Odpis aktu urodzenia Ruda Śląska - wniosek online 2022

Aktualizacja: 26 stycznia 2022

Odpis aktu urodzenia Ruda Śląska

Akt urodzenia jest jednym z najważniejszych dokumentów, jaki każda osoba powinna posiadać. Jakie rodzaje aktu można uzyskać? Gdzie złożyć odpowiedni wniosek i kto może to zrobić? Na te wszystkie pytania odpowiedzi można znaleźć w poniższym poradniku!

Czym jest odpis aktu urodzenia? 

Jest to kopia oryginalnego aktu urodzenia, sporządzanego w urzędzie w Rudzie Śląskiej przy zgłaszaniu narodzin dziecka. Aby otrzymać dodatkową kopię, należy złożyć wniosek do urzędu i dokonać odpowiednich opłat. Odpis aktu urodzenia stanowi najbardziej wiarygodne potwierdzenie wieku dziecka - jego okazanie jest konieczne m.in. podczas starania się o zasiłek rodzinny w Rudzie Śląskiej

Jakie są rodzaje odpisów aktu urodzenia?

Istnieją 3 rodzaje odpisów aktu urodzenia:

 • odpis skrócony - aktualna treść aktu, w której uwzględniono zmiany, jakich dokonano w dokumencie,
 • wielojęzyczny odpis skrócony – jeżeli jest potrzebny za granicą, nie wymaga tłumaczenia
 • odpis zupełny - zawiera wszystkie informacje od momentu jego sporządzenia, po ostanie zmiany.

Uwaga! Wielojęzyczny odpis skrócony może zostać wydany wyłącznie w formie papierowej!

W jakiej formie można otrzymać odpis?

Odpis aktu urodzenia można otrzymać w formie:

 • papierowej (osobiście, pocztą);
 • elektronicznej – dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym można otrzymać na swoją skrzynkę ePUAP (dotyczy wszystkich odpisów za wyjątkiem wielojęzycznego)
Wniosek o odpis aktu urodzenia
 

Jak złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia w Rudzie Śląskiej? 

Wniosek można złożyć na 3 sposoby:

Kto może otrzymać odpis aktu urodzenia?

Odpis może otrzymać każda osoba, której dany akt dotyczy.

O uzyskanie dokumentu innej osoby mogą się starać:

 • współmałżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
 • osoba wskazująca interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. potrzebny do sądu),
 • sąd, prokurator,
 • organizacje społeczne (jeśli uzasadnią),
 • instytucje i urzędy (jeśli uzasadnią),
 • pełnomocnicy powyższych.

Gdzie złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia w Rudzie Śląskiej? 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej.

Ile kosztuje odpis aktu urodzenia? 

Po zarejestrowaniu narodzin dziecka, pierwszy skrócony odpis aktu jest wydawany bezpłatnie.

Za odpis nie trzeba płacić również w sytuacji, jeśli jest wymagany do załatwienia takich spraw, jak:

Za odpis potrzebny do pozostałych spraw pobierane są opłaty według cennika:

Rodzaj odpisu Koszt
Skrócony 22 zł
Papierowy odpis wielojęzyczny 22 zł
Zupełny 33 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Sprostowanie aktu urodzenia

Jeżeli informacje zawarte w akcie urodzenia wymagają sprostowania, należy zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć odpowiedni wniosek.

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w tej sprawie, należy dokładnie ustalić na czym polega błąd, gdzie występuje oraz jaki dokument może stanowić podstawę sprostowania aktu cywilnego.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby otrzymać sprostowanie akty cywilnego, należy dostarczyć do urzędu stanu cywilnego następujące dokumenty

Opłata za sprostowanie aktu cywilnego

Aby otrzymać sprostowanie aktu cywilnego, należy uiścić opłatę w wysokości 39 zł. Dodatkowe 17 zł płaci się wyłącznie w przypadku korzystania z usług pełnomocnika (o ile nie należy do rodziny).

Opłat można dokonać na rachunek bankowy, w kasie urzędu lub w Opłatomatach.

Urzędnik przystąpi do załatwienia sprawy niezwłocznie po przyjęciu wniosku.


Wniosek o odpis aktu urodzenia

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Jeżeli odpis aktu urodzenia, o który się staramy, dotyczy wnioskującego, jego współmałżonka, rodzeństwa albo wstępnych lub zstępnych, do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach należy jednak posiadać:

 • pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli go udzielono;
 • potwierdzenie przelewu - jeżeli uiszczano opłaty za pomocą przelewu bankowego.

Mimo braku konieczności składania jakichkolwiek dokumentów prócz wniosku, warto przygotować dane, które na pewno będą wymagane podczas ubiegania się o odpis.

W przypadku:

 • własnego aktu urodzenia: należy przygotować datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • aktu innej osoby: potrzebne będzie imię i nazwisko osoby, miejsce i data jej urodzenia. Można również podać jej numer PESEL (Zobacz: Jak starać się o numer PESEL w Rudzie Śląskiej).

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl i nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek”.
 2. Następnie logujemy się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zalogowaniu strona przekieruje nas do wniosku.
 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru, w jaki sposób chcemy odebrać odpis aktu.
 4. Wypełniamy wniosek i dołączamy potrzebne załączniki.
 5. Następnie należy wybrać cel wydania odpisu – czasem będzie on wymagał uzasadnienia!
 6. Wybieramy sposób płatności za wydanie odpisu aktu.
 7. Sprawdzamy dokładnie wniosek i podpisujemy go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Ostatnim krokiem jest odebranie odpisu aktu we wcześniej wybrany sposób. 

Jak złożyć wniosek w urzędzie w Rudzie Śląskiej? 

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i danych.
 2. Następnie należy uiścić wszystkie opłaty za odpis aktu.
 3. Składamy wniosek w urzędzie.
 4. Ostatnim krokiem jest odebranie gotowego odpisu.

Jak złożyć wniosek listownie?

 1. Należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i dane.
 2. Kolejnym krokiem jest uiszczenie wszystkich wymaganych opłat
 3. Następnie wysyłamy wniosek do urzędu.
 4. Pozostaje czekać na informację zwrotną od urzędu oraz odebrać gotowy odpis we wcześniej wybrany sposób (osobiście lub listownie).

Jak długo czeka się na wydanie odpisu? 

To, jak długo będzie trzeba czekać na dokument zależy od tego, jaką formę odbioru aktu wybrano podczas składania wniosku.

W przypadku elektronicznej wersji odpisu, zostanie on automatycznie wysłany na skrzynkę ePUAP, jeżeli:

 • akt dotyczy wnioskującego, jego dzieci, rodziców, małżonka;
 • akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego;
 • wybrano we wniosku odbiór na skrzynkę ePUAP oraz zdecydowano się na płatność online;
 • system potwierdził spełnienie warunków do automatycznego wydania odpisu. 

Uwaga! Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma on wówczas mocy prawnej.

Ponadto jeśli odpis zostanie wydany automatyczne, w miejscu podpisu urzędnika będzie elektroniczna pieczęć ministra cyfryzacji, która także stanowi podpis kwalifikowany.

Zaś jeżeli zdecydowano się na papierową wersję odpisu, czas oczekiwania wynosi:

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego;
 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru;
 • do 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego nie posiada aktu w wersji papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru.

Czy można odwołać się od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić wydania odpisu aktu urodzenia, jeżeli staramy się o odpis aktu innej osoby, do którego nie mamy prawa. Istnieje możliwość odwołania się od negatywnej decyzji – można to zrobić w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć do kierownika urzędu, który przekaże je do wojewody, któremu podlega dany Urząd Stanu Cywilnego.


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - odpis aktu urodzenia w Rudzie Śląskiej?

Nazwa instytucji Adres Telefon
Urząd Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego 46
41-709 Ruda Śląska

Otwarte w od sobota 08:00

pon-śr: 08:00-16:00
czw: 10:00-18:00
pt-sob: 08:00-14:00
niedz: nieczynne
+48322449015 

Wyślij dokument przez internet - odpis aktu urodzenia

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Pobierz dokumenty dot. sprawy - odpis aktu urodzenia

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dodatkowo należy przygotować:

 • potwierdzenie opłaty skarbowej
 • potwierdzenie interesu prawnego - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport)
Pobierz dokument