Rejestracja działalności gospodarczej Milicz - wniosek 2022

Weryfikacja: 13 kwietnia 2022

CEIDG Milicz

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Miliczu?

Jeśli chcesz podjąć samozatrudnienie lub rozpocząć działalność jednoosobową w Miliczu, wystarczy złożyć wniosek o wpisanie do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Jak to zrobić? Szczegóły poniżej.

Kto nie musi się rejestrować w CEIDG? Działalność nierejestrowa

Obowiązek rejestracji ma niemal każdy, kto chce prowadzić wspomnianą wyżej działalność. Są jednak wyjątki - jest to tak zwana działalność nierejestrowa lub "firma na próbę". Wtedy wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję i opłacać podatki.

Działalność nierejestrowa związana jest jednak z kilkoma ograniczeniami. Pierwszym z nich jest dochód - nie może on przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku to 1505 zł miesięcznie). Poza tym, prowadzenia takiej działalności może podjąć się wyłącznie podmiot, który w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej.

Jakie dane są potrzebne do rejestracji jednoosobowej działalności

Wypełniając wniosek CEIDG-1, wnioskujący będzie musiał podać poniższe dane:

 • dane osobowe, czyli imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia,
 • PESEL - jeśli wnioskujący go posiada, jeśli nie - zaznacza w formularzu "nie posiadam",
 • obywatelstwa, jakie posiada,
 • adresy: zamieszkania oraz adresy, które będą powiązane z działalnością,
 • nazwę firmy jak wybrać nazwę?
 • kody PKD dopasowane do działalności. Znajdziesz je tutaj → Kody PKD
 • liczbę pracowników, jeśli planuje jakiś zatrudnić,
 • planowaną datę rozpoczęcia działalności,
 • dane o ubezpieczeniu (ZUS, KRUS, zagraniczne),
 • NIP i REGON - jeśli zostały wcześniej nadane. Jeśli nie - wniosek o wpis do CEIDG będzie jednoznaczny z wnioskiem o nadanie tych numerów,
 • potwierdzenie tytułu własności do nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność, czyli jedno z poniższych:
  • prawo własności/współwłasności,
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu z prawem własności budynków,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • dzierżawa,
  • użyczenie,
  • wynajem.

Jak wybrać nazwę firmy? Zasady dla działalności jednoosobowej

Przy wyborze nazwy należy kierować się pewnymi zasadami:

 • nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela (przykład: Anna Nowak),
 • nazwa może, ale nie musi zawierać dodatkowe informacje, na przykład:
  • nazwę własną (Anna Nowak - Kapelutek),
  • profil działalności (Anna Nowak - Wytwórnia Kapeluszy),
 • należy pamiętać o takim dopasowaniu nazwy do działalności, aby nie wprowadzała klientów w błąd, była unikalna (na przykład łatwa do odnalezienia w Internecie) oraz dopasowana do każdej działalności, jaką wykonuje lub zamierza wykonywać właściciel, szczególnie jeśli będą od siebie bardzo odległe. (Anna Nowak - wytwórnia kapeluszy, usługi fryzjerskie → Anna Nowak - Kapelutek).

Ile kosztuje wpis do CEIDG w Miliczu?

Wpis do bazy jest bezpłatny. Jeśli spotkałeś się z ofertą odpłatną, jest to usługa komercyjna, rozważ dwa razy czy chcesz z niej skorzystać. Rejestracji w Miliczu można dokonać samodzielnie, za darmo.


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jakie dokumenty trzeba złożyć? Druki CEIDG

Do wpisu w bazie CEIDG potrzebny będzie druk CEIDG-1, używany także m.in. do zmiany danych w CEIDGDodatkowo, jeśli wnioskujący chce przy okazji zarejestrować się jako płatnik VAT i posiada już NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Miliczu, może złożyć wniosek rejestracyjny VAT-R.

Do wniosku należy dołączyć również niezbędne załączniki:

 • CEIDG-MW - w którym wskazuje się dodatkowe miejsca wykonywania działalności,
 • CEIDG-RD - w którym wypisuje się rodzaje prowadzonej działalności według PKD,
 • CEIDG-RB - w którym wypisuje się rachunki bankowe,
 • CEIDG-SC - w którym określa się udział w spółkach cywilnych,
 • CEIDG-PN - w którym przedstawia się udzielone pełnomocnictwa,
 • CEIDG-POPR - w którym zgłasza się ewentualne korekty,
 • CEIDG-ZS - w którym określa się zarządcę sukcesyjnego.

Gdzie zgłosić wniosek i jak go wypełnić?

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej Milicz

Wpisu do CEIDG można dokonać:

 • przez Internet - zakładając Kont Przedsiębiorcy na platformie biznes.gov.pl,
 • osobiście w urzędzie miasta/gminy lub listownie (list polecony).

Urzędnik pokwituje przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi i udostępni dane w bazie CEIDG.

Wniosek wypełnij według INSTRUKCJI.

Po założeniu własnej działalności, warto wygenerować numer osobistego mikrorachunku podatkowego.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Miliczu?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Urząd Miejski w Miliczu ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

Otwarte w środa od 08:00

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 08:00-16:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
+48713804348  Zasięg: Cieszków, Krośnice

Wyślij dokument przez internet - rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.