Upoważnienie do rejestracji pojazdu - wzór pełnomocnictwa 2021 Płock

Aktualizacja: 23 marca 2021


Upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Płocku

Podczas rejestracji pojazdu w Płocku powinni być obecni wszyscy jego współwłaściciele. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może stawić się w Wydziale Komunikacji w Płocku należy wypełnić upoważnienie do rejestracji pojazdu. Dzięki niemu formalności w urzędzie może dopełnić jeden z współwłaścicieli lub inna osoba, która otrzyma upoważnienie.

Ile wynosi opłata za upoważnienie do rejestracji pojazdu w Płocku?

Upoważnienie do zarejestrowania pojazdu w Płocku nie wiąże się z opłatą, jeśli pełnomocnictwa udzielasz najbliższym członkom rodziny (np. mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra). Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy osoby spoza rodziny, opłata za upoważnienie wynosi 17 zł. Opłatę możesz uregulować przelewem na rachunek urzędu lub w kasie Wydziału Komunikacji w Płocku. W przypadku zapłaty przelewem należy wydrukować potwierdzenie i dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu w Płocku.


Jak napisać upoważnienie do Wydziału Komunikacji w Płocku?

W treści upoważnienia powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • miejscowość i data,

  • tytuł pełnomocnictwa,

  • Twoje dane i osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, stopień pokrewieństwa),

  • informacja, do jakich czynności związanych z pojazdem upoważniasz wskazaną osobę (rejestracja pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego itp.),

  • wskazanie auta, którego dotyczą czynności i podanie informacji takich jak: marka, model, numer rejestracyjny, numer nadwozia VIN,

  • Twój podpis.

Wzór upoważnienia do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Płocku

Pobierz wzór upoważnienia do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji w Płocku. Wzór został przygotowany do wydruku w formacie PDF i do edycji w formacie DOC.


Gdzie można złożyć wniosek o upoważnienie do rejestracji pojazdu w Płocku?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Oddział Komunikacji Urzędu Miasta Płocka Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 6
09-400 Płock
+48243645555
Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59
09-400 Płock
+48242676812


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.