Odpis aktu urodzenia Świdnik - online lub wniosek PDF 2024

Autor: Justyna Rudner 8 min. czytania

Odpis aktu urodzenia Świdnik

Do załatwienia wielu spraw urzędowych, wymagane jest przedstawienie skróconego lub zupełnego odpisu aktu urodzenia.

Te dokumenty stanowią najbardziej wiarygodne potwierdzenie wieku — ich okazanie jest konieczne m.in. podczas starania się o zasiłek rodzinny w miejscowości Świdnikzawarcia małżeństwa w miejscowości Świdnik lub wzięcia ślubu za granicą. Jak otrzymać odpis aktu urodzenia? Ile to kosztuje? Ile czeka się na jego wydanie? Gdzie złożyć wniosek o ten dokument? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Odpis skrócony a zupełny aktu urodzenia

Skrócony akt urodzenia jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym informacje o danej osobie, takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, a także dane rodziców. Odpis zupełny stanowi rozszerzoną wersję dokumentu, w której zawarte są pełne i dokładne informacje np. dotyczące stanu cywilnego, daty rozwodu lub zgonu.

Kto może otrzymać odpis aktu urodzenia?

Odpis może otrzymać każda osoba, której dany akt dotyczy.

O uzyskanie dokumentu innej osoby mogą się starać:

Kto może otrzymać odpis aktu urodzenia?

 • współmałżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
 • osoba wskazująca interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. potrzebny do sądu),
 • sąd, prokurator,
 • organizacje społeczne (jeśli uzasadnią),
 • instytucje i urzędy (jeśli uzasadnią),
 • pełnomocnicy powyższych.

W jakiej formie można otrzymać odpis?

Odpis aktu urodzenia można otrzymać w formie:

 • papierowej (osobiście, pocztą);
 • elektronicznej – dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym można otrzymać na swoją skrzynkę ePUAP (dotyczy wszystkich odpisów za wyjątkiem wielojęzycznego).

Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma on wówczas mocy prawnej.

Odpis skrócony wielojęzyczny jest wydawany tylko w wersji papierowej.

Ile kosztuje odpis aktu urodzenia?

Ile kosztuje odpis aktu urodzenia? 

Wydanie odpisu aktu urodzenia jest bezpłatnie, jeśli jest on wymagany do załatwienia takich spraw, jak:

Cena odpisu, który jest potrzebny do pozostałych spraw wynosi odpowiednio:

Rodzaj odpisu Koszt
Skrócony 22 zł
Papierowy odpis wielojęzyczny 22 zł
Zupełny 33 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Kto wydaje odpis aktu urodzenia?

Odpis aktu urodzenia jest wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego, właściwy dla miejsca urodzenia danej osoby.

Sprostowanie aktu urodzenia

Sprostowanie odpisu aktu urodzenia w miejscowości Świdnik

Jeżeli informacje zawarte w akcie urodzenia wymagają sprostowania, należy zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik i złożyć odpowiedni wniosek. O sprostowanie można się ubiegać m.in. po zmianie imienia w miejscowości Świdnik i zmianie nazwiska w miejscowości Świdnik.

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w tej sprawie, należy dokładnie ustalić, na czym polega błąd, gdzie występuje oraz jaki dokument może stanowić podstawę sprostowania aktu cywilnego.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby otrzymać sprostowanie aktu cywilnego, należy dostarczyć do urzędu stanu cywilnego następujące dokumenty:

Opłata za sprostowanie aktu cywilnego

Aby otrzymać sprostowanie aktu cywilnego, należy uiścić opłatę w wysokości 39 zł. Dodatkowe 17 zł płaci się wyłącznie w przypadku korzystania z usług pełnomocnika (o ile nie należy do rodziny).

Opłat można dokonać na rachunek bankowy, w kasie urzędu lub w Opłatomatach.

Urzędnik przystąpi do załatwienia sprawy niezwłocznie po przyjęciu wniosku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o odpis aktu urodzenia

Wymagane dokumenty

Jeżeli odpis aktu urodzenia dotyczy wnioskującego, jego współmałżonka, rodzeństwa, wstępnych lub zstępnych, do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach należy jednak posiadać:

 • pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli go udzielono;
 • potwierdzenie przelewu - jeżeli uiszczano opłaty za pomocą przelewu bankowego.

Mimo braku konieczności składania jakichkolwiek dokumentów, prócz wniosku, warto przygotować dane, które będą wymagane podczas ubiegania się o odpis.

W przypadku:

 • własnego aktu urodzenia: należy przygotować datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • aktu innej osoby: potrzebne będzie imię i nazwisko osoby, miejsce i data jej urodzenia. Można również podać jej numer PESEL → dowiedz się, jak starać się o numer PESEL w miejscowości Świdnik.

Gdzie złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia?

Gdzie złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia w miejscowości Świdnik?

Wniosek można złożyć:

Jak złożyć wniosek w urzędzie w miejscowości Świdnik? 

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i danych.
 2. Następnie należy uiścić wszystkie opłaty za odpis aktu.
 3. Należy złożyć wniosek w urzędzie w miejscowości Świdnik.
 4. Ostatnim krokiem jest odebranie gotowego odpisu.

Jak złożyć wniosek listownie?

 1. Należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i dane.
 2. Kolejnym krokiem jest uiszczenie wszystkich wymaganych opłat.
 3. Następnie należy wysłać wniosek do urzędu w miejscowości Świdnik.
 4. Pozostaje czekać na informację zwrotną od urzędu w miejscowości Świdnik oraz odebrać gotowy odpis we wcześniej wybrany sposób (osobiście lub listownie).

Wniosek o odpis aktu urodzenia online

Wniosek o odpis aktu urodzenia online - krok po kroku

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl i nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek”.
 2. Następnie trzeba zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zalogowaniu strona przekieruje do wniosku.
 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru, w jaki sposób chce się odebrać odpis aktu.
 4. Należy wypełnić wniosek i dołączyć potrzebne załączniki.
 5. Następnie należy wybrać cel wydania odpisu – czasem będzie on wymagał uzasadnienia!
 6. Należy wybrać sposób płatności za wydanie odpisu aktu.
 7. Wnioskujący powinien dokładnie sprawdzić wniosek, a następnie podpisać go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Ostatnim krokiem jest odebranie odpisu aktu we wcześniej wybrany sposób. 

Jak długo czeka się na wydanie odpisu?

Jak długo czeka się na wydanie odpisu? 

To, jak długo będzie trzeba czekać na dokument, zależy od formy odbioru aktu, wybranej podczas składania wniosku.

W przypadku elektronicznej wersji odpisu zostanie on automatycznie wysłany na skrzynkę ePUAP, jeżeli:

 • akt dotyczy wnioskującego, jego dzieci, rodziców, małżonka;
 • akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego;
 • wybrano we wniosku odbiór na skrzynkę ePUAP oraz zdecydowano się na płatność online;
 • system potwierdził spełnienie warunków do automatycznego wydania odpisu. 

Ponadto jeśli odpis zostanie wydany automatyczne, w miejscu podpisu urzędnika będzie elektroniczna pieczęć ministra cyfryzacji, która także stanowi podpis kwalifikowany.

Jeżeli zdecydowano się na papierową wersję odpisu, czas oczekiwania wynosi:

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku - jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego lub dany urząd stanu cywilnego posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru;
 • do 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku - jeśli dany urząd stanu cywilnego nie posiada aktu w wersji papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru.

Czy można odwołać się od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić wydania odpisu aktu urodzenia, jeżeli wnioskujący stara się o odpis aktu innej osoby, do którego nie ma prawa. Istnieje możliwość odwołania się od negatywnej decyzji – można to zrobić w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć do kierownika urzędu, ten przekaże je do wojewody, któremu podlega Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę odpis aktu urodzenia w miejscowości Świdnik?

Aby załatwić sprawę odpis aktu urodzenia w miejscowości Świdnik, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego pod adresem ul. Wyszyńskiego 15 w miejscowości .

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik

adres: ul. Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik

tel. +48817517657 

strona www

Jak załatwić sprawę odpis aktu urodzenia online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji