Dowód osobisty Sława - wyrobienie, wymiana - wniosek PDF wzór 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 1 maja 2024 11 min. czytania

W skrócie

 1. Dowód osobisty: Służy do potwierdzenia tożsamości i umożliwia podróżowanie do krajów, które akceptują ten dokument.
 2. Obowiązek posiadania: Każdy pełnoletni obywatel Polski musi posiadać dowód osobisty. Dzieci mogą go mieć na wniosek rodziców.
 3. Ważność dokumentu: 10 lat dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat; 5 lat dla dzieci poniżej 12 lat.
 4. Dane zawarte w dowodzie: Imiona, nazwiska, PESEL, płeć, wizerunek twarzy, podpis, dane rodziców, numer, seria, daty wydania i ważności, numer CAN.
 5. e-Dowód: Zawiera dane biometryczne, certyfikaty identyfikacyjne i uwierzytelniające.
 6. Wniosek o wydanie: Można złożyć w urzędzie lub online, ale konieczna jest wizyta w urzędzie w celu pobrania odcisków palców i podpisu.
 7. Odbiór dowodu: Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku, bezpłatnie.

Wniosek o dowód osobisty

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski. Jest to dokument niezbędny podczas załatwiania wielu spraw w urzędach, bankach, a nawet na poczcie. Ponadto umożliwia podróż bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na jego podstawie m.in. państwa strefy Schengen, Albania, czy Czarnogóra. Jak wyrobić dowód osobisty? Gdzie złożyć wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu? Jaki jest czas oczekiwania na dowód osobisty? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czy każdy musi mieć dowód osobisty?

Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, a o jego wydanie powinien się ubiegać zaraz po osiągnięciu 18. roku życia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych wniosek może złożyć osoba, która sprawuje nad nią opiekę prawną. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Wiek dziecka nie ma znaczenia. Dowód osobisty dla dziecka może się przydać m.in. podczas przekraczania granicy w Unii Europejskiej → jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka w Sławie?

W przypadku zgubienia lub kradzieży należy niezwłocznie zastrzec dowód osobisty w Sławie i – jeżeli nie ma szans na jego odzyskanie – złożyć wniosek o nowy dowód osobisty.

Jak długo jest ważny dowód osobisty?

Dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. 5-letni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany.

Należy pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód. Co zrobić, gdy kończy się ważność dokumentu? Wystarczy złożyć wniosek o nowy dowód osobisty.

Utrata ważności dowodu osobistego to tylko jedna z wielu sytuacji, w której konieczna jest wymiana dokumentu. Posiadacz dowodu musi go wymienić np. po zmianie nazwiska po ślubie w Sławie czy zmianie nazwiska po rozwodzie w Sławie.

Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

W dowodzie osobistym zawarte są wszystkie podstawowe dane, czyli:

 • imiona i nazwiska,
 • data i miejsce urodzenia,
 • PESEL  jak uzyskać numer PESEL w Sławie?,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • obywatelstwo,
 • odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu,
 • imiona rodziców,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • data wydania dokumentu oraz data jego ważności,
 • informacja przez kogo został wydany,
 • numer CAN – numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Należy go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Stanowi on to ochronę przed osobami niepowołanymi, aby te nie odczytały danych z warstwy elektronicznej dowodu.

W e-dowodzie, czyli warstwie elektronicznej dokumentu, znajdują się wszystkie dane jak wymienione powyżej. Dodatkowo e-dowód posiada dane biometryczne (wizerunek twarzy i odciski palców) oraz:

 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie,
 • certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu,
 • certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie,
 • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia lub od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe – nie zamieszcza się odcisków palców.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wyrobić dowód osobisty w Sławie?

 1. Należy złożyć wniosek o dowód osobisty w urzędzie w Sławie

 2. Do wniosku należy dodać jedno aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku). Koszt wykonania zdjęcia do dowodu osobistego w Sławie zależy od wybranego zakładu fotograficznego - waha się w okolicach 30-50 zł za komplet.

 3. Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, wnioskujący otrzyma na konto ePUAP odpowiednie potwierdzenie. 

 4. Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku wnioskujący powinien otrzymać powiadomienie o tym, że dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

 5. Ostatnim krokiem jest wizyta w wybranym przez siebie wcześniej urzędzie i odebranie dowodu.

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty? - wzór 

Wzór jak wypełnić wniosek o dowód osobistyWzór wniosku o dowód osobisty

 

Druk wniosku o dowód osobisty należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Aby pomóc we właściwym uzupełnieniu wniosku, poniżej znajduje się przykładowy wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku. Należy wykonać następujące czynności:

 • wypełnić pola drukowanymi literami, uzupełniając podstawowe informacje takie jak: PESEL, imię, nazwisko, miejsce urodzenia,
 • podać swoje dane kontaktowe, czyli adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • zaznaczyć powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego,
 • załączyć fotografię, która będzie wydrukowana na dowodzie osobistym,
 • podać aktualną datę oraz miejscowość, w której składa się wniosek,
 • podpisać wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Podczas składania wniosku w urzędzie, urzędnik pobierze odciski palców. Na wniosku trzeba także złożyć własnoręczny podpis, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym.

Gdzie złożyć wniosek o nowy dowód osobisty w Sławie?

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, niezależnie od zameldowania (jak się zameldować w Sławie?). W przypadku miejscowości Sława odpowiednim urzędem będzie Urząd Miejski, z siedzibą ul. Pobożnego 10. Mimo że w każdym urzędzie na terenie kraju można wnioskować o taki dokument, trzeba pamiętać, że dowód odbiera się tam, gdzie wcześniej złożono wniosek.

Dowód osobisty online

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty online, przez Internet?

Tak, ale należy uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu osoby zainteresowanej. Aby uzupełnić te dane, należy udać się do najbliższego urzędu. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez Internet. Po tym terminie wniosek nie zostanie zrealizowany.

Co należy przygotować, aby złożyć wniosek się przez Internet? 

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany albo e-dowód,
 • kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB tak, aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).

Dowód osobisty przez Internet krok po kroku

 1. Należy wejść na stronę login.gov.pl i wybrać sposób logowania.
 2. Później trzeba wybrać opcję składania wniosku o dowód i powód ubiegania się o niego. 
 3. Następnie należy wybrać dowolny urząd, w którym w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, osoba zainteresowana złoży odciski palców i podpis. Dane te zostaną zamieszczone w dowodzie.
 4. We wniosku online należy zaznaczyć czy chce się posiadać podpis osobisty. 
 5. Kolejnym krokiem jest dołączenie zdjęć i odpowiednich załączników. 
 6. Następnie trzeba uzupełnić pozostałe dane kontaktowe. 
 7. Wniosek trzeba podpisać za pomocą:
 8. Potwierdzenie złożenia wniosku będzie czekało na skrzynce ePUAP i e-mailu podanym we wniosku. 
 9. Następnie trzeba udać się do urzędu w celu złożenia odcisków palców i wzoru podpisu. 
 10. Ostatnim krokiem jest odebranie dowodu w urzędzie, który wskazano we wniosku.

Kod PIN 1 i PIN 2

Podczas odbioru dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu), można ustalić kody PIN:

 • do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1 – kod służy do uwierzytelniania i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online,
 • do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Można to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Razem z e-dowodem osoba zainteresowana dostaje kod PUK, jednakże wcale nie musi go odbierać od razu. W razie potrzeby kod będzie czekał w urzędzie, który wydał dowód osobisty.

Ile kosztuje wyrobienie lub wymiana dowodu osobistego w Sławie?

Jaki jest koszt wymiany dowodu osobistego w Sławie? Dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany, na przykład po zmianie nazwiska po ślubie lub utracie ważności dokumentu.

Jak długo czeka się na wyrobienie dowodu osobistego​​​​​?

Czas oczekiwania na odbiór dowodu osobistego w Sławie wynosi do 30 dni. W niektórych przypadkach może się wydłużyć, lecz o tym fakcie powinien powiadomić wnioskującego urzędnik.

Seria i numer dowodu osobistego

Numer i seria dowodu osobistego - gdzie jest i jak odczytać?

Seria i numer dowodu osobistego znajdują się w prawym górnym rogu dokumentu. Najpierw podana jest seria dowodu (3 litery), a następnie numer (6 cyfr).

Seria dowodu osobistego składa się z 3 liter, które nie są przypadkowe. Za każdą z nich kryje się liczba:

 • A – 10,
 • B – 11,
 • C – 12,
 • Z – 35.

Każda z liter posiada również swoją wagę – na ich podstawie dokonuje się obliczeń, które mają na celu sprawdzenie, czy dokument jest prawdziwy. 

 • 1 litera – waga 7,
 • 2 litera – waga 3,
 • 3 litera – waga 1.

W przypadku numeru dowodu osobistego sytuacja jest bardzo podobna. Każda z 6 cyfr również posiada swoje wagi:

 • 1 cyfra: waga 9,
 • 2 cyfra: waga 7,
 • 3 cyfra: waga 3,
 • 4 cyfra: waga 1,
 • 5 cyfra: waga 7,
 • 6 cyfra: waga 3.

Jak sprawdzić, czy posiadany dokument nie został podrobiony? Wystarczy pomnożyć serię i numer dowodu osobistego przez odpowiadające im wagi, wyniki tego działania dodać do siebie i podzielić przez 10. Jeżeli iloraz będzie liczbą całkowitą, oznacza to, że dokument jest prawdziwy.

mObywatel - dowód osobisty w telefonie

Z powodu wszechobecnej cyfryzacji stworzono aplikację mobilną mObywatel. Przechowywane są w niej najważniejsze dokumenty w wersji cyfrowej, takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna i studencka czy paszport covidowy. Dane przechowywane w aplikacji są bezpieczne – aby się zalogować, należy użyć Profilu Zaufanego.

Możesz potwierdzić swoją tożsamość smartfonem, wszędzie tam, gdzie wymagany jest dokument ze zdjęciem, np.: na poczcie, w sklepie, punkcie usługowym. Należy pamiętać, że z mObywatela nie można korzystać za granicą.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz IOS.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dowód osobisty w Sławie?

Aby załatwić sprawę dowód osobisty w Sławie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miejski pod adresem ul. Pobożnego 10 w Sławie.

Urząd Miejski w Sławie

adres: ul. Pobożnego 10, 67-410 Sława

tel. +48683558310 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dowód osobisty online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji


Powiązane tagi