Adopcja dziecka w Bytomiu - jak adoptować dziecko? - warunki adopcji 2024

Autor: Justyna Rudner 8 min. czytania

Adopcja w Bytomiu

Pary, które z jakiegoś powodu nie mogą mieć własnego potomstwa, mają szansę zostać rodzicami zastępczymi poprzez adopcję. Jak wygląda procedura adopcyjna w Polsce? Ile trwa? Jakie warunki muszą spełniać potencjalni rodzice adopcyjni? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest adopcja?

Adopcja to uznanie dziecka za własne przez innych rodziców, którzy nie mają z nim żadnej więzi biologicznej. Wyróżniamy dwa rodzaje adopcji:

 • przysposobienie konwencjonalne - nad adopcją czuwa ośrodek adopcyjny,
 • przysposobienie bezpośrednie - tzw. adopcja ze wskazaniem, rodzice biologiczni dziecka samodzielnie wybierają osobę, której powierzą dziecko. Ten rodzaj przysposobienia jest możliwy wyłącznie w sytuacji, kiedy opiekunem dziecka mają zostać jego krewni lub współmałżonek biologicznego rodzica. Członek rodziny dziecka nie musi przechodzić całej procedury wymaganej przez ośrodki adopcyjne.

Adopcja noworodka czy nastolatka jest procesem nieodwracalnym, dlatego zarówno powierzający dziecko, jak i jego przyszły nowy rodzic powinien ją dokładnie przemyśleć!

Adopcja przez ośrodek adopcyjny - przysposobienie konwencjonalne

Przysposobienie konwencjonalne to najpopularniejszy sposób na adopcję dziecka. Osoby chętne do zostania rodzicami adopcyjnymi zgłaszają się do wybranego ośrodka adopcyjnego, w celu rozpoczęcia całej procedury adopcyjnej. Obejmuje ona poznanie dziecka, szkolenia, a także wywiady przeprowadzane przez pracowników. Celem procedury jest upewnienie się, że dziecko trafi do dobrej, kochającej rodziny.

Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem jest możliwa wyłącznie w momencie, gdy nowym rodzicem dziecka ma zostać członek rodziny lub współmałżonek biologicznego rodzica. Adopcja bezpośrednia nie wymaga przechodzenia całej procedury adopcyjnej, tak jak w przypadku przysposobienia konwencjonalnego.

Adopcja na odległość

Alternatywną formą adopcji jest adopcja na odległość. W ramach tej procedury adoptujący nie staje się opiekunem prawnym, a dziecko nie dołącza do rodziny. Adopcja na odległość jest formą pomocy dla dzieci z krajów ubogich - polega na comiesięcznym wsparciu finansowym “adoptowanego” podopiecznego, przesyłaniu upominków, a także wymianie korespondencji. Zdarza się, że strony adopcji na odległość nie mają okazji spotkać się osobiście. 

Kiedy dziecko może zostać adoptowane?

Do adopcji kierowane są dzieci opuszczone, w wieku od 6. miesiąca życia do 18 lat. Mowa tu o dzieciach, których biologiczni rodzice zmarli bądź żyją, ale zrzekli się władzy rodzicielskiej lub ją im odebrano.

Nie można adoptować dzieci porzuconych np. tych pozostawionych w “oknie życia”, dopóki nie zostanie ustalone, gdzie znajdują się ich biologiczni rodzice.

Kto może zostać rodzicem adopcyjnym?

Kto może zostać rodzicem adopcyjnym?

Kandydat na rodzica adopcyjnego powinien spełniać następujące warunki:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • odpowiedni wiek:
 • odpowiednie kwalifikacje osobiste, takie jak:
  • osobowość,
  • zdolność do wychowania dziecka,
  • sytuacja rodzinna,
  • przekonania religijne kandydata,
  • ukończone szkolenie organizowane przez ośrodek adopcyjny.

Adopcja dziecka przez singla, osobę samotną

Rodzicem adopcyjnym może zostać zarówno osoba samotna, jak i małżeństwo. Kluczowym jest, aby kandydat na rodzica spełniał wszystkie warunki.

Wspólnej adopcji nie mogą dokonać osoby, pozostające w związku partnerskim.

Adopcja dziecka po 40. roku życia

Adopcja dziecka po 40

Czy adopcja dziecka po osiągnięciu 40. roku życia jest możliwa? Tak, pod warunkiem że dziecko będzie miało co najmniej rok. Wedle prawa, rodzic adopcyjny nie może być starszy od dziecka o więcej niż 40 lat

Jak oddać dziecko do adopcji?

Rodzice, którzy są zdecydowani na oddanie dziecka do adopcji, mogą udać się do ośrodka adopcyjnego i podpisać wstępną deklarację o oddaniu dziecka do adopcji. Zgodę na przekazanie dziecka do adopcji można podpisać także w szpitalu, tuż po porodzie. 

Do jakiego wieku można oddać dziecko do adopcji?

Dziecko może zostać przekazane do adopcji dopiero po 6 tygodniach od narodzin. Może zostać przekazane do adopcji do 18. roku życia

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak adoptować dziecko w Bytomiu? Procedura krok po kroku

Jak adoptować dziecko? Procedura krok po kroku

Adopcja może być bardzo czasochłonnym i skomplikowanym procesem. Poniżej przedstawiono, jak krok po kroku przebiega procedura adopcyjna.

1. Pierwsza wizyta w ośrodku adopcyjnym i dostarczenie dokumentów

Osoba chcąca adoptować dziecko, musi udać się do ośrodka adopcyjnego w Bytomiu z następującymi dokumentami:

 • życiorys, 
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
 • odpis aktu małżeństwa dowiedz się, jak zdobyć odpis aktu małżeństwaw Bytomiu,
 • kserokopia wyroku rozwodowego - jeżeli któreś z potencjalnych rodziców adopcyjnych brało wcześniej rozwód,
 • odpis aktu urodzenia – dla rodziców niepozostających w związku małżeńskim  sprawdź, jak zdobyć odpis aktu urodzenia w Bytomiu,
 • zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją poświadczającą brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem, opcjonalnie zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia psychicznego, 
 • aktualne zdjęcie,
 • kserokopia dowodu osobistego jak wyrobić dowód osobistyw Bytomiu?

Podczas pierwszej wizyty, potencjalni rodzice dowiedzą się wszystkiego o procedurze adopcyjnej oraz czy mają szansę na adopcję dziecka. Mogą również powiedzieć, jakie dziecko chcieliby adoptować. Potencjalni rodzice zostaną poddani badaniom psychologicznym, przeprowadzanym przez pracujących w ośrodku psychologów.

2. Wywiad wewnętrzny 

Na tym etapie pracownicy ośrodka adopcyjnego oceniają warunki bytowe i materialne osób starających się o adopcję. Ocenie poddawane jest lokum oraz styl życia. 

3. Szkolenie na rodziców adopcyjnych

Następnie potencjalni rodzice adopcyjni muszą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, organizowanym przez ośrodek adopcyjny. Jego celem jest jak najlepsze przygotowanie ich do roli rodziców adoptowanego dziecka. Na podstawie obserwacji podczas szkolenia i innych ważnych czynników, para zostaje zakwalifikowana do bycia rodzicem adopcyjnym.

4. Spotkanie z dzieckiem

Potencjalni rodzice adopcyjni mogą przejrzeć dokumentację dzieci do adopcji i wybrać jedno, z którym chcieliby się spotkać. Dokumentacja zawiera opis osobowości, opinię lekarza oraz psychologa. Spotkanie odbywa się w placówce lub rodzinie zastępczej, w której przebywa dziecko. 

Wniosek adopcyjny do sądu rejonowego

5. Wniosek do sądu

Gdy para jest pewna, że dziecko, z którym się spotykali, jest tym, które chcieliby zaadoptować, może złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o przysposobienie dziecka. Aby poprzeć kandydaturę potencjalnych rodziców, ośrodek adopcyjny wysyła dokumentację zebraną na ich temat.

6. Dziecko trafia do rodziny adopcyjnej

Już na tym etapie, przed zakończeniem postępowania, dziecko przebywa w domu rodziców adopcyjnych. Rodzinę odwiedzają pracownicy ośrodka adopcyjnego oraz kurator sądowy, aby sprawdzić, jak miewa się dziecko w nowych warunkach.

7. Wizyta w urzędzie stanu cywilnego 

Gdy rodzice otrzymają zgodę sądu na przysposobienie dziecka, wówczas mogą udać się do urzędu stanu cywilnego w celu sporządzenia nowego aktu urodzenia, w którym jako rodziców wpisuje się osoby przysposabiające. 

Po załatwieniu koniecznych formalności, nowi rodzice adopcyjni dziecka mogą starać się na nie o świadczenie 800 plus w Bytomiu. Świeżo upieczony ojciec dziecka może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego i ojcowskiego, aby nawiązać więź z nowym potomkiem.

Ile kosztuje adopcja?

Procedura adopcyjna jest bezpłatna. Od rodziców wymaga się tylko stabilnej sytuacji bytowej i materialnej.

Ile trwa procedura adopcyjna?

Ile trwa proces adopcji dziecka?

Przeciętnie procedura adopcyjna trwa około 2 lat.

Baza dzieci do adopcji 2024

Osoby chcące adoptować dziecko, mogą przeglądać profile dzieci do adopcji na rozmaitych stronach internetowych. Na adopcję czekają zarówno dzieci z Polski, jak i całego świata. Ośrodek adopcyjny w Bytomiu posiada własny katalog dzieci do adopcji, dostępny bezpośrednio w placówce.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę adopcja w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę adopcja w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej Szansa pod adresem ul. Kolejowa 6 w Bytomiu.

Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej Szansa w Bytomiu

adres: ul. Kolejowa 6, 41-902 Bytom

tel. +48605626437 

strona www e-mail

Otwarte w sobotę od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt: 15:00-21:00
śr: 09:00-18:00
czw: 15:00-21:00
pt: nieczynne
sob: 09:00-13:00
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,7 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji