Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP Imielno - wniosek [PDF, DOC] wzór 2023

MPZP Imielno

Przy sprzedaży nieruchomości wymagane jest okazanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Aby otrzymać dokument, należy złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę. Jaki to wniosek i gdzie go złożyć? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MPZP?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w skrócie MPZP, to akt prawny, w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, a także określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tworzony jest przez radę miasta lub gminy, a wszystkie jego ustalenia są wiążące. 

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Imielno?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Imielno składa się z dwóch części - opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera informacje na temat warunków zagospodarowania terenu, jak m.in. minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych, zasady usytuowania obiektów na działce, czy planowany przebieg dróg. Część graficzna zawiera natomiast mapy obszarów zdefiniowane w planie.

Do czego jest potrzebne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być przydatne:

Zamiast zaświadczenia z MPZP, dokumentem wymaganym do załatwienia wyżej wymienionych spraw może być wypis i wyrys z MPZP Imielno.

Jeżeli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, chcąc zdobyć pozwolenie na budowę, inwestor musi przedstawić decyzję o warunkach zabudowy w miejscowości Imielno.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w PDF i DOC

Poniżej znajduje się wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wzór jego wypełnienia.

Zaświadczenie MPZPWzór jak wypełnić zaświadczenie MPZP
 

Diagnoza działki z Ongeo w miejscowości Imielno

Jak sprawdzić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Imielno?

 1. Na stronie internetowej odpowiedniej instytucji w miejscowości Imielno - tam powinny znajdować się informacje dotyczących przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 2. MPZP sprawdzisz na portalu OnGeo.pl w usłudze "Raporty o terenie"

 • wejdź na stronę https://ongeo.pl,

 • wyszukaj interesującą Cię działkę i kliknij w nią na mapie,

 • następnie wybierz z listy interesujące Cię tematy, które mają znaleźć się w analizie działki,

 • opłać Raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie .PDF.

     3. Na portalu Geoportal.gov.pl

 • należy wejść na stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0,

 • następnie włączyć warstwę “Plany zagospodarowania przestrzennego” i wyłączyć warstwę “Ortofotomapa”

  Instrukcja geo portal MPZP Krok pierwszy

 • kolejnym krokiem jest wyszukanie działki w miejscowości Imielno wpisując jej adres lub numer, 

  Instrukcja geo portal MPZP Krok drugi
 • wystarczy kliknąć interesujący obszar na mapie miejscowości Imielno, a gdy pojawi się nowe okno wybrać “WMS, Plany Zagospodarowanie przestrzennego” i sprawdzić oznaczenie nieruchomości w planie.

  Instrukcja geo portal MPZP Krok trzeci

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o MPZP w miejscowości Imielno?

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP w miejscowości Imielno?

Jednostką przyjmującą i rozpatrującą wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Imielno jest ​​​​​​Urząd Gminy

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP w miejscowości Imielno?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 17 zł. Można ją uiścić w kasie urzędu w miejscowości Imielno lub przelewem, na konto bankowe instytucji. 

Ile czeka się na zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP w miejscowości Imielno?

Na wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Imielno czeka się do 7 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Gdzie załatwić sprawę MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Imielno?

Aby załatwić sprawę MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Imielno, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Cmentarna 7.

Urząd Gminy w miejscowości Imielno

Adres: ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:15-15:15
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48413851210 

Internet:  strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,9 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia z MPZP [PDF]
Pobierz dokument