Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej lub chorej Chrostkowo - wzór podania [DOC, PDF] 2022

Opiekun lub opiekunka dla osoby starszej

Osoby starsze oraz ciężko chore często wymagają całodobowej opieki, a nie każdy jest im ją w stanie zapewnić. Dlatego ośrodki pomocy społecznej oferują wsparcie w postaci wizyt pielęgniarki środowiskowej. Jak się o nie starać? Jakie warunki trzeba spełniać, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym zajmuje się opiekun dla osób starszych?

Opiekun dla osób chorych i starszych ma wiele różnych obowiązków. Należą do nich:

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie),
 • karmienie,
 • podawanie leków,
 • robienie zastrzyków, zmiana opatrunków,
 • rehabilitacja,
 • pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu podopiecznego,
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych,
 • załatwianie spraw poza domem (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu),
 • organizowanie wolnego czasu podopiecznemu,
 • pomoc rodzinie podopiecznego (np. udzielanie informacji na temat stanu zdrowia chorego).

Kto może starać się o opiekunkę?

Kto może starać się o opiekunkę dla starszej osoby?

Aby ośrodek pomocy społecznej mógł przyznać opiekę domową na osobę starszą lub chorą, pacjent musi spełniać następujące warunki:

 • nie wymaga hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub nie zgadza się na wysłanie do centrum opieki długoterminowej,
 • jest chory przewlekle,
 • jest samotny bądź posiada rodzinę, która nie jest mu w stanie zapewnić opieki, 
 • posiada skierowanie wystawione przez lekarza we współpracy z NFZ oraz opinię pielęgniarki środowiskowej.

Jeżeli osoba spełnia określone warunki, może się starać o przyznanie opiekuna.

Od czego zależy przyznanie opieki do osoby starszej?

To, czy podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, zależy przede wszystkim od zasobów gminy. W dalszej kolejności pod uwagę bierze się sytuację materialną i życiową oraz stan zdrowia pacjenta. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich czynników, organ podejmuje decyzje w tej sprawie. 


Wniosek o przyznanie opiekuna osoby starszej

Wzór wniosku o przyznanie opiekuna dla osoby starszej

Kto może złożyć podanie?

Dokumenty w sprawie przyznania opiekuna może złożyć osoba, która ma być objęta opieką lub jej przedstawiciel ustawowy.

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Chrostkowo?

Podanie wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do instytucji zajmującej się sprawami socjalnymi w miejscowości Chrostkowo np. Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub telefonicznie (w wyjątkowych przypadkach).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty do przyznania opiekuna

Wymagane dokumenty

Osoba starająca się o przyznanie opiekuna musi zgromadzić, a następnie złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pomocy,
 • dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, na przykład:
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia usług opiekuńczych obejmujących pielęgnację zaleconą przez lekarza - jeżeli lekarz takowe wystawił.

Uwaga! Instytucje mogą posiadać własne wzory wniosków o opiekę dla osoby starszej. Przed złożeniem dokumentów warto upewnić się, czy wypełniony przez nas wniosek zostanie przyjęty.

Wywiad środowiskowy

Po dostarczeniu do OPS dokumentów organ przeprowadzi z chorym wywiad środowiskowy, który stanowi podstawę przyznania opiekuna. Wywiad przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc lub miejscu jej pobytu. Jego celem jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby wnioskującej oraz jej rodziny. Podczas rozmowy ustalany jest plan pomocy, który jest egzekwowany podczas udzielania wsparcia przez opiekuna. 
 
Uwaga! Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Ile czeka się na rozpatrzenie podania?

Czas rozpatrzenia wniosku zależy od sprawności pracy organu.


Gdzie załatwić sprawę opieka nad osobą starszą, chorą w miejscowości Chrostkowo?

Aby załatwić sprawę opieka nad osobą starszą, chorą w miejscowości Chrostkowo, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy Chrostkowo 99.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Chrostkowo

Adres: Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48542870039 

Internet:  strona www e-mail