Wyrejestrowanie pojazdu Kłomnice - online lub wniosek PDF 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 23 lutego 2024 8 min. czytania

#

Wyrejestrowanie pojazdu Kłomnice

Właściciel samochodu lub innego pojazdu, z którego przestał korzystać z różnych powodów, może go wyrejestrować. Jeśli pojazd został sprzedany w kraju lub przekazany w darowiźnie, nie trzeba go wyrejestrowywać. W takim przypadku, w ciągu 30 dni kalendarzowych od sprzedaży, należy zgłosić zbycie pojazdu. Zgłoszenie zbycia pojazdu w miejscowości Kłomnice można złożyć online.

Kiedy trzeba wyrejestrować pojazd?

Pojazd należy wyrejestrować, jeżeli zostanie:

 • zezłomowany w miejscowości Kłomnice,
 • skradziony,
 • wywieziony za granicę (sprzedany lub oddany w ramach darowizny),
 • oddany do kasacji za granicą,
 • trwale utracony (np. spali się w pożarze). Nawet gdy samochód zostanie spalony, należy go zezłomować i dopiero wówczas można go wyrejestrować lub sprzedać na części,
 • oddany do stacji demontażu w miejscowości Kłomnice lub do punktu zbiórki odpadów (jeśli pojazd nie zostanie wyrejestrowany przez właściciela lub współwłaścicieli samodzielnie, zrobi to urząd, po otrzymaniu stosownego zaświadczenia ze stacji demontażu),
 • wycofany z obiegu.

Alternatywą dla stałego wyrejestrowania może być czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Kto może wyrejestrować auto lub inny pojazd?

Do wyrejestrowania upoważniony jest właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli, wszyscy muszą stawić się w urzędzie podczas składania wniosku o wyrejestrowanie, lub wybrać jednego przedstawiciela, któremu udzielone zostanie pełnomocnictwo.  

Czy pojazd można ponownie zarejestrować?

Czy pojazd można ponownie zarejestrować?

Z reguły pojazd, który został wyrejestrowany, nie może zostać ponownie zarejestrowany. Wyjątek stanowią:

 • pojazdy odzyskane z kradzieży,
 • pojazdy zabytkowe,
 • pojazdy uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla historii motoryzacji (dla pojazdów powyżej 25 lat),
 • pojazdy wcześniej wyrejestrowane z powodu sprzedaży za granicą lub wywiezienia z kraju,
 • przyczepy rolnicze i ciągniki.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wyrejestrowanie samochodu lub innego pojazdu

Jak wyrejestrować samochód w miejscowości Kłomnice?

Aby wyrejestrować pojazd, należy wykonać kilka kroków:

 1. Przygotować niezbędne dokumenty.
 2. Zapłacić za decyzję o wyrejestrowaniu.
 3. Złożyć dokumenty w odpowiednim urzędzie i wyrejestrować pojazd.
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 

Wyrejestrowanie pojazdu w miejscowości Kłomnice online

Dokumenty można złożyć przez Internet, jeśli urząd właściwy dla miejscowości Kłomnice daje taką możliwość. Na stronie internetowej urzędu znajduje się informacja, czy ma on elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie są warunki korzystania z niej. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP - należy dostarczyć dokumenty do wglądu bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą tradycyjną. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas petent może jednak skrócić czas załatwiania sprawy w urzędzie właściwym dla miejscowości Kłomnice poprzez zarezerwowanie sobie wizyty. Dzięki temu będzie mógł się stawić na konkretną godzinę i uniknąć czekania w długich kolejkach. Jeżeli urząd daje możliwość rezerwacji wizyty, można tego dokonać na stronie internetowej placówki.

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu lub innego pojazdu?

Koszt wydania decyzji o wyrejestrowaniu to 10 zł. Płatności można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto. Konieczne jest posiadanie dowodu dokonania wpłaty - składa się go w urzędzie, wraz z innymi dokumentami.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania auta lub innego pojazdu w miejscowości Kłomnice?

Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo od współwłaścicieli pojazdu - jeżeli z niego skorzystano (w przypadku braku pełnomocnictwa wszyscy współwłaściciele muszą się stawić osobiście w urzędzie),
 • dowód wpłaty za decyzję,
 • dokumenty dodatkowe - według powodu wyrejestrowania pojazdu.

Poniżej znajduje się lista dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Jeśli samochód został oddany do stacji demontażu pojazdów - auto złomu w miejscowości Kłomnice, niezbędne będą także:

 • zdemontowane uprzednio tablice rejestracyjne,
 • zaświadczenie ze stacji demontażu o wykonaniu złomowania,
 • unieważnienie dowodu rejestracyjnego.
  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży

Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży

Jeśli pojazd został skradziony, należy dodatkowo przygotować:

 • samodzielnie sporządzone oświadczenie o kradzieży pojazdu z dodatkową informacją o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego),
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży (wydane przez policję) lub postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie kradzieży pojazdu,
 • dowód rejestracyjny.

Jeśli z powodu kradzieży brakuje któregoś z powyższych dokumentów, należy przygotować odpowiednie oświadczenie z wyjaśnieniem, co się z nim stało.

Wywóz pojazdu za granicę - sprzedaż za granicę

Aby zgłosić wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży lub przekazaniu w ramach darowizny osobie za granicą, należy przedłożyć w urzędzie na terytorium RP:

Kasacja pojazdu za granicą

Kasacja pojazdu za granicą

Jeśli pojazd uległ zniszczeniu za granicą i trafił tam do kasacji, w polskim urzędzie trzeba przedstawić:

 • potwierdzenia wykonania kasacji (dokument z tamtejszej stacji demontażu),
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

Trwała utrata pojazdu

Jeśli pojazd został zniszczony całkowicie, na przykład w wyniku pożaru, jest to tak zwana trwała utrata pojazdu. Aby wyrejestrować taki pojazd, należy przygotować dodatkowo:

 • potwierdzenie utraty pojazdu, na przykład dokument poświadczający o spłonięciu pojazdu w pożarze,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód wpłaty na rzecz gminy - jest to opłata na rzecz zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.  O jej wysokość należy zapytać w urzędzie.

Jeśli brakuje któregoś z powyższych dokumentów lub tablic rejestracyjnych, ponieważ zostały one zniszczone, należy przygotować oświadczenie, w którym dokładnie zostanie wyjaśnione, co się z nimi stało.

Wycofanie pojazdu z obiegu

Jeśli producent samochodu wycofuje dany model z obrotu z powodu wprowadzenia go na rynek bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu pojazdu lub innego równoważnego dokumentu, to do jego wyrejestrowania niezbędny będzie jeden z poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie wycofania z obiegu, na przykład oświadczenie producenta,
 • potwierdzenie odkupienia samochodu przez producenta,
 • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu z obrotu danego pojazdu.

Gdzie złożyć dokumenty do wyrejestrowania?

Gdzie złożyć wymagane dokumenty w miejscowości Kłomnice?

Dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji w miejscowości Kłomnice.

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać listownie. Niektóre urzędy prowadzą również skrzynkę podawczą online - można to sprawdzić na stronie internetowej właściwego urzędu.

Jak długo czeka się na wyrejestrowanie pojazdu w miejscowości Kłomnice?

Zazwyczaj procedura trwa do miesiąca od złożenia wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów w odpowiednim urzędzie w miejscowości Kłomnice. W przypadkach bardziej skomplikowanych może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Decyzję można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą (także wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przez Internet).

Ile wynosi kara za brak wyrejestrowania samochodu lub innego pojazdu?

Właściciel samochodu lub innego pojazdu, który nie powiadomi starosty o wyrejestrowaniu pojazdu w terminie 30 dni, zapłaci karę w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Ponadto kara ta dotyczy także osób, które nie zarejestrują pojazdu w terminie (np. w przypadku kupna).

Wyrejestrowanie pojazdu a OC i AC

Niezwłocznie po wyrejestrowaniu pojazdu, należy przesłać do firmy ubezpieczeniowej wypowiedzenie OC oraz AC, wraz z dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia właściciel otrzyma zwrot pieniędzy.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wyrejestrowanie pojazdu w miejscowości Kłomnice?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Kłomnice. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji