PESEL (ПЕСЕЛЬ) dla cudzoziemca z zameldowaniem i bez meldunku Chrostkowo - wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 29 grudnia 2022

Uwaga: W związku z konfliktem na Ukrainie obowiązuje specjalny wniosek o nadanie numer PESEL dla Ukraińców

PESEL dla cudzoziemca Chrostkowo

Każdy cudzoziemiec mieszkający w Polsce może otrzymać numer PESEL. W jaki sposób uzyskać PESEL i gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

PESEL dla cudzoziemca z meldunkiem w miejscowości Chrostkowo

Jeżeli cudzoziemiec zamelduje się w miejscowości Chrostkowo na pobyt powyżej 30 dni, PESEL zostanie mu przyznany automatycznie.

PESEL dla cudzoziemca bez meldunku w miejscowości Chrostkowo

Jeżeli cudzoziemiec nie może się zameldować w miejscowości Chrostkowo, a potrzebuje numeru PESEL, powinien złożyć wniosek w urzędzie.

PESEL dla dziecka cudzoziemca

PESEL dla dziecka cudzoziemca

W przypadku dzieci cudzoziemców procedura wygląda bliźniaczo podobnie - w przypadku meldunku PESEL otrzymają automatycznie. Jeżeli zameldowanie nie jest możliwe, rodzice w ich imieniu mogą także złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

Ile kosztuje nadanie numeru PESEL dla obcokrajowców?

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Gdzie i jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca w miejscowości Chrostkowo?

Wniosek w tej sprawiemożna złożyć:

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego – należy dołączyć notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu podróży.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jakie dokumenty przygotować?

Jeżeli cudzoziemiec nie może dokonać meldunku na terenie Polski, a chce uzyskać numer PESEL, musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

Wniosek o numer PESEL dla cudzoziemca
 

Jeśli we wniosku będą braki, wnioskujący dostanie wezwanie do ich uzupełnienia. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku, jeśli nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Ile czeka się na nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców?

Ile czeka się na nadanie numeru PESEL dla obcokrajowca?

Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL, wnioskujący otrzyma powiadomienie o jego nadaniu.

Gdzie odebrać numer PESEL dla cudzoziemców w miejscowości Chrostkowo?

Numer PESEL jest przyznawany w urzędzie w miejscowości Chrostkowo, w którym wcześniej złożono wniosek.

Podstawa prawna

Uwaga: W związku z konfliktem na Ukrainie obowiązuje specjalny wniosek o nadanie numer PESEL dla Ukraińców


Gdzie załatwić sprawę numer PESEL dla cudzoziemców w miejscowości Chrostkowo?

Aby załatwić sprawę numer PESEL dla cudzoziemców w miejscowości Chrostkowo, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Chrostkowo 99.

Urząd Gminy w miejscowości Chrostkowo

Adres: ul. Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

Telefon: +48542870039 

Internet:  strona www e-mail

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 39,2 tys. dokumentów!
Wniosek o nadanie numeru PESEL - dla cudzoziemców
Pobierz dokument