Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - samochodu 2021 Wałbrzych

Aktualizacja: 26 listopada 2021

Wyrejestrowanie pojazdu Wałbrzych

Wyrejestrowanie samochodu lub innego pojazdu​​​​ w Wałbrzychu

Jeśli jesteś właścicielem samochodu lub innego pojazdu, z którego przestałeś korzystać z różnych powodów, możesz go wyrejestrować.

Jeśli pojazd został sprzedany w kraju lub przekazany w darowiźnie, nie trzeba go wyrejestrowywać. W takim przypadku, w ciągu 30 dni kalendarzowych od sprzedaży, należy zgłosić zbycie pojazdu. Wniosek o zbycie pojazdu można złożyć online.

Kiedy należy wyrejestrować pojazd?

Pojazd należy wyrejestrować, jeżeli zostanie:

 • zezłomowany,
 • skradziony,
 • wywieziony za granicę (sprzedany lub oddany w ramach darowizny),
 • oddany do kasacji za granicą,
 • trwale utracony (np. spali się w pożarze) uwaga! nawet gdy samochód zostanie spalony należy go zezłomować i dopiero wówczas można go wyrejestrować lub sprzedać na części,
 • oddany do stacji demontażu lub do punktu zbiórki odpadów (jeśli pojazd nie zostanie wyrejestrowany przez właściciela lub współwłaścicieli samodzielnie, zrobi to urząd, po otrzymaniu stosownego zaświadczenia ze stacji demontażu),
 • wycofany z obiegu.

Kto może wyrejestrować auto lub inny pojazd?

Do wyrejestrowania upoważniony jest właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli, wszyscy muszą stawić się w urzędzie podczas składania wniosku o wyrejestrowanie, lub wybrać jednego przedstawiciela, na którego przeniosą swoje pełnomocnictwo.  

Czy pojazd można ponownie zarejestrować?

Z reguły pojazd, który został wyrejestrowany, nie może zostać ponownie zarejestrowany. Wyjątek stanowią: 

 • pojazdy odzyskane z kradzieży,
 • pojazdy zabytkowe,
 • pojazdy uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe (dla pojazdów powyżej 25 lat),
 • pojazdy mające szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,
 • pojazdy wcześniej wyrejestrowane z powodu sprzedaży za granicą lub wywiezienia z kraju,
 • przyczepy rolnicze i ciągniki.

Wniosek o wyrejestrowanie samochodu lub innego pojazdu

Jak wyrejestrować samochód w Wałbrzychu?

Aby wyrejestrować pojazd, należy wykonać kilka kroków:

 1. Przygotować niezbędne dokumenty.
 2. Zapłacić za decyzję o wyrejestrowaniu.
 3. Złożyć dokumenty w odpowiednim urzędzie i wyrejestrować pojazd.

Ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu np. samochodu?

Koszt wydania decyzji o wyrejestrowaniu to 10 zł. Płatności można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto. Konieczne jest posiadanie dowodu dokonania wpłaty - składa się go w urzędzie, wraz z innymi dokumentami.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania auta lub innego pojazdu w Wałbrzychu?

Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo od współwłaścicieli pojazdu - jeżeli z niego korzystamy (w przypadku braku pełnomocnictwa wszyscy współwłaściciele muszą się stawić osobiście w urzędzie),
 • dowód wpłaty za decyzję,
 • dokumenty dodatkowe - według powodu wyrejestrowania pojazdu.

Poniżej znajduje się lista dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Jeśli samochód został oddany do stacji demontażu pojazdów - auto złomu w Wałbrzychu, niezbędne będą także:

 • zdemontowane uprzednio tablice rejestracyjne,
 • zaświadczenie ze stacji demontażu o wykonaniu złomowania,
 • unieważnienie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży

Jeśli pojazd został skradziony, należy dodatkowo przygotować:

 • samodzielnie sporządzone oświadczenie o kradzieży pojazdu z dodatkową informacją o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego),
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży (wydane przez policję) lub postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie kradzieży pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu - jeśli była wydana.

Jeśli z powodu kradzieży brakuje któregoś z powyższych dokumentów, należy przygotować odpowiednie oświadczenie z wyjaśnieniem co się z nim stało.

Wywóz pojazdu za granicę - sprzedaż za granicę

Jeśli doszło do zbycia pojazdu za granicą - sprzedaży lub przekazania w ramach darowizny, należy przedłożyć w urzędzie:

Kasacja pojazdu za granicą

Jeśli pojazd uległ zniszczeniu za granicą i trafił tam go kasacji, w polskim urzędzie trzeba przedstawić:

 • potwierdzenia wykonania kasacji (dokument z tamtejszej stacji demontażu),
 • dowodu rejestracyjnego,
 • tablic rejestracyjnych,
 • karty pojazdu - jeśli była taka wydana.

Trwała utrata pojazdu

Jeśli pojazd został zniszczony całkowicie, na przykład w wyniku pożaru, jest to tak zwana trwała utrata pojazdu. Aby wyrejestrować taki pojazd, należy przygotować dodatkowo:

 • potwierdzenie utraty pojazdu, na przykład dokument poświadczający o spłonięciu pojazdu w pożarze,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu - jeśli taka została wydana,
 • dowód wpłaty na rzecz gminy - jest to opłata na rzecz zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.  O jej wysokość należy zapytać w urzędzie.

Jeśli brakuje któregoś z powyższych dokumentów lub tablic rejestracyjnych, ponieważ zostały one zniszczone, należy przygotować oświadczenie, w którym dokładnie wyjaśnimy, co się z nimi stało.

Wycofanie pojazdu z obiegu

Jeśli producent samochodu wycofuje dany model z obrotu z powodu wprowadzenia go na rynek bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu pojazdu lub innego równoważnego dokumentu, to do jego wyrejestrowania niezbędny będzie jeden z poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie wycofania z obiegu, na przykład oświadczenie producenta,
 • potwierdzenie odkupienia samochodu przez producenta,
 • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu z obrotu danego pojazdu.

Gdzie złożyć wymagane dokumenty w Wałbrzychu?

Dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji w Wałbrzychu.

Dokumenty można  złożyć osobiście lub przesłać listownie. Niektóre urzędy prowadzą również skrzynkę podawczą online - można to sprawdzić na stronie www właściwego urzędu.

Jak długo czeka się na wyrejestrowanie pojazdu w Wałbrzychu?

Zazwyczaj procedura trwa do miesiąca od złożenia wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów w odpowiednim urzędzie w Wałbrzychu. W przypadkach bardziej skomplikowanych może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Decyzję można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą (także wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przez Internet).

Ile wynosi kara za brak wyrejestrowania samochodu lub innego pojazdu?

Właściciel samochodu lub innego pojazdu, który nie powiadomi starosty o wyrejestrowaniu pojazdu w terminie 30 dni, zapłaci karę w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Ponadto kara ta dotyczą także osób, które nie zarejestrują pojazdu w terminie (np. w przypadku kupna).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn. zm.).

Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - wyrejestrowanie pojazdu w Wałbrzychu?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Biuro Komunikacji, Urząd Miejski w Wałbrzychu Henryka Sienkiewicza 9
58-300 Wałbrzych
+48746488578  Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim

Powiązane tagi