Paszport dla dziecka / niemowlaka Leśna - wniosek, opłata, wyrobienie i odbiór 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 28 kwietnia 2024 11 min. czytania

Paszport dla dziecka

Planując wyjazd z nieletnim poza Unię Europejską, należy pamiętać o paszporcie dla dziecka (do podróżowania po państwach Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty dla dziecka). Jak i gdzie złożyć wniosek o paszport dla dziecka, ile kosztuje paszport dla dziecka oraz kiedy można starać się o paszport tymczasowy dla dziecka? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może złożyć wniosek o paszport dla dziecka w Leśnej?

Staranie się o paszport dla dziecka musi przebiegać w obecności obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Istnieją jednak okoliczności, w których wniosek może być złożony przez jednego rodzica – wtedy wymagana jest pisemna zgoda drugiego rodzica poświadczona przez organ paszportowy lub notariusza. W związku ze zmianami w procedurze dopuszcza się, aby drugi rodzic wyraził zgodę na paszport drogą elektroniczną. Nie wymaga się podpisu drugiego rodzica, gdy ten nie żyje lub zostały mu odebrane prawa rodzicielskie.

Jeżeli ktoś chce zabrać swojego pupila w podróż, nawet do krajów EU, musi zadbać o odpowiednie dokumenty – dowiedz się, jak wyrobić paszport dla zwierzęcia w Leśnej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o paszport dla dziecka

Aby wyrobić paszport dla dziecka, do punktu paszportowego należy dostarczyć:

 • zgodę – znajdującą się we wniosku, podpisaną przez rodziców w obecności urzędnika. Dziecko, które ukończyło 12 lat, powinno podpisać się pod zdjęciem w ramce. Nie podpisują się małoletnie dzieci, które ukończyły 12 lat, ale z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie → dowiedz się, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w Leśnej,
 • jedno kolorowe zdjęcie dziecka o wymiarach 35 x 45 mm – musi być aktualne, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku ➝ sprawdź, gdzie wykonać zdjęcia do paszportu w Leśnej,
 • dowód opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi (na przykład legitymacja szkolna), lub dokument, który uprawnia do zwolnienia z opłaty,
 • ważny paszport albo dowód osobisty dziecka – jeśli dziecko ma taki dokument → sprawdź, jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka w Leśnej
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – jeśli wnioskujący ją posiada → Jak zdobyć Kartę Dużej Rodziny w Leśnej?

Wniosek o paszport trzeba wypełniać tylko na specjalnych drukach, które można pobrać w biurze paszportowym.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 5. roku życia, jego obecność przy wnioskowaniu o paszport nie jest wymagana.

W przypadku składania wniosku o paszport dla dziecka przez jednego rodzica, potrzebne są:

 • pisemna lub elektroniczna zgoda drugiego rodzica spisana przez notariusza lub urzędnika,
 • orzeczenie sądu, które stanowi alternatywę dla zgody spisanej przez drugiego rodzica,
 • orzeczenie sądu potwierdzającego odebranie praw rodzicielskich,
 • akt zgonu drugiego rodzica → dowiedź się, jak starać się o wydanie odpisu aktu zgonu w Leśnej,
 • odpis aktu urodzenia – w sytuacji, gdy ojciec pozostaje nieznany → zobacz, jak zdobyć odpis aktu urodzenia w Leśnej.

Podczas składania wniosku o wyrobienie paszportu dla dziecka potrzebny będzie ważny dokument potwierdzający tożsamość rodzica bądź opiekuna - paszport lub dowód osobisty  → sprawdź: dowód osobisty w Leśnej, paszport w Leśnej

Istnieją sytuacje, w których urzędnik może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak: polski akt stanu cywilnego (skrócony lub zupełny), dokumenty potwierdzające tożsamość lub dokumenty potwierdzające polskie obywatelstwo.

Gdzie i jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka w Leśnej?

Dla dzieci, które nie mają nadanego numeru PESEL, można wnioskować o paszporty lub paszporty tymczasowe wyłącznie w urzędach.

Jak złożyć wniosek przez Internet?

Aby złożyć wniosek online, należy:

 1. przejść na stronę ePUAP,
 2. zalogować się poprzez wybraną metodą,
 3. załączyć wszelkie wymagane dokumenty,
 4. wybrać punkt odbioru paszportu,
 5. na koniec należy złożyć elektroniczny podpis (podpis zaufany lub podpis kwalifikowany) i czekać na odpowiedź urzędu.

Jeśli wnioskujący mieszkający za granicą stara się o paszport dla dziecka online, które nie ukończyło 5. roku życia, to taki paszport może zostać mu przesłany do domu kurierem pod warunkiem, że jest to adres zagraniczny. 

Paszport dla dziecka z Ukrainy

Dla osób, które na stałe mieszkają w Polsce, sprawy związane z ukraińskim paszportem tj. zaginięcie, odnowienie, wydanie nowego paszportu, są rozwiązywane w odpowiednim konsulacie przypisanym do danego województwa (miejsca zamieszkania).

Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka?Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka - opłata w 2024 roku

Należy pamiętać, że opłatę paszportową uiszcza się przed wizytą w urzędzie. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty trzeba dołączyć do dokumentów wymaganych do wyrobienia paszportu.

Opłaty dla osób małoletnich:

 • od 0. do 12. roku życia
  • 30 zł,
  • 15 zł – dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny,
 • od 12. do 18. roku życia
  • 70 zł,
  • 35 zł – dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Kiedy dziecko może otrzymać paszport bezpłatnie?

Paszport dla dziecka będzie darmowy, jeżeli:

 • dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • paszport dziecka ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Kiedy można dostać zniżkę na paszport dla dziecka?

Za paszport płaci się mniej, jeżeli trzeba wymienić go przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:

 • zmienił się wygląd dziecka – teraz wygląda ono zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,
 • zmieniły się dane dziecka, na przykład nazwisko,
 • w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Aby dowiedzieć się, ile dokładnie trzeba zapłacić za paszport dla dziecka, najlepiej skontaktować się z punktem paszportowym, w którym będzie złożony wniosek.

Jeśli paszport dziecka zostanie zgubiony lub zniszczony z własnej winy – opłata za wyrobienie nowego paszportu będzie trzykrotnie wyższa. Przykład: nowy paszport dla dziecka kosztuje 70 zł (bez zniżek). Wcześniejszy ważny paszport jest zniszczony. Opłata za nowy paszport wyniesie więc 210 zł (3 x 70 zł). 

Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego. Dowód opłaty jest kluczowy, dlatego należy go zachować.

Termin ważności paszportu dla małoletniego dziecka

Termin ważności różni się w zależności od tego, ile lat ma dziecko. 

 • 5 lat od daty jego wydania – dla dzieci, które w dniu składania wniosku o wydanie paszportu nie ukończyły 12. roku życia,
 • 10 lat od daty jego wydania – dla dzieci, które w dniu składania wniosku o wydanie paszportu ukończyły 12 lat.

Paszport małoletniego dziecka traci ważność kiedy:

 • po upływie terminu ważności wskazanego w dokumencie,
 • po zmianie danych osobowych wpisanych do paszportu tj. zmianie imion, zmianie nazwiska, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL w Leśnej (dowiedz się, jak zmienić imię w Leśnej lub zmienić nazwisko w Leśnej). Dokument automatycznie traci ważność po upływie 60 dni od dnia, w którym zostały dokonane zmiany, a w przypadku osób przebywających za granicą po 4 miesiącach,
 • z dniem wyrażenia przez Prezydenta RP zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmującego dziecko,
 • z dniem zawiadomienia o utracie lub zniszczeniu paszportu dziecka albo po zgłoszeniu odnalezienia paszportu twojego dziecka przez osobę trzecią,
 • z dniem śmierci posiadacza paszportu. 

Paszport tymczasowy dla dziecka

Paszport tymczasowy dla dziecka

Rodzice dziecka mogą ubiegać się o wydanie dla niego paszportu tymczasowego, który może być ważny przez maksymalnie 12 miesięcy. Wnioskowanie o ten rodzaj dokumentu jest możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych, takich jak konieczność wyjazdu za granicę z powodów zdrowotnych, rodzinnych lub zawodowych. Aby otrzymać paszport tymczasowy, należy udać się do punktu paszportowego wraz z kilkoma dodatkowymi dokumentami lub złożyć wniosek online dla dziecka do 12. roku życia.

Ile czeka się na wyrobienie paszportu dla niemowlaka, dziecka?

Czas oczekiwania na wyrobienie paszportu dla dziecka zajmuje z reguły 30 dni. Możliwe jest skorzystanie z usługi oferowanej przez urzędy, które informują telefonicznie lub mailowo o gotowości paszportu. Można również sprawdzić przez Internet, czy dokument jest gotowy do odebrania – wystarczy wpisać numer sprawy, który otrzymuje się przy złożeniu wniosku.

Ile czeka się na wyrobienie paszportu dla dziecka?Przy odbiorze paszportu (w punkcie paszportowym, w którym składano wniosek) trzeba będzie okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka

W przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy dla dziecka należy dostarczyć do punktu paszportowego następujące dokumenty:

 • pisemna zgoda rodziców lub sądownie zatwierdzonych opiekunów,
 • jeśli wniosek składa jeden z rodziców:   
  • zgoda jednego z rodziców oraz orzeczenie, że drugi rodzic nie ma prawa podejmować decyzji o przyznaniu paszportu lub 
  • pisemna zgoda drugiego rodzica lub 
  • dokument potwierdzający, że tylko jeden rodzic może ubiegać się o przyznanie paszportu.

Jeżeli dziecko ukończyło 5 lat, musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu!

Jeśli z jakichś powodów nie można uzyskać zgody drugiego z rodziców, należy przygotować stosowne oświadczenie, w którym szczegółowo zostanie opisana cała sytuacja. Okoliczności zostaną omówione z konsulem, który może wymagać dostarczenia wskazanych dokumentów.

W przypadku starania się o paszport tymczasowy w konsulacie:

 • wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku pocztą albo kurierem – jeśli wnioskujący nie może złożyć i odebrać wniosku osobiście w konsulacie, 
 • kopię dokumentu, który potwierdzi tożsamość i polskie obywatelstwo (na przykład paszport albo dowód osobisty) – jeśli wnioskujący nie może odebrać nowego paszportu osobiście w konsulacie. Kopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsula, punkt paszportowy lub notariusza.

Chcąc zabrać dziecko za granicę, często nie wystarczy sam paszport. Warto również zadbać o posiadanie upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę paszport dla dziecka w Leśnej?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie punktu paszportowego w Leśnej. Wniosek o paszport możesz złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju.

Jak załatwić sprawę paszport dla dziecka online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,0 tys. dokumentów!

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji