Urząd Gminy Czosnów - kontakt, wydziały, i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w miejscowości Czosnów

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel. +48227850201 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Gminy w miejscowości Czosnów umożliwia załatwienie 52 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Urząd Gminy w miejscowości Czosnów przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta, gminy Czosnów

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Czosnów

Urząd Gminy w miejscowości Czosnów tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w miejscowości Czosnów reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Czosnów

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Czosnów petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Czosnów

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Czosnów 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Czosnów, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Czosnów, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Czosnów. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Czosnów

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Czosnów

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Czosnów, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Czosnów i odpis aktu zgonu w miejscowości Czosnów).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Czosnów

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Czosnów, podatek leśny w miejscowości Czosnów i podatek rolny w miejscowości Czosnów

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Czosnów lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Czosnów (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w miejscowości Czosnów

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w miejscowości Czosnów należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania