upływem tego terminu.

Jeżeli na terenie nieruchomości wykonywano modernizację, która niosła ze sobą zmiany wpływające na zużycie energii (np. wymiana pieca, okien). W przypadku sprzedaży lub wynajmu trzeba będzie opracować nowe świadectwo energetyczne.

W jakiej formie wydawane jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo będzie można otrzymać w formie:

 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej,
 • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z nowymi przepisami, za brak dokumentu i nieprzekazanie go podczas wynajmu lub sprzedaży można otrzymać mandat o wartości maksymalnie 5000 złotych. Jeżeli właściciel nieruchomości nie przyjmie mandatu, wówczas sprawa trafia do sądu – sąd może wymierzyć karę grzywny od 20 zł do 5 tysięcy złotych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto wydaje świadectwo energetyczne?

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania, budynku w Radomiu?

O sporządzenie dokumentu należy zwrócić się do jednej z wielu działających na rynku firm zajmujących się wykonywaniem tego typu opracowań. Uprawnienia do wystawiania świadectw posiadają osoby ujęte w rejestrze ministerialnym (MRiT).

Świadectwo charakterystyki energetycznej Radom można uzyskać także za pośrednictwem strony certyfikatomat.pl. Serwis oferuje certyfikaty energetyczne dla różnych rodzajów nieruchomości – domów, mieszkań, a nawet garaży. Dokument można uzyskać online, bez konieczności wychodzenia z domu – wystarczy wybrać produkt, dodać go do koszyka, opłacić zamówienie przelewem bankowym bądź BLIK, a następnie wypełnić prosty formularz audytu, który następnie należy przesłać na stronę w formie skanu bądź fotografii.

Jak sprawdzić, czy audytor posiada odpowiednie uprawnienia?

Przed wybraniem firmy, która wystawi świadectwo energetyczne, warto najpierw upewnić się, czy posiada ona do tego uprawnienia. Informacje te można zweryfikować w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Ile kosztuje świadectwo energetyczne w Radomiu?

Cena za wykonanie świadectwa energetycznego będzie różniła się ze względu na lokalizację. Kwota za wydanie dokumentu w Radomiu waha się w okolicach od 500 do 1000 złotych w przypadku mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Dla większych budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej, cena może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

Ogłoszenie dot. sprzedaży lub najmu mieszkania bądź budynku w prasie czy Internecie

Jeśli zostało wydane świadectwo energetyczne, to w ogłoszeniu dot. sprzedaży bądź najmu nieruchomości należy podać poniższe informacje:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Podstawa prawna


Judyta Cyganek-Greń to z wykształcenia redaktorka i edytorka tekstów z kilkuletnim doświadczeniem. Wnikliwe sprawdza opisy wniosków i dba o to, aby były możliwie jak najbardziej zrozumiałe dla czytelników. Jej lekkie pióro pozwala jej tworzyć przystępne treści, nawet jeżeli nie sprzyja temu ich tematyka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji