Urząd Celno-Skarbowy UCS - kontakt i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 4 min. czytania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Urząd Celno-Skarbowy umożliwia załatwienie 2 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach Celno-Skarbowych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd Celno-Skarbowy

Czym jest urząd celno-skarbowy?

Urząd celno-skarbowy to jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to organ podatkowy, powstały w 2017 roku w miejsce zlikwidowanych urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych.

Struktura urzędów celno-skarbowych

Na czele każdego urzędu celno-skarbowego stoi naczelnik. Posiada kilku zastępców - ich ilość jest uzależniona od liczby pracowników urzędu. Każdy urząd celno-skarbowy składa się z następujących pionów:

 • pion wsparcia;
 • pion orzecznictwa;
 • pion kontroli;
 • pion zwalczania przestępczości ekonomicznej;
 • pion obsługi zgłoszeń celnych.

Zadania urzędów celno-skarbowych

Zadania urzędów celno-skarbowych. Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

 • prowadzenie kontroli celno-skarbowych,
 • ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi, takimi jak wywóz towarów poza teren Unii Europejskiej,
 • zwalczanie przestępczości ekonomicznej,
 • egzekwowanie należności celnych,
 • wspieranie podatnika i płatnika w prawidłowym opłacaniu podatków,
 • wykonywanie kontroli podatkowych,
 • wymienianie się informacjami podatkowymi z pokrewnymi urzędami innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rodzaje urzędów celno-skarbowych

W Polsce istnieją aż 4 rodzaje urzędów celno-skarbowych: wjazdu, wyjazdu, wwozu i wywozu.

 • Urząd celno-skarbowy wjazdu - urząd, do którego należy przywieźć towary, które są wprowadzane na dany obszar celny. Na miejscu zostaną poddane kontroli,
 • Urząd celno-skarbowy wyjazdu - urząd, w którym trzeba okazać towary, które zamierzamy wywieźć z danego obszaru celnego. Funkcjonariusze dokonają kontroli wyjazdowej,
 • Urząd celno-skarbowy wwozu - nadaje się w nim towarom wwożonym na dany obszar celny przeznaczenia celnego. Właśnie w tym urzędzie dokonuje się w tej sprawie wszelkich formalności,
 • Urząd celno-skarbowy wywozu - w tej instytucji nadaje się przeznaczenia celnego towarom, które są wywożone z danego obszaru celnego.

Urzędy celno-skarbowe na terenie RP

Na terenie całego kraju znajduje się 16 urzędów celno-skarbowych, po jednym w każdym województwie:

Dodatkowo, podczas reformy powołano 45 delegatur urzędu celno-skarbowego oraz 143 oddziały celne.

Kompetencje organów celnych

Każdy z organów celnych, m.in. dyrektor izby celnej czy naczelnik urzędu celno-skarbowego, posiada nieco inne kompetencje. Należą do nich:

 • Minister Finansów:
  • tworzenie, określanie siedzib i likwidacja izb oraz urzędów celno-skarbowe w drodze rozporządzeń,
  • nadawanie statutu izbom i urzędom celno-skarbowym,
  • tworzenie jednostek organizacyjnych Służby Celnej, określanie ich zakresu działania.
 • Dyrektor izby celnej:
  • nadzór nad naczelnikami urzędów celno-skarbowych,
  • walka z przestępczością skarbową,
  • organizacja szkoleń kadrowych w izbach i urzędach celno-skarbowych,
  • kierowanie urzędem celno-skarbowych.
 • Naczelnik urzędu celno-skarbowego:
  • nadzór podatkowy,
  • sprawowanie dozoru celnego,
  • wykonywanie kontroli celnej,
  • nadawanie towarom przeznaczenia celnego,
  • dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych,
  • zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych,
  • dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzowego.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu