Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG Czosnów online lub wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 26 lipca 2023

CEIDG w miejscowości Czosnów - rejestracja działalności gospodarczej

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w miejscowości Czosnów?

Aby podjąć samozatrudnienie lub rozpocząć działalność jednoosobową w miejscowości Czosnów, wystarczy złożyć wniosek o wpisanie do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Jak to zrobić? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Oprócz wpisu do CEIDG, firmy zajmujące się recyklingiem bądź odzyskiem odpadów muszą także wpisać się do rejestru BDO w miejscowości Czosnów.

Kto nie musi się rejestrować w CEIDG?

Obowiązek rejestracji ma niemal każdy, kto chce prowadzić wspomnianą wyżej działalność. Są jednak wyjątki - jest to tak zwana działalność nierejestrowa lub "firma na próbę". Wtedy wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję i płacić podatki.

Działalność nierejestrowa związana jest jednak z kilkoma ograniczeniami. Pierwszym z nich jest dochód - nie może on przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2023 roku w pierwszym półroczu to 1745 zł, natomiast w drugim półroczu nie może przekroczyć 1800 zł miesięcznie). Poza tym, prowadzenia takiej działalności może podjąć się wyłącznie podmiot, który w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej oraz takiej, która wymaga zezwoleń i koncesji, a także nie prowadził działalności w ramach spółki cywilnej.

Dane do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w miejscowości Czosnów

Jakie dane są potrzebne do rejestracji jednoosobowej działalności w miejscowości Czosnów?

Wypełniając formularz CEIDG-1, wnioskujący musi podać poniższe dane:

 • dane osobowe, czyli imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia,
 • numer PESEL - jeśli wnioskujący go posiada, jeśli nie - zaznacza w formularzu "nie posiadam" → jak zdobyć numer PESEL w miejscowości Czosnów?,
 • obywatelstwa, jakie posiada,
 • adresy: zamieszkania oraz adresy, które będą powiązane z działalnością,
 • nazwę firmy jak wybrać nazwę?
 • kody PKD dopasowane do działalności → Kody PKD
 • liczbę pracowników, jeśli planuje jakichś zatrudnić,
 • planowaną datę rozpoczęcia działalności,
 • dane o ubezpieczeniu (ZUS, KRUS, zagraniczne),
 • NIP i REGON - jeśli zostały wcześniej nadane. Jeśli nie - wniosek o wpis do CEIDG będzie jednoznaczny z wnioskiem o nadanie tych numerów → dowiedz się, jak wnioskować o NIP w miejscowości Czosnów lub REGON w miejscowości Czosnów.
 • potwierdzenie tytułu własności do nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność, czyli jedno z poniższych:
  • prawo własności/współwłasności,
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu z prawem własności budynków,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • dzierżawa,
  • użyczenie,
  • wynajem,
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak wybrać nazwę firmy?

Jak wybrać nazwę firmy - jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przy wyborze nazwy należy kierować się pewnymi zasadami:

 • nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela (przykład: Anna Nowak),
 • nazwa może, ale nie musi zawierać dodatkowe informacje, na przykład:
  • nazwę własną (Anna Nowak - Kapelutek),
  • profil działalności (Anna Nowak - Wytwórnia Kapeluszy),
  • miejsce prowadzenia działalności,
 • należy pamiętać o takim dopasowaniu nazwy do działalności, aby nie wprowadzała klientów w błąd, była unikalna (na przykład łatwa do odnalezienia w Internecie) oraz dopasowana do każdej działalności, jaką wykonuje lub zamierza wykonywać właściciel, szczególnie jeśli będą od siebie bardzo odległe. (Anna Nowak - wytwórnia kapeluszy, usługi fryzjerskie → Anna Nowak - Kapelutek).

Nie można mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, natomiast pod jednym wpisem można prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej. Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG

Wpisu do CEIDG można dokonać:

Będąc zarejestrowanym na stronie biznes.gov.pl można online zmienić dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić oraz zakończyć działalność gospodarczą.

Wniosek do CEIDG online

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć bez wychodzenia z domu, przez Internet. Aby przesłać wniosek, należy zalogować się na stronie biznes.gov.pl (przed adres mailowy, Profil Zaufany lub e-dowód), wybrać z Katalogu Usług sprawę "Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG" i wypełnić formularz swoimi danymi osobowymi. W kolejnych krokach system będzie prosił o podanie szczegółów dotyczących zakładanej działalności gospodarczej. Dodatkowo wnioskujący może starać się o nadanie numeru NIP - wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu. Ostatnim krokiem jest złożenie elektronicznego podpisu (podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego) na formularzu.

Wniosek można złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków.

Wniosek do CEIDG w urzędzie

Do wpisu w bazie CEIDG potrzebny będzie druk CEIDG-1, używany także m.in. do zmiany danych w CEIDG w miejscowości Czosnów, zawieszenia działalności w miejscowości Czosnów i zamknięcia działalności gospodarczej w miejscowości Czosnów. Wniosek należy wypełnić według instrukcji. Dodatkowo, jeśli wnioskujący chce przy okazji zarejestrować się jako płatnik VAT i posiada już NIP nadany przez Urząd Skarbowy w miejscowości Czosnów, może złożyć wniosek rejestracyjny VAT-R.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki:

 • CEIDG-MW - w którym wskazuje się dodatkowe miejsca wykonywania działalności,
 • CEIDG-RD - w którym wypisuje się rodzaje prowadzonej działalności według PKD,
 • CEIDG-RB - w którym wypisuje się rachunki bankowe,
 • CEIDG-SC - w którym określa się udział w spółkach cywilnych,
 • CEIDG-PN - w którym przedstawia się udzielone pełnomocnictwa,
 • CEIDG-POPR - w którym zgłasza się ewentualne korekty,
 • CEIDG-ZS - w którym określa się zarządcę sukcesyjnego.

Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi i udostępni dane w bazie CEIDG.

Ile kosztuje wpis do CEIDG w miejscowości Czosnów?

Wpis do bazy jest bezpłatny. W sieci pojawiają się również oferty odpłatne - są to usługi komercyjne, które nie są konieczne do założenia własnej działalności. Rejestracji w miejscowości Czosnów można dokonać samodzielnie, bezpłatnie. 

Składki ZUS dla działalności jednoosobowej - jakie obowiązki finansowe ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorca musi rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w miejscowości Czosnów?

Aby załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w miejscowości Czosnów, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. ul. Gminna 6.

Urząd Gminy w miejscowości Czosnów

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel. +48227850201 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do CEIDG umożliwia:

 • zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • zmianę danych dotyczących prowadzonej działalności,
 • zawieszenie prowadzenia działalności,
 • wznowienie prowadzenia działalności,
 • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Wyślij przez internet Pobierz dokument
Instrukcja wypełniania

Zobacz jak wypełnić wniosek CEIDG-1

Pobierz dokument
Załącznik - dodatkowe miejsca wykonywania działalności
Pobierz dokument
Załącznik - rodzaje wykonywanej działalności wg PKD
Pobierz dokument
Załącznik - rachunki bankowe
Pobierz dokument
Załącznik - udział w spółkach cywilnych
Pobierz dokument
Załącznik - udzielone pełnomocnictwa
Pobierz dokument
Załącznik - korekty
Pobierz dokument
Załącznik - zarządca sukcesyjny
Pobierz dokument