Wniosek o dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu Siemianowice Śląskie

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Czasami istnieje konieczność dopisania lub skreślenia współwłaściciela pojazdu z dowodu rejestracyjnego. Jak to zrobić? Gdzie złożyć dokumenty, jaki jest czas oczekiwania i ile trzeba będzie zapłacić? Wszystkiego dowiecie się z poniższej instrukcji!

Kto może złożyć wniosek o dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu?

Wniosek o dopisanie lub skreślenie współwłaściciela danego pojazdu może złożyć jego właściciel lub jego pełnomocnik, jeżeli posiada upoważnienie do rejestracji pojazdu.

Gdzie można złożyć wniosek o dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu w Siemianowicach Śląskich?

Wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w wydziale komunikacji lub uprawień komunikacyjnych, odpowiednim dla miejscowości Siemianowice Śląskie. Szczegóły znajdziesz w wyszukiwarce na dole strony.

Ile kosztuje dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu?

Samo złożenie wniosku jest bezpłatne, jednak wnioskujący musi ponieść inne koszty. Opłatę należy uiścić w sytuacji, gdy wnioskujący korzysta z pełnomocnictwa. Wtedy musi zapłacić 17 złotych. Może być ono bezpłatne, gdy na pełnomocnika powołujemy męża, żonę, rodzica, dziecko, rodzeństwo, dziadków czy wnuki. 

Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany dowodu rejestracyjnego, trzeba będzie zapłacić także za nowy dokument (54 zł) oraz pozwolenie czasowe (13,50 zł). Pod uwagę trzeba brać także opłaty ewidencyjne.

Opłat można dokonać:

  • W kasie urzędu
  • Przelewem, na konto bankowe podane na stronie internetowej urzędu

Wniosek o dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu

Nie zamieścimy tutaj gotowego wniosku o skreślenie lub dopisanie współwłaściciela pojazdu, gdyż w różnych miejscach w Polsce wygląda on inaczej. Najlepiej szukać go na stronie urzędu swojego miasta lub stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Planując wizytę w urzędzie należy przygotować  następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający przeniesienie części własności (np. umowa kupna sprzedaży samochodu, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu, akt notarialny, oświadczenie o wspólnocie majątkowej, umowa przewłaszczenia z banku),
  • wniosek o dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu/ o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, 
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu jeśli była wydana,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • KRS lub zaświadczenie z CEiDG - (może być wydruk ze strony internetowej) - w przypadku prowadzenia firmy należy przynieść,
  • aktualne ubezpieczenie.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą być obecni przy składaniu dokumentów  w urzędzie. Jeżeli jeden z nich nie może się wówczas pojawić, można skorzystać z pełnomocnictwa, w formie upoważnienia do rejestracji pojazdu.

Ile czeka się na dopisanie/skreślenie współwłaściciela pojazdu?

W zależności od miejsca załatwiania sprawy, czas jej realizacji będzie się od siebie różnił. Informacje mogą zostać uzupełnione w dowodzie rejestracyjnym jeszcze tego samego dnia lub konieczne będzie oczekiwanie nawet do 30 dni od daty złożenia wniosku

Dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym wiąże się z jego wymianą, dlatego na ten czas otrzymuje się pozwolenie czasowe ważne przez 30 dni. 


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu w Siemianowicach Śląskich?

Nazwa instytucji Adres Telefon
Wydział Komunikacji w Siemianowicach Śląskich Jana Pawła II 1
41-100  Siemianowice Śląskie
+48327651112 

Pobierz dokument dot. sprawy - dopisanie lub skreślenie współwłaściciela pojazdu

Wniosek o dopisanie współwłaściciela pojazdu w miejscowości Siemianowice Śląskie

Pobierz dokument