Dowód osobisty Mikołów - wniosek, wyrobienie, odbiór, wymiana 2022

Aktualizacja: 20 stycznia 2022

Wniosek o dowód osobisty

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski. Jest to dokument niezbędny podczas załatwiania wielu spraw w urzędach, bankach, a nawet na poczcie. Ponadto, umożliwia podróż bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na jego podstawie m.in. państwa strefy Schengen, Albania, czy Czarnogóra. Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

Ile kosztuje wymiana dowodu osobistego w Mikołowie?

Wnioskując o wydanie dowodu osobistego w Mikołowie, nie trzeba martwić się o koszty. Taki dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany, na przykład po zmianie nazwiska po ślubie lub po utracie ważności dokumentu.


Jak wyrobić dowód osobisty w Mikołowie?
{C}{C}{C}

 1. Należy złożyć wniosek o dowód osobisty w urzędzie w Mikołowie

 2. Do wniosku należy dodać aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku).

 3. Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, wnioskujący otrzyma na konto ePUAP odpowiednie potwierdzenie. 

 4. Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku wnioskujący powinien otrzymać powiadomienie o tym, że dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

 5. Ostatnim krokiem jest wizyta w wybranym przez siebie wcześniej urzędzie i odebranie dowodu.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka w Mikołowie, może złożyć jedno z rodziców.

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty? - wzór 

Wzór jak wypełnić wniosek o dowód osobisty

 

Druk wniosku o dowód osobisty należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Aby pomóc we właściwym uzupełnieniu wniosku, poniżej zamieszczamy przykładowy wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku. Wykonaj następujące czynności:

 • wypełnij pole, uzupełniając podstawowe informacje takie jak: PESEL (sprawdź, jak złożyć wniosek o numer PESEL w Mikołowie), imię, nazwisko, miejsce urodzenia...,
 • podaj swoje dane kontaktowe, czyli adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • zaznacz powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego,
 • załącz fotografię, która będzie wydrukowana na dowodzie osobistym,
 • podaj aktualną datę oraz miejscowość, w której składasz wniosek,
 • podpisz wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty w Mikołowie?

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, niezależnie od zameldowania. W przypadku miejscowości Mikołów odpowiednim urzędem będzie Urząd Miasta, z siedzibą ul. Rynek 16. Chociaż w każdym urzędzie na terenie kraju można wnioskować o taki dokument, trzeba koniecznie pamiętać, że dowód odbiera się tam, gdzie wcześniej złożono wniosek.

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty przez Internet?

Tak, ale tylko wniosek o dokument dla dziecka do lat 12. Od dnia 27 lipca 2021 roku nie można składać wniosku o dowód dla osób dorosłych i nieletnich od 12 r.ż. przez Internet, ponieważ są to dokumenty biometryczne, wymagające osobistego stawienia się w urzędzie w celu pobrania odcisków palców. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do lat 12 można składać online, ponieważ taki dokument nie posiada tej cechy biometrycznej. 

Jak długo czeka się na wydanie dowodu osobistego​​​​​?

Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi do 30 dni. W niektórych przypadkach może się wydłużyć, lecz o tym fakcie powinien powiadomić wnioskującego urzędnik.

Jak sprawdzić czy dowód osobisty jest do odbioru w Mikołowie?

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest już gotowy, wystarczy wejść na stronę moj.gov.pl i wpisać w wyszukiwarce numer wniosku - otrzymuje się go podczas składania wniosku.

Czy można odebrać dowód w innym mieście?

Dokument można odebrać tylko w urzędzie, w którym został złożony wniosek, stawiając się na miejscu osobiście.

Pytania i odpowiedzi - wniosek o dowód osobisty w Mikołowie

Czy każdy musi mieć dowód osobisty?

Tak, dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, a o jego wydanie powinien się ubiegać zaraz po osiągnięciu 18. roku życia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych, wniosek może złożyć osoba, która sprawuje nad nią opiekę prawną. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Tutaj wiek dziecka nie ma znaczenia. Dowód dla dziecka może się przydać m.in. podczas przekraczania granicy w Unii Europejskiej. 

Jak długo jest ważny dowód osobisty?

Obecnie dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 5. roku życia. 5-letni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany. Warto pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód.

Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

W dowodzie osobistym zawarte są wszystkie podstawowe dane, czyli:

 • imiona i nazwiska,
 • data urodzenia,
 • PESEL,
 • imiona rodziców,
 • rok i miejsce urodzenia,
 • numer i seria dowodu,
 • data wydania dokumentu oraz data jego ważności,
 • informacja przez kogo został wydany.

Numer i seria dowodu osobistego - gdzie znaleźć i jak odczytać?

Seria i numer dowodu osobistego znajdują się w prawym górnym rogu dokumentu. Najpierw podana jest seria (3 litery), a następnie numer (6 cyfr).

Seria dowodu osobistego składa się z 3 liter, które w żadnym wypadku nie są przypadkowe. Za każdą z nich kryje się liczba:

 • A - 10,
 • B - 11,
 • C - 12,
 • Z - 35.

Każda z liter posiada również swoją wagę - na ich podstawie dokonuje się obliczeń, które mają na celu sprawdzenie, czy dokument jest prawdziwy. 

 • 1 litera - waga 7,
 • 2 litera - waga 3,
 • 3 litera - waga 1.

W przypadku numeru dowodu osobistego, sytuacja jest bardzo podobna. Każda z 6 cyfr również posiada swoje wagi:

 • 1 cyfra: waga 9,
 • 2 cyfra: waga 7,
 • 3 cyfra: waga 3,
 • 4 cyfra: waga 1,
 • 5 cyfra: waga 7,
 • 6 cyfra: waga 3.

Jak sprawdzić, czy posiadany dokument nie został podrobiony? Wystarczy pomnożyć serię i numer dowodu osobistego przez odpowiadające im wagi, wyniki tego działania dodać do siebie i podzielić przez 10. Jeżeli iloraz będzie liczbą całkowitą, oznacza to, że dokument jest prawdziwy.

Ile kosztuje zdjęcie do dowodu osobistego i ile zdjęć trzeba dołączyć?

Koszt wykonania zdjęć do dowodu zależy od wybranego zakładu fotograficznego - waha się w okolicach 20-30 zł za komplet. Do wniosku o dowód wystarczy dołączyć tylko jedną fotografię.

 

Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - dowód osobisty w Mikołowie?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Urząd Miasta w Mikołowie ul. Rynek 16
43-190 Mikołów

Otwarte w poniedziałek 07:30

pon: 07:30-17:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne
+48323248500  Zasięg: Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry

Wyślij dokument przez internet - dowód osobisty

gov.pl
Zaloguj się i wyślij wniosek online