Wniosek o dowód osobisty Mysłowice

Aktualizacja: 4 czerwca 2020Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest polskim obywatelem. Okaże się niezbędny w wielu urzędach, bankach, a nawet na poczcie. W dowodzie osobistym zawarte są wszystkie podstawowe dane właściciela, czyli:

  • imiona i nazwiska
  • data urodzenia
  • pesel
  • imiona rodziców
  • rok i miejsce urodzenia
  • numer i seria dowodu
  • data wydania dokumentu oraz data jego ważności
  • przez kogo został wydany

Czy każdy musi mieć dowód osobisty?

Dowód osobisty jest dokumentem obowiązkowym. Ubiegać się o jego wydanie może każda osoba, która ukończyła osiemnaście lat. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować prawni opiekunowie. Tutaj wiek dziecka nie ma znaczenia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych wniosek może złożyć osoba, która sprawuje prawną opiekę.

Jak długo jest ważny dowód?

Obecnie dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 5 roku życia. Pięcioletni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany. Warto pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód.

Co jest potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego?

Chcąc wyrobić dowód osobisty, konieczne będzie prawidłowe wypełnienie wniosku. Należy zrobić to czytelnie, drukowanymi literami. Wymagane jest również zdjęcie w odpowiednim formacie. Tylko wtedy wniosek zostanie przyjęty. Bez względu na to, czy dowód ma być wydany po raz pierwszy, czy też skończyła się jego ważność, formalności w urzędzie muszą być dopełnione. W przypadku małoletnich dzieci wniosek o dowód może złożyć jedno z rodziców. Wniosek można wysłać również drogą elektroniczną.

Ile kosztuje dowód osobisty?

Wnioskując o wydanie dowodu osobistego, nie należy martwić się o koszty. Taki dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany.


Jak wyrobić dowód osobisty - krok po kroku

  1. Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek - w urzędzie lub online. Wnosek znajdziesz na naszej stronie w sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania.
  2. Do wniosku należy dodać załączniki, w tym aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku)

Gdzie złożyć wniosek o dowód?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składasz w urzędzie miasta/gminy w dedykowanym wydziale. Możesz również złożyć go → przez internet

Najważniejsze pytania i odpowiedzi - wniosek o dowód osobisty

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet?

Tak, skorzystaj z linka w sekcji Złóż wniosek online. Konieczny do tego będzie profil zaufany lub poprzedni e-dowód. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wpisane informacje i dodać dobry załącznik ze zdjęciem zgodnym z wytycznymi (fotografia o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB - więcej o zdjęciach do dowodu: tutaj).

Czy wniosek można złożyć w innym mieście?

Tak. Nie trzeba tego robić w miejscu zameldowania. W każdym urzędzie na terenie kraju można bez trudu wnioskować o taki dokument.

Ile się czeka na odebranie dowodu?

Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi maksymalnie 30 dni. W niektórych przypadkach jednak może się wydłużyć, lecz o tym fakcie na pewno powiadomi urzędnik. Oczekując na wydanie dokumentu, można sprawdzić na stronie internetowej, na jakim etapie jest sprawa. Potrzebny ci będzie do tego numer sprawy, który znajdziesz na potwierdzeniu złożenia wniosku.

Czy można odebrać dowód w innym mieście?

Należy pamiętać, iż gotowy dokument można odebrać tylko w urzędzie, w którym został złożony wniosek, stawiając się na miejscu osobiście.


Kto przyjmuje wnioski "dowód osobisty" w miejscowości Mysłowice?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu Adres e-mail
Urząd Miasta ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
+48323171100 um@myslowice.pl