Odpis aktu małżeństwa Świdnik online i wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: Justyna Rudner 9 min. czytania

Odpis aktu małżeństwa Świdnik

Do załatwienia pewnych spraw (m.in. wymiany paszportu po zmianie nazwiska) wymagany jest odpis aktu małżeństwa. Jak zdobyć taki dokument? Gdzie złożyć wniosek? Jakie opłaty trzeba będzie uiścić? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest odpis aktu małżeństwa? 

Jest to kopia oryginalnego aktu, który sporządzany jest podczas rejestracji zawartego małżeństwa. Pierwszy odpis skrócony otrzymuje się bezpłatnie na miejscu – aby otrzymać kolejny, należy złożyć wniosek i uiścić odpowiednią opłatę

Odpis aktu małżeństwa może okazać się przydatny podczas m.in. rozwodu, separacji oraz odrzucania spadku przepisanego przez zmarłego małżonka.

Jakie są rodzaje odpisów aktu małżeństwa?

Istnieją 3 rodzaje odpisów aktu małżeństwa:

 • odpis skrócony - aktualna treść aktu, w której uwzględniono zmiany, jakich dokonano w dokumencie,
 • wielojęzyczny odpis skrócony – jeżeli jest potrzebny za granicą, nie wymaga tłumaczenia,
 • odpis zupełny - zawiera wszystkie informacje od momentu jego sporządzenia, po ostanie zmiany.

Wielojęzyczny odpis skrócony może zostać wydany wyłącznie w formie papierowej!

W jakiej formie można otrzymać odpis?

Odpis aktu małżeństwa można otrzymać w formie:

 • papierowej (osobiście, pocztą);
 • elektronicznej – dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym można otrzymać na skrzynkę ePUAP (dotyczy wszystkich odpisów za wyjątkiem wielojęzycznego).

Kto może otrzymać odpis aktu zawarcia małżeństwa?

Odpis może otrzymać każda osoba, której dany akt dotyczy.

O otrzymanie dokumentu dotyczącego innej osoby mogą starać się także:

 • współmałżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
 • osoba wskazująca interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. potrzebny do sądu)
 • sąd, prokurator,
 • organizacje społeczne (jeśli uzasadnią),
 • instytucje i urzędy (jeśli uzasadnią),
 • pełnomocnicy powyższych.

Jak złożyć wniosek o odpis aktu małżeństwa

Jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa w miejscowości Świdnik?

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

 1. osobiście – w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik – wniosek otrzymuje się i wypisuje na miejscu;
 2. przez Internet – za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 3. listownie – wypisany wniosek wysyłamy na adres USC.

Ile kosztuje odpis aktu małżeństwa?

Ile kosztuje odpis aktu małżeństwa? 

Po zawarciu małżeństwa, pierwszy skrócony odpis z aktu jest wydawany bezpłatnie. Za odpis nie trzeba płacić również w sytuacji, jeśli jest wymagany do załatwienia takich spraw, jak:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • świadczenie socjalne,
 • pomoc społeczna,
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS,
 • alimenty,
 • zatrudnienie, wynagrodzenie za pracę,
 • przyznanie opieki, kurateli, adopcji.

W innych przypadkach, za odpis aktu małżeństwa należy zapłacić według poniższego cennika:

Rodzaj odpisu Koszt
Skrócony 22 zł
Papierowy odpis wielojęzyczny 22 zł
Zupełny 33 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Sprostowanie aktu małżeństwa

Jeżeli informacje zawarte w akcie małżeństwa wymagają sprostowania, należy zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć odpowiedni wniosek.

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w tej sprawie, należy dokładnie ustalić, na czym polega błąd, gdzie występuje oraz jaki dokument może stanowić podstawę sprostowania aktu cywilnego.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby otrzymać sprostowanie aktu cywilnego, należy dostarczyć do urzędu stanu cywilnego następujące dokumenty

Opłata za sprostowanie aktu cywilnego

Aby otrzymać sprostowanie aktu cywilnego, należy uiścić opłatę w wysokości 39 zł. Dodatkowe 17 zł płaci się wyłącznie w przypadku korzystania z usług pełnomocnika (o ile nie należy do rodziny).

Opłat można dokonać na rachunek bankowy, w kasie urzędu lub w Opłatomatach.

Urzędnik przystąpi do załatwienia sprawy niezwłocznie po przyjęciu wniosku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o odpis aktu małżeństwa

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Jeżeli odpis aktu małżeństwa dotyczy wnioskującego, jego współmałżonka, rodzeństwa lub wstępnych i zstępnych, do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach należy jednak posiadać:

 • pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli go udzielono;
 • potwierdzenie przelewu - jeżeli uiszczano opłaty za pomocą przelewu bankowego.

Mimo braku konieczności składania jakichkolwiek dokumentów prócz wniosku, warto przygotować dane, które na pewno będą wymagane podczas ubiegania się o odpis. W przypadku: 

 • własnego aktu małżeństwa: należy przygotować datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości, datę i miejsce zawarcie małżeństwa oraz imię i nazwisko współmałżonka – oprócz tego można również podać inne dane, na przykład numer PESEL → Zobacz, jak starać się o nadanie numeru PESEL w miejscowości Świdnik;
 • aktu innej osoby: potrzebne będzie imię i nazwisko osoby, miejsce i data jej urodzenia. Można również podać jej numer PESEL. Poza tym należy podać datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz dane współmałżonka (imię, nazwisko, numer PESEL).

Odpis aktu małżeństwa online

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl i nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek”
 2. Następnie trzeba przejść przez proces logowania. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zalogowaniu strona przekieruje nas do wniosku.
 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru, w jaki sposób chce się odebrać odpis aktu.
 4. Następnie należy wypełnić wniosek i dołączamy potrzebne załączniki.
 5. Trzeba wybrać cel wydania odpisu – czasem będzie on wymagał uzasadnienia.
 6. Następnie należy wybrać sposób płatności, za pomocą którego uiszczone zostaną wszystkie opłaty.
 7. Konieczne trzeba sprawdzić dane wpisane we wniosku i podpisać go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Ostatnim krokiem jest odebranie odpisu aktu we wcześniej wybrany sposób. 

Jak złożyć wniosek w urzędzie w miejscowości Świdnik? 

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i danych.
 2. Następnie należy uiścić wszystkie opłaty (za odpis aktu i pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone).
 3. Później złożyć wniosek w urzędzie w miejscowości Świdnik.
 4. Ostatnim krokiem jest odebranie gotowego odpisu.

Jak złożyć wniosek listownie?

 1. Na początku należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i dane.
 2. Kolejnym krokiem jest uiszczenie wszystkich wymaganych opłat
 3. Następnie wysłać wniosek do urzędu.
 4. Pozostaje czekać na informację zwrotną od urzędu i odebrać gotowy odpis we wcześniej wybrany sposób. 

Czas oczekiwania na odpis aktu małżeństwa

Jak długo czeka się na wydanie odpisu? 

To, jak długo będzie trzeba czekać na dokument zależy od tego, jaką formę aktu wybrano podczas składania wniosku.

W przypadku elektronicznej wersji odpisu, zostanie on automatycznie wysłany na skrzynkę ePUAP, jeżeli:

 • akt dotyczy wnioskującego, jego dzieci, rodziców, małżonka, 
 • akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,
 • wybrano we wniosku odbiór na skrzynkę ePUAP oraz zdecydowano się na płatność online,
 • system potwierdził spełnienie warunków do automatycznego wydania odpisu. 

Warto wiedzieć:

Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma wówczas mocy prawnej. Jeśli odpis zostanie wydany automatyczne, w miejscu podpisu urzędnika będzie elektroniczna pieczęć ministra cyfryzacji, która także stanowi podpis kwalifikowany.

Jeżeli wnioskujący zdecydował się na papierową wersję odpisu, czas oczekiwania będzie dłuższy. Wynosi on:

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego;
 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru;
 • do 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego nie posiada aktu w wersji papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru.

Czy można odwołać się od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić wydania odpisu aktu małżeństwa, jeżeli starano się o odpis aktu innej osoby, do którego nie ma się prawa. Istnieje możliwość odwołania się od negatywnej decyzji – można to zrobić w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć do kierownika urzędu, który przekaże je do wojewody, któremu podlega dany Urząd Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę odpis aktu małżeństwa w miejscowości Świdnik?

Aby załatwić sprawę odpis aktu małżeństwa w miejscowości Świdnik, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego pod adresem ul. Wyszyńskiego 15 w miejscowości .

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik

adres: ul. Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik

tel. +48817517657 

strona www

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji