Urząd Gminy Imielno - wydziały i kontakt


Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Gminy w miejscowości Imielno

Adres: ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:15-15:15
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48413851210 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Gminy w miejscowości Imielno umożliwia:

Urząd miasta, gminy Imielno

Urząd miasta (UM) lub gminy (UG) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) oraz realizację określonych przepisami prawa zadań miata lub gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do końca 2010 roku polski rząd rekomendował, aby w odniesieniu do:

  • gmin wiejskich używać nazwy „urząd gminy”,
  • gmin miejsko-wiejskich używać nazwy „urząd miejski”,
  • gmin miejskich używać nazwy „urząd miasta”.

Struktura Urzędu w miejscowości Imielno

Urząd Gminy w miejscowości Imielno tworzą:

  • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
  • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania instytucji Urząd Gminy w miejscowości Imielno reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy.

Struktura urzędu miasta, gminy Imielno

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie. Poniżej wydziały do których w miejscowości Imielno petenci zgłaszają się najczęściej.

Urzędy miast lub gmin, w zależności od zasięgu i obszaru działania, wykonują różne zadania. Wynika to z przeniesienia części zadań do jednostek pomocniczych, np. w większych miastach. 

Zadania wybranych wydziałów lub referatów Urzędu w Imielno

Wydział Spraw Obywatelskich w miejscowości Imielno 

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w miejscowości Imielno, załatwienia spraw meldunkowych w miejscowości Imielno, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej oraz zarejestrowania stowarzyszenia w miejscowości Imielno. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Zadania urzędu miasta, gminy Imielno

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Imielno

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składa się tutaj m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia w miejscowości Imielno, odpis aktu małżeństwa w miejscowości Imielno i odpis aktu zgonu w miejscowości Imielno).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ​​​​w Urzędzie w miejscowości Imielno

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w miejscowości Imielno, podatek leśny w miejscowości Imielno i podatek rolny w miejscowości Imielno

Wydział Działalności Gospodarczej

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w miejscowości Imielno lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscowości Imielno (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Jednostki podległe pod Urząd Gminy w miejscowości Imielno

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Gminy w miejscowości Imielno należą w szczególności:

  • placówki zdrowia,
  • placówki oświatowe,
  • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
  • ośrodki sportowe,
  • zakłady opieki społecznej.