Mieszkanie komunalne Czosnów - warunki otrzymania i wniosek 2023

Wniosek o mieszkanie komunalne Czosnów

Osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, mogą starać się o przyznanie lokalu z zasobów gminy. Jakie warunki trzeba spełniać i ile czeka się na mieszkanie komunalne w miejscowości Czosnów? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym różni się mieszkanie komunalne od socjalnego?

Zarówno mieszkania komunalne, jak i socjalne, przyznawane są osobom o niskich dochodach. Jednak w przypadku mieszkań socjalnych kryterium dochodowe jest niższe, a czas obowiązywania umowy najmu nie może być krótszy niż pół roku, zaś w mieszkaniach komunalnych umowę podpisuje się na czas nieoznaczony. Stawki czynszu za mieszkania ustalane są przez władze miasta raz w roku.

Czym jest mieszkanie komunalne?

Mieszkania komunalne to lokale będące w posiadaniu miasta/gminy, które są przyznawane na wniosek osobom z niższymi dochodami. 

Jak dostać mieszkanie komunalne w w miejscowości Czosnów?

Jak dostać mieszkanie komunalne w miejscowości Czosnów? Najczęściej stosowane kryteria przyznawania lokali komunalnych

Aby otrzymać mieszkanie z zasobów gminy Czosnów, należy spełniać kryteria ustalone przez organ. Należą do nich:

 • niski lub przeciętny dochód rodziny - próg dochodowy jest wyznaczany indywidualnie przez Urząd Gminy; stanowi on procent najniższej emerytury - przeważnie nie może być wyższy niż 220% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 130% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, w przeliczeniu na członka gospodarstwa - należy jednak zweryfikować to w Urząd Gminy,
 • brak posiadania praw do innej nieruchomości mieszkalnej  lub posiadane mieszkanie jest zbyt małe w stosunku do potrzeb rodziny wnioskującej o przyznanie mieszkania komunalnego, 
 • niedopuszczalne obecne warunki mieszkaniowe, 
 • zameldowanie w miejscowości Czosnów.

Komu przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego?

Osoby, które złożą wniosek o przydział, trafiają na listę osób oczekujących na mieszkanie - i otrzymują możliwość najmu mieszkania od gminy zgodnie z kolejnością składania wniosków. Są jednak wyjątki od tej zasady - niektóre osoby mają pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego lub socjalnego (w zależności od ich sytuacji materialnej). Do tej grupy zalicza się przede wszystkim:

 • niepełnosprawnych,
 • ofiary przemocy domowej,
 • wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy opuszczają placówkę po uzyskaniu pełnoletności,
 • mieszkańcy budynków do rozbiórki,
 • osoby, które utraciły mieszkanie w wyniku pożaru lub zalania,
 • osoby zamieszkujące altany na terenie ogródków działkowych.
   

Wolne mieszkania komunalne w miejscowości Czosnów

Listę ewentualnych wolnych mieszkań komunalnych posiada Urząd Gminy. Aby się z nią zapoznać, należy udać się do wydziału zajmującego się nieruchomościami. Należy jednak przygotować się na to, że obecnie w miejscowości Czosnów może nie być żadnego wolnego lokalu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o mieszkanie komunalne w miejscowości Czosnów 2023

Wymagane dokumenty

Aby starać się o wpisanie na listę oczekujących na wolne mieszkanie komunalne w miejscowości Czosnów, należy złożyć komplet dokumentów:

 • wniosek o mieszkanie komunalne,
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
 • oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka rodziny,
 • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy za ostatnie 3 miesiące, potwierdzoną stosownymi dokumentami,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak wypełnić wniosek o mieszkanie komunalne?

Jak wypełnić wniosek o przydział mieszkania komunalnego?

Wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego musi zawierać następujące informacje: 

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskującego: 
  • imię, 
  • nazwisko, 
  • adres zamieszkania,
  • adres korespondencyjny,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • informacje o osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego: 

Wzór wniosku o mieszkanie komunalne w miejscowości Czosnów

Miejscowość Czosnów posiada własny wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego. Wzoru należy szukać bezpośrednio w Urząd Gminy lub na http://www.czosnow.pl.

Gdzie złożyć dokumenty w miejscowości Czosnów?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wydziale instytucji Urząd Gminy, zajmującym się nieruchomościami, np. wydziale gospodarki mieszkaniowej, czy wydziale gospodarki nieruchomościami.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek z załącznikami można złożyć w dowolnym momencie

Ile czeka się na mieszkanie komunalne w w miejscowości Czosnów?

Ile czeka się na mieszkanie komunalne w miejscowości Czosnów?

Czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania komunalnego zależy od obecnych zasobów miejscowości Czosnów. Osoby, które złożyły wniosek, są wpisywane na listę oczekujących. Na mieszkanie komunalne można czekać nawet kilka lat.

Wykup mieszkania komunalnego w miejscowości Czosnów

Po uzyskaniu lokalu, jeżeli jego lokator spełnia określone warunki, a miasto ogłosi, że mieszkanie dostępne jest na sprzedaż, mieszkaniec może zdecydować się na wykup mieszkania komunalnego w miejscowości Czosnów.

Czy możliwe jest dziedziczenie mieszkania komunalnego?

Śmierć osoby uprawnionej do najmu mieszkania komunalnego to utrudnienie dla osób, które wspólnie z nią zamieszkiwały. Mieszkanie komunalne jest własnością gminy - nie stanowi więc własności zmarłego najemcy i nie wchodzi do masy spadkowej. Z tego powodu nie ma możliwości odziedziczenia mieszkania komunalnego. Spadkobiercy mogą jednak starać się o kontynuację wynajmu mieszkania. Zgodnie art. 691 § 1 KC w przypadku śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: 

 • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
 • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
 • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
 • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Wspomniany przepis wskazuje dodatkowo, że osoby chcące wstąpić w stosunek najmu musiały stale zamieszkiwać z najemcą aż do jego śmierci. Sam meldunek nie jest wystarczającym potwierdzeniem tego faktu - gmina przeprowadza wywiad środowiskowy by ustalić, czy lokal faktycznie jest centrum życiowym osoby chcącej wynajmować mieszkanie komunalne po zmarłym.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę mieszkanie komunalne w miejscowości Czosnów?

Aby załatwić sprawę mieszkanie komunalne w miejscowości Czosnów, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. ul. Gminna 6.

Urząd Gminy w miejscowości Czosnów

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel. +48227850201 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 32,5 tys. dokumentów!
Wniosek o mieszkanie komunalne

Nie umieściliśmy na stronie wzoru wniosku, gdyż każda gmina posiada własny, indywidualny wzór tego dokumentu. Wzoru formularza należy szukać bezpośrednio w urzędzie lub na jego stronie internetowej!