Ślub cywilny w urzędzie i plenerze Świdnik - cena, terminy, rezerwacja, dokumenty i wniosek 2024

Autor: Kasia Urbanek Weryfikacja: 24 kwietnia 2024 13 min. czytania

W skrócie

 1. Ślub cywilny: Odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) i jest oficjalną formą zawarcia małżeństwa w Polsce.
 2. Wymagania: Obie osoby muszą być pełnoletnie, nie mogą być w innych związkach małżeńskich, ani spokrewnione w linii prostej. Ślub może być zawarty także przez osoby przysposobione za zgodą sądu.
 3. Koszty: Udzielenie ślubu w urzędzie jest bezpłatne, ale opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł. Ślub w plenerze wiąże się z dodatkową opłatą 1000 zł, chyba że jest to spowodowane ważnymi przyczynami.
 4. Dokumenty: Wymaga się dowodów tożsamości, dowodu opłaty skarbowej, oraz, w niektórych przypadkach, zezwolenia na zawarcie małżeństwa.
 5. Termin: ślub można zawrzeć nie wcześniej niż miesiąc po złożeniu odpowiednich oświadczeń w USC, rezerwacja terminu ślubu możliwa jest na 6 miesięcy przed planowaną datą.
 6. Miejsce: Ślub cywilny może odbyć się w dowolnym USC lub w plenerze, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dotyczących miejsca.
 7. Procedury: W ceremonii uczestniczą obie strony, świadkowie, a także tłumacz, jeśli wymagane, składając przysięgę i podpisując akt małżeństwa.
 8. Zmiana nazwiska: Małżonkowie mogą zdecydować o zmianie nazwiska do dnia zawarcia małżeństwa.
 9. Legalizacja zagranicznego aktu: Zagraniczne akty małżeństwa muszą być zarejestrowane w Polsce, co wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów i opłat.

Ślub cywilny Świdnik

Ślub cywilny to nic innego, jak ceremonia zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Jest oficjalną formą zawarcia małżeństwa w Polsce. Osoby wierzące mogą zdecydować się również na wzięcie ślubu kościelnego w miejscowości Świdnik, aby zalegalizować swój związek w oczach Kościoła.

Kto może wziąć ślub cywilny?

Małżeństwo może zostać zawarte przez dwie osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • oboje są pełnoletni lub, jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat i posiada zgodę sądu na ślub;
 • nie są w żadnym innym związku małżeńskim;
 • nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej ani nie są rodzeństwem (wykluczone są pary typu: brat - siostra, ojciec - córka, matka - syn);
 • nie są ze sobą spowinowaceni w linii prostej (wykluczone są pary typu: teściowa - zięć, synowa - teść) lub są spowinowaceni, ale uzyskali zgodę sądu;
 • nie są w stosunku przysposobienia (adoptowany - rodzic adopcyjny);
 • osoby posiadające choroby psychiczne lub niedorozwój umysłowy, które uzyskały odpowiednią zgodę sądu.

Alternatywą dla ślubu cywilnego może być ślub humanistyczny, który mogą zawrzeć również osoby jednej płci.

Kiedy urząd nie zgodzi się na zawarcie małżeństwa?

Ślubu cywilnego nie mogą zawrzeć osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

Czy ślub trzeba wziąć w Urzędzie w miejscowości Świdnik?

Nie - ślub można wziąć w każdym USC, niekoniecznie w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik. Nie ma w tym zakresie rejonizacji.
Planując ślub w innym miejscu niż USC (na przykład w plenerze), należy zgłosić się do urzędu znajdującego się najbliżej wybranego miejsca.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Ile kosztuje ślub cywilny w miejscowości Świdnik?

Cena ślubu cywilnego w urzędzie w miejscowości Świdnik

Jakie są koszta ślubu cywilnego? Samo udzielenie ślubu w urzędzie stanu cywilnego w miejscowości Świdnik jest bezpłatne. Wnosi się wyłącznie opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa. Opłata jest stała dla każdego i wynosi 84 zł. Opłaty można dokonać na miejscu, przy pierwszej wizycie, w kasie USC lub przelewem na konto urzędu (potrzebny będzie dowód wpłaty).

Cena ślubu cywilnego w plenerze

Za ślub w plenerze, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł.

Jeśli narzeczeni są zmuszeni do wzięcia ślubu poza urzędem z powodu:

 • zagrożenia życia lub zdrowia (np. w szpitalu),
 • ograniczenia wolności (np. w więzieniu),

wówczas dodatkowa opłata nie jest pobierana.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wziąć ślub cywilny w urzędzie lub plenerze w miejscowości Świdnik krok po kroku?

Pierwsza wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego pozwala na ustalenie niezbędnych formalności do zawarcia małżeństwa.

Dokumenty do ślubu cywilnego

1. Dokumenty do ślubu cywilnego w urzędzie lub plenerze

Podczas wizyty w USC będzie potrzebnych kilka dokumentów:

Akt stanu cywilnego urząd pobierze z bazy lub sam uzyska z właściwego urzędu. Nie ma zatem obowiązku dostarczenia aktu, chyba że:

 • przyszły małżonek nie posiada polskich aktów stanu cywilnego, a jest obywatelem Polski - wtedy na spotkanie należy przynieść:
  • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
  • zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z potwierdzeniem jego ustania/unieważnienia/nieistnienia (jeśli zawarł wcześniej inny związek małżeński),
 • jeden z narzeczonych jest cudzoziemcem, wtedy na spotkanie należy przygotować:
  • dokument, który potwierdzi, że według prawa obowiązującego w kraju jego pochodzenia, może zawrzeć związek małżeński,
  • jeśli zdobycie takiego dokumentu będzie niemożliwe (np. kraj jest w konflikcie wojennym), wystarczy orzeczenie sądu o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa,
  • jeśli nie da się ustalić stanu cywilnego, urząd może poprosić przyszłego małżonka o dodatkowe dokumenty:

Zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa, narzeczeni mogą podjąć decyzję o rozdzielności majątkowej.

2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa

Na spotkaniu w USC należy złożyć również oświadczenie, że nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby uniemożliwić zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo można zawrzeć nie wcześniej niż miesiąc po złożeniu oświadczeń. Oświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy, co oznacza, że do pół roku narzeczeni powinni zawrzeć małżeństwo - po tym terminie muszą złożyć nowe oświadczenia.

Rezerwacja terminu ślubu cywilnego Świdnik

3. Rezerwacja terminu ślubu cywilnego w miejscowości Świdnik

Na spotkaniu naczelnik urzędu w miejscowości Świdnik lub jego zastępca zaproponuje możliwe terminy ślubu

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość skrócenia czasu oczekiwania na ślub. Za "ważne względy" do zawarcia przyspieszonego małżeństwa uznaje się przede wszystkim: chorobę jednego z przyszłych małżonków, nagły wyjazd, ciążę. Jeśli istnieją przesłanki do wcześniejszego zawarcia małżeństwa, należy złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę w wysokości 39 zł.

Podczas rezerwacji terminu warto pamiętać, że osobom pracującym na dzień ślubu przysługuje urlop okolicznościowy!

4. Ustalenie miejsca ślubu cywilnego w urzędzie lub plenerze w miejscowości Świdnik

Ślub cywilny nie musi być zawierany w urzędzie w miejscowości Świdnik. Uroczystość może odbyć się "w plenerze", jednak miejsce musi spełniać pewne warunki:

 • musi zachowywać uroczystą formę,
 • musi być bezpieczne dla wszystkich uczestników.

Jeśli miejsce nie będzie spełniało powyższych wymagań, po wcześniejszym sprawdzeniu, urzędnik może odmówić udzielenia ślubu w danej lokalizacji. Aby wziąć ślub poza urzędem w miejscowości Świdnik, należy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór urzędnik przedstawi na spotkaniu.

Wniosek o ślub cywilny poza USC - np. w plenerze - PDFWzór jak wypełnić wniosek o ślub cywilny poza USC - np. w plenerze - PDF

5. Ustalenie nazwiska po ślubie

Na pierwszej wizycie w urzędzie narzeczeni wstępnie deklarują, jakie nazwisko będą nosić po ślubie i jakie nazwisko otrzymają ich dzieci. Decyzję można zmienić do dnia zawarcia małżeństwa. Polskie prawo udostępnia poniższe możliwości dla małżonków:

 • zachowanie obecnych nazwisk,
 • przejęcie nazwiska współmałżonka (męża lub żony),
 • dodanie nazwiska małżonka do swojego obecnego nazwiska (tylko dwa człony).

oraz dla dzieci, jeśli rodzice będą nosili różne nazwiska:

 • nazwisko jednego z rodziców,
 • nazwisko łączone z nazwisk obu rodziców.

Dowiedz się więcej o zmianie nazwiska po ślubie w miejscowości Świdnik.

Zmiana nazwiska wiąże się z koniecznością wymiany dokumentów po ślubie!

Jak przebiega ślub cywilny w urzędzie?

Jak przebiega ślub cywilny w urzędzie?

Sprawy formalne - 15 minut przed ceremonią

Do USC narzeczeni powinni zgłosić się w dniu ślubu, z około 15-minutowym wyprzedzeniem od umówionej godziny ceremonii. Kierownik urzędu potwierdzi dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:

 • dokumenty tożsamości pary młodej,
 • dokumenty tożsamości świadków,
 • tłumacz lub biegły (w przypadku, jeśli jedna z w/w osób nie jest w stanie porozumieć się z kierownikiem urzędu).

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego w USC

Po potwierdzeniu danych nastąpi uroczysta ceremonia zawarcia małżeństwa, w czasie której:

 • Kierownik udzieli informacji na temat praw i obowiązków małżonków,
 • para młoda złoży sobie przysięgę przed Kierownikiem USC,
 • para młoda podpisze akt małżeństwa wraz ze świadkami,
 • para młoda złoży oświadczenie o przyszłym nazwisku swoim i wspólnych dzieci,
 • para młoda nałoży symbol małżeństwa, obrączki.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa, małżonkowie otrzymają jeden bezpłatny skrócony odpis.

Ile trwa ślub cywilny w urzędzie?

Ceremonia może trwać od 15 minut do godziny - w zależności od sposobu prowadzenia jej przez danego urzędnika. Zazwyczaj trwa około 20 minut.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie stają się swoimi przedstawicielami ustawowymi.

Ślub cywilny w plenerze

Jak przebiega ślub cywilny w plenerze?

Ceremonia ślubna przeprowadzana w plenerze nie różni się szczególnie od tej odbywającej się w urzędzie. Zarówno para młoda, jak i świadkowie, muszą mieć przy sobie dowody osobiste. Ślubu udziela kierownik USC, który przybywa na miejsce zawarcia małżeństwa. Para młoda składa przed nim przysięgę małżeńską, nakłada sobie obrączki oraz podpisuje wraz ze świadkami akt małżeństwa. Młodzi składają także oświadczenie o nazwisku swoim i przyszłych pociech.

Słowa przysięgi małżeńskiej na ślubie cywilnym

Podczas ceremonii, małżonkowie wypowiadają następujące słowa przysięgi cywilnej:

Pan młody: „Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię wybranki) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Panna młoda: „Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię wybranka) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Po wypowiedzeniu tekstu przysięgi przez małżonków urzędnik stanu cywilnego wygłasza słowa: „Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że związek małżeński Pani (imię) i Pana (imię) został zawarty zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego Państwa związku wymieńcie proszę obrączki.”

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie​​​​​​

Medal za 50-lecie małżeństwa w miejscowości Świdnik

Małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w związku małżeńskim, mogą starać się o otrzymanie medalu z tego tytułu. Aby otrzymać to wyróżnienie, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik następujące dokumenty:

Uroczystość wręczania odznaczeń powinna odbyć się w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Prezydenta RP postanowienia o ich nadaniu.

Do Sejmu trafiła petycja w sprawie programu Małżeństwo Plus, mającego dodatkowo finansowo nagradzać małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem.

Legalizacja zagranicznego aktu małżeństwa

Aby małżeństwo zawarte za granicą było legalne także w Polsce, konieczne jest zarejestrowanie zagranicznego aktu małżeństwa. W tym celu należy udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce lub urzędu konsularnego właściwego pod względem terytorialnym. 

Aby zalegalizować ślub za granicą, należy złożyć:

 • wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie),
 • oryginał zagranicznego aktu małżeństwa, 
 • tłumaczenie zagranicznego aktu małżeństwa dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula,
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przez przysięgłego tłumacza - jeśli jeden z małżonków jest obcokrajowcem (w celu uzupełnienia brakujących danych w akcie małżeństwa),
 • potwierdzenie dowodu wpłaty.

Dokumenty można dostarczyć do urzędu osobiście lub listownie. Opłata za wpisanie zagranicznego dokumentu w Polsce wynosi 50 zł, zaś opłata dodatkowa za uzupełnienie brakujących informacji - 39 zł.

Gdy tylko urzędnik przyjmie wniosek, rozpocznie się jego rozpatrzanie.

Już po zawarciu małżeństwa, do załatwiania wielu spraw urzędowych wymagane jest zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane przez USC w miejscowości Świdnik, które służy potwierdzeniu stanu cywilnego petenta.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę Ślub cywilny w miejscowości Świdnik?

Aby załatwić sprawę Ślub cywilny w miejscowości Świdnik, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego pod adresem ul. Wyszyńskiego 15 w miejscowości .

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Świdnik

adres: ul. Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik

tel. +48817517657 

strona www

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Wniosek o zawarcie małżeństwa (ślub cywilny)

Do zawarcia małżeństwa nie są potrzebne dodatkowe wnioski. Należy przygotować jedynie poniższe dokumenty:

 • dokumenty tożsamości,
 • dowód opłaty skarbowej
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa - jeśli to konieczne,
 • jeśli nie posiadasz polskich aktów stanu cywilnego, należy przy sobie mieć zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia.

W przypadku gdy jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem należy posiadać dokument potwierdzający, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi. Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku należy przetłumaczyć urzędowo.

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji