Nadanie numeru budynku (np domu) Imielno - wniosek PDF wzór 2022

Nadanie numeru porządkowego domu Imielno

Brak adresu uniemożliwia zameldowanie w miejscowości Imielno, odbieranie korespondencji czy przesyłek kurierskich oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Rozwiązaniem problemu może być uzyskanie numeru budynku. Jak się o niego starać? Cały proces opisany został w poniższym poradniku!

Czym jest numer porządkowy?

Jest to specjalny numer, którym oznacza się budynki na danej ulicy (np. ul. Kwiatowa 12 w Krakowie) lub budynki w miejscowości, która nie posiada nazw ulic i placów np. Gumienice 167. Do numeru mogą być dodawane również litery, np. Kwiatowa 15 D.

Jakie budynki muszą posiadać numery porządkowe?

Wśród budynków, które muszą posiadać numery porządkowe wymienia się:

 • budynki mieszkalne,
 • budynki biurowe,
 • szpitale,
 • budynki o charakterze edukacyjnym np. szkoły,
 • budynki ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej,
 • placówki opieki medycznej,
 • budynki przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Niektóre obiekty mogą posiadać numery porządkowe, jednak nie jest to obligatoryjne. Są to garaże, parkingi, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc wypoczynku i działalności gospodarczej.

Kto może złożyć wniosek o nadanie numeru budynku w miejscowości Imielno?

O przyznanie numeru budynku w miejscowości Imielno może starać się zarówno jego właściciel, władający, użytkownik wieczysty, zarządca, jak i dzierżawca.

Kiedy złożyć wniosek o nadanie numeru budynku?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie - przed, w trakcie oraz po zakończeniu budowy budynku.

Nadanie numeru budynku w budowie

Nadanie numeru budynku w budowie

Aby otrzymać numer porządkowy budynku nie trzeba wcześniej starać się o pozwolenie na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy w miejscowości Imielno. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także takiego, którego budowa się jeszcze nie rozpoczęła. Nadanie numeru porządkowego budynku w budowie czy planowanego następuje na podstawie złożenia tego samego wniosku, co w przypadku obiektów gotowych, z wydanym pozwoleniem na użytkowanie w miejscowości Imielno.


Wniosek o nadanie numeru domu

Dokumenty aby nadać numer budynku

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie, aby nadany został numer budynku:

Gdzie złożyć wniosek o numer budynku w miejscowości Imielno?

Obecnie wniosek można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście - wnioski przyjmuje Urząd Gminy,
 • listownie na adres instytucji,
 • przez Internet - korzystając z portalu biznes.gov.pl. Wówczas wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Uwaga! Wniosek należy złożyć do urzędu miasta bądź gminy, na której terenie znajduje się budynek, dla którego chce się uzyskać numer porządkowy!

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru domu w urzędzie w miejscowości Imielno?

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku i potrzebnych dokumentów.
 2. Następnie należy złożyć wniosek w urzędzie w miejscowości Imielno.
 3. Zarówno wnioskujący jak i wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego.
 4. Ostatnim krokiem jest umieszczenie na budynku tabliczki z numerem porządkowym – należy przymocować ją w widocznym miejscu!

Wniosek o nadanie numeru budynku online

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru online przez Internet?

 1. Należy wejść na stronę biznes.gov.pl i kliknąć przycisk "Załatw online".
 2. Następnie konieczne jest zalogowanie się - można to zrobić przez login.gov.pl lub adres e-mail. W przypadku logowania przez login.gov.pl, można skorzystać z Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Aby zalogować się przez adres mailowy, trzeba posiadać konto na platformie biznes.gov.pl.
 3. Wnioskujący może wybrać, czy składa dokumenty w swoim imieniu czy jako pełnomocnik.
 4. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku: należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ten, dla którego chce się uzyskać numer budynku - należy upewnić się, czy dane zostały poprawnie uzupełnione!
 5. Konieczne jest dodanie wymaganych załączników.
 6. Następnie trzeba podpisać wniosek. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 7. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku i oczekiwanie na odpowiedź z urzędu.

Ile kosztuje uzyskanie numeru budynku?

Złożenie wniosku o nadanie numeru budynku jest bezpłatne. Opłaty mogą się pojawić jedynie w sytuacji korzystania z usług pełnomocnika, za które należy zapłacić 17 złotych. Opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Jak długo czeka się na numer budynku?

Jak długo czeka się na zawiadomienie o ustaleniu numeru budynku?

Urząd w miejscowości Imielno powinien wydać zawiadomienie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kto musi zamontować tabliczkę z numerem budynku?

Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.

Tabliczkę trzeba umieścić na budynku w ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskujący otrzyma zawiadomienie o ustaleniu numeru.

Uwaga! Koszt tabliczki należy pokryć samodzielnie. 

Jakie informacje powinny się znaleźć na tabliczce?

Oto informacje, które powinny się znaleźć na tabliczce widniejącej na budynku:

 • numer porządkowy,
 • nazwa ulicy lub placu,
 • nazwa miejscowości – jeżeli miejscowość nie posiada nazw ulic i placów,
 • nazwa dzielnicy/osiedla – jeżeli wymaga tego samorząd terytorialny.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu w miejscowości Imielno?

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania, to urząd w miejscowości Imielno nie ma podstaw, aby odmówić ustalenia numeru porządkowego. Jeżeli wnioskujący jest niezadowolony z działań urzędu, to może złożyć skargę do sądu administracyjnego.


Gdzie załatwić sprawę nadanie numeru budynku w miejscowości Imielno?

Aby załatwić sprawę nadanie numeru budynku w miejscowości Imielno, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Cmentarna 7.

Urząd Gminy w miejscowości Imielno

Adres: ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

Telefon: +48413851210 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie.


Jak załatwić sprawę nadanie numeru budynku online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.