Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP Czosnów - wniosek [PDF, DOC] wzór 2023

MPZP Czosnów

Przy sprzedaży nieruchomości wymagane jest okazanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Aby otrzymać dokument, należy złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę. Jaki to wniosek i gdzie go złożyć? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MPZP?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w skrócie MPZP, to akt prawny, w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, a także określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tworzony jest przez radę miasta lub gminy, a wszystkie jego ustalenia są wiążące. 

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnów?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnów składa się z dwóch części - opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera informacje na temat warunków zagospodarowania terenu, jak m.in. minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych, zasady usytuowania obiektów na działce, czy planowany przebieg dróg. Część graficzna zawiera mapy obszarów zdefiniowane w planie.

Do czego jest potrzebne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być przydatne:

Zamiast zaświadczenia z MPZP, dokumentem wymaganym do załatwienia wyżej wymienionych spraw może być wypis i wyrys z MPZP Czosnów.

Jeżeli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, chcąc zdobyć pozwolenie na budowę, inwestor musi przedstawić decyzję o warunkach zabudowy w miejscowości Czosnów.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w PDF i DOC

Poniżej zamieszczono wzór wniosku o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Zaświadczenie MPZPWzór jak wypełnić zaświadczenie MPZP
 

Diagnoza działki z Ongeo w miejscowości Czosnów

Jak sprawdzić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnów?

 1. Na stronie internetowej odpowiedniej instytucji w miejscowości Czosnów.

 2. MPZP sprawdzisz na portalu OnGeo.pl w usłudze "Raporty o terenie"

 • wejdź na stronę https://ongeo.pl,

 • wyszukaj interesującą Cię działkę i kliknij w nią na mapie,

 • następnie wybierz z listy interesujące Cię tematy, które mają znaleźć się w analizie działki,

 • opłać Raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie .PDF.

     3. Na portalu Geoportal.gov.pl

 • należy wejść na stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0,

 • następnie włączyć warstwę “Plany zagospodarowania przestrzennego” i wyłączyć warstwę “Ortofotomapa”

  Instrukcja geo portal MPZP Krok pierwszy

 • kolejnym krokiem jest wyszukanie działki w miejscowości Czosnów wpisując jej adres lub numer, 

  Instrukcja geo portal MPZP Krok drugi
 • należy wybrać interesujący obszar na mapie miejscowości Czosnów, a gdy pojawi się nowe okno wybrać “WMS, Plany Zagospodarowanie przestrzennego” i sprawdzić oznaczenie nieruchomości w planie.

  Instrukcja geo portal MPZP Krok trzeci

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o MPZP w miejscowości Czosnów?

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP w miejscowości Czosnów?

Jednostką przyjmującą i rozpatrującą wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnów jest ​​​​​​Urząd Gminy

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP w miejscowości Czosnów?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 17 zł. Można ją uiścić w kasie urzędu w miejscowości Czosnów lub przelewem, na konto bankowe instytucji. 

Ile czeka się na zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP w miejscowości Czosnów?

Na wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnów czeka się do 7 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Czosnów?

Aby załatwić sprawę MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Czosnów, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. ul. Gminna 6.

Urząd Gminy w miejscowości Czosnów

adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel. +48227850201 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 19,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia z MPZP [PDF]
Pobierz dokument