Mieszkanie komunalne Imielno - warunki otrzymania i wniosek 2022

Weryfikacja: 5 grudnia 2022

Wniosek o mieszkanie komunalne Imielno

Osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, mogą starać się o przyznanie lokalu z zasobów gminy. Jakie warunki trzeba spełniać i ile czeka się na mieszkanie komunalne w miejscowości Imielno? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym różni się mieszkanie komunalne od socjalnego?

Zarówno mieszkania komunalne, jak i socjalne, przyznawane są osobom o niskich dochodach. Jednak w przypadku mieszkań socjalnych, sytuacja finansowa rodziny musi być bardzo zła. Tego typu lokale często otrzymują osoby eksmitowane z poprzedniego miejsca zamieszkania. W mieszkaniach socjalnych czynsze muszą być niższe niż w lokalach komunalnych, co często wiąże się również z ich niższym standardem.

Czym jest mieszkanie komunalne?

Mieszkania komunalne to lokale będące w posiadaniu miasta/gminy, które są przeznaczone dla zameldowanych w miejscowości Imielno mieszkańców. Mieszkania komunalne przyznawane są na wniosek osobom z niższymi dochodami. 

Jak dostać mieszkanie komunalne w w miejscowości Imielno?

Jak dostać mieszkanie komunalne w miejscowości Imielno? Najczęściej stosowane kryteria przyznawania lokali komunalnych

Aby otrzymać mieszkanie z zasobów gminy Imielno, należy spełniać kryteria ustalone przez organ. Należą do nich:

 • niski lub przeciętny dochód rodziny - próg dochodowy jest wyznaczany indywidualnie przez Urząd Gminy; stanowi on procent najniższej emerytury - przeważnie nie może być wyższy niż 220% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 130% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, w przeliczeniu na członka gospodarstwa - należy jednak zweryfikować to w Urząd Gminy,
 • brak posiadania praw do innej nieruchomości mieszkalnej  lub posiadane mieszkanie jest zbyt małe w stosunku do potrzeb rodziny wnioskującej o przyznanie mieszkania komunalnego, 
 • niedopuszczalne obecne warunki mieszkaniowe, 
 • zameldowanie w miejscowości Imielno.

Komu przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego?

Osoby, które złożą wniosek o przydział, trafiają na listę osób oczekujących na mieszkanie - i otrzymują możliwość najmu mieszkania od gminy zgodnie z kolejnością składania wniosków. Są jednak wyjątki od tej zasady - niektóre osoby mają pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego lub socjalnego (w zależności od ich sytuacji materialnej). Do tej grupy zalicza się przede wszystkim:

 • niepełnosprawnych,
 • ofiary przemocy domowej,
 • wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy opuszczają placówkę po uzyskaniu pełnoletności,
 • mieszkańcy budynków do rozbiórki,
 • osoby, które utraciły mieszkanie w wyniku pożaru lub zalania,
 • osoby zamieszkujące altany na terenie ogródków działkowych.
   

Wolne mieszkania komunalne w miejscowości Imielno

Listę ewentualnych wolnych mieszkań komunalnych posiada Urząd Gminy. Aby się z nią zapoznać, należy udać się do wydziału zajmującego się nieruchomościami. Należy jednak przygotować się na to, że obecnie w miejscowości Imielno może nie być żadnego wolnego lokalu.


Wniosek o mieszkanie komunalne w miejscowości Imielno 2022

Wymagane dokumenty

Aby starać się o wpisanie na listę oczekujących na wolne mieszkanie komunalne w miejscowości Imielno, należy złożyć komplet dokumentów:

 • wniosek o mieszkanie komunalne,
 • oświadczenie o dotychczasowym miejscu zameldowania,
 • oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka rodziny,
 • deklarację o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy (np. za ostatnie 3 miesiące).

Jak wypełnić wniosek o mieszkanie komunalne?

Jak wypełnić wniosek o przydział mieszkania komunalnego?

Wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego musi zawierać następujące informacje: 

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskującego: 
  • imię, 
  • nazwisko, 
  • adres zamieszkania, 
  • adres zameldowania, 
  • adres korespondencyjny,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • informacje o osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego: 

Wzór wniosku o mieszkanie komunalne w miejscowości Imielno

Miejscowość Imielno posiada własny wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego. Wzoru należy szukać bezpośrednio w Urząd Gminy lub na http://www.imielno.pl

Gdzie złożyć dokumenty w miejscowości Imielno?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wydziale instytucji Urząd Gminy, zajmującym się nieruchomościami, np. wydziale gospodarki mieszkaniowej, czy wydziale gospodarki nieruchomościami.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek z załącznikami można złożyć w dowolnym momencie

Ile czeka się na mieszkanie komunalne w w miejscowości Imielno?

Ile czeka się na mieszkanie komunalne w miejscowości Imielno?

Czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania komunalnego zależy od obecnych zasobów miejscowości Imielno. Osoby, które złożyły wniosek, są wpisywane na listę oczekujących. Na mieszkanie komunalne można czekać kilka miesięcy, a nawet lat.

Wykup mieszkania komunalnego w miejscowości Imielno

Po uzyskaniu lokalu, jeżeli jego lokator spełnia określone warunki, może zdecydować się na wykup mieszkania komunalnego w miejscowości Imielno.

Czy możliwe jest dziedziczenie mieszkania komunalnego?

Śmierć osoby uprawnionej do najmu mieszkania komunalnego to utrudnienie dla osób, które wspólnie z nią zamieszkiwały. Mieszkanie komunalne jest własnością gminy - nie stanowi więc własności zmarłego najemcy i nie wchodzi do masy spadkowej. Z tego powodu nie ma możliwości odziedziczenia mieszkania komunalnego. Spadkobiercy mogą jednak starać się o kontynuację wynajmu mieszkania. Zgodnie art. 691 § 1 KC w przypadku śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: 

 • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
 • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
 • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
 • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Wspomniany przepis wskazuje dodatkowo, że osoby chcące wstąpić w stosunek najmu musiały stale zamieszkiwać z najemcą aż do jego śmierci. Sam meldunek nie jest wystarczającym potwierdzeniem tego faktu - gmina przeprowadza wywiad środowiskowy by ustalić, czy lokal faktycznie jest centrum życiowym osoby chcącej wynajmować mieszkanie komunalne po zmarłym.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę mieszkanie komunalne w miejscowości Imielno?

Aby załatwić sprawę mieszkanie komunalne w miejscowości Imielno, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Cmentarna 7.

Urząd Gminy w miejscowości Imielno

Adres: ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

Telefon: +48413851210 

Internet:  strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

Nie umieściliśmy na stronie wzoru wniosku, gdyż każda gmina posiada własny, indywidualny wzór tego dokumentu. Wzoru formularza należy szukać bezpośrednio w urzędzie lub na jego stronie internetowej!