Wywóz śmieci, gruzu i odpadów wielkogabarytowych Imielno - harmonogram 2022

Harmonogram wywozu śmieci Imielno

Harmonogram wywozu śmieci w miejscowości Imielno

Harmonogram jest ustalany przez władze miejscowości Imielno i firmę zajmującą się odbiorem śmieci. Cenę za wywóz śmieci dla danego gospodarstwa wytycza się na podstawie wypełnionej deklaracji śmieciowej → dowiedz się, jak wypełnić deklarację śmieciową w miejscowości Imielno.
 
Harmonogram odbioru odpadów i ceny za wywóz śmieci powinny być dostępne na stronie internetowej urzędu w miejscowości Imielno, bądź na stronie firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów. Istnieje również możliwość sprawdzenia harmonogramu w aplikacji mobilnej Eco Harmonogram na systemy Android i iOS.

W ciągu roku zarówno harmonogram, jak i ceny za wywóz śmieci mogą się zmienić. Może to wynikać m.in. ze zmiany firmy odbierającej odpady.

Cena wywozu śmieci w miejscowości Imielno

Opłata za wywóz śmieci zależy od wielu czynników - m.in. od wielkości miasta, tego, czy odpady są segregowane czy też nie, a także od indywidualnych ustaleń firmy zajmującej się wywozem śmieci na terenie miejscowości Imielno. Aktualne stawki za wywóz odpadów można sprawdzić na stronie internetowej urzędu.


Wywóz gruzu i odpadów budowlanych w miejscowości Imielno

Wywóz gruzu w miejscowości Imielno

Gruzem nazywamy wszelkie pozostałości po wyrobach ceramiki budowlanej. Prawo budowlane klasyfikuje gruz poremontowy ze względu na zawarte w nim materiały na trzy grupy:

  • grupa pierwsza – fragmenty betonu, cegieł,
  • grupa druga – zmieszane odpady z grupy pierwszej + folia, plastikowe opakowania, butelki PET, drewno, złom i szkło,
  • grupa trzecia – odpady z grupy drugiej + worki, wiadra po malowaniu, styropian i inne poboczne odpady poremontowe.

Podział gruzu na grupy jest niezwykle istotny — od tego, do jakiej grupy należą odpady, będzie zależał rozmiar kontenera na śmieci, a finalnie jego cena.

Gruz jest jednym z najbardziej uciążliwych rodzajów odpadów. Można pozbyć się go na kilka sposobów: 

  • korzystając z przywileju darmowego odbioru gruzu dla mieszkańców miejscowości Imielno  lub wywożąc go samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (bezpłatnie do wysokości ustalonego rocznego limitu odpadów w kg na lokal lub posesję),
  • wypożyczając kontener na gruz od firmy zajmującej się wywozem odpadów,
  • oddając go chętnym, np. na potrzeby utwardzenia drogi dojazdowej.

Jeśli remont obejmuje jedno pomieszczenie, a gruzu nie jest zbyt wiele, najprostszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z miejscowym przedsiębiorstwem usług komunalnych w celu pobrania worka big-bag na gruz. Najczęściej w gminach przysługują jeden lub 2 darmowe worki rocznie. W przypadku wielkich remontów i sporej ilości materiału do wywiezienia nie obejdzie się bez wynajmu kontenera na gruz. Przed wypożyczeniem kontenera warto oszacować ilość odpadów i określić ich charakter, posiłkując się klasyfikacją gruzu. Wpłynie to na jego finalną wielkość i cenę.

Wywóz wielkogabarytów w miejscowości Imielno

Odpady wielkogabarytowe w miejscowości Imielno

Odpadami wielkogabarytowymi są m.in. meble (sofy, stoły, szafy, komody, łóżka itp.), dywany, rowery oraz zabawki o dużych rozmiarach.

Nie należą do nich wanny, muszle klozetowe, prysznice oraz umywalki — te są uznawane za odpady poremontowe. 

Wielkogabarytowych śmieci można pozbyć się na 3 sposoby:

  • korzystając z odbioru odpadów komunalnych przez służby miejskie, 
  • samodzielne przewożąc wielkie gabaryty do miejsca zbiórki,
  • zamawiając kontener na odpady wielkogabarytowe, który zostanie opróżniony przez zewnętrzną firmę.

Najtańszym rozwiązaniem jest wywiezienie dużych gabarytów przez służby gminne. Należy zapoznać się z informacją o harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych na stronie miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego lub urzędu w miejscowości Imielno. Tam właśnie powinien znajdować się terminarz wywozu dużych śmieci. Najczęściej ma to miejsce jeden lub dwa razy w miesiącu. Z racji rzadkiego odbioru dużych gabarytów ich składowanie do tego czasu na własnej posesji może być uciążliwe. 

Samodzielne wywiezienie odpadów nie zawsze jest możliwe ze względu na ich duże rozmiary i brak odpowiedniego pojazdu. Warto zatem wynająć kontener na odpady wielkogabarytowe, który zostanie opróżniony przez wynajętą firmę. To rozwiązanie wiąże się z kosztami, których wysokość zależy od wielkości kontenera oraz dodatkowych usług, na przykład pomoc w dopełnieniu formalności, załadunek odpadów.

Cena za wywóz gruzu i odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Imielno

W większości gmin na gospodarstwo domowe przysługują 1 lub 2 darmowe worki big-bag rocznie. Za każdy kolejny worek bądź kontener na gruz trzeba będzie zapłacić - ceny ustalane są przez firmę zajmującą się wywozem gruzu na terenie miejscowości Imielno. Cena za wywóz odpadów wielkogabarytowych również ustalana jest przez zewnętrzną firmę. Dokładnych informacji należy poszukiwać na stronie firmy obsługującej miejscowość Imielno.


Gdzie załatwić sprawę wywóz śmieci w miejscowości Imielno?

Aby załatwić sprawę wywóz śmieci w miejscowości Imielno, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Cmentarna 7.

Urząd Gminy w miejscowości Imielno

Adres: ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

Telefon: +48413851210 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie.