Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych Siemianowice Śląskie - wniosek 2022

Weryfikacja: 21 kwietnia 2022

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, oprócz zasiłku, mogą liczyć także na przyznanie tzw. dodatku aktywizacyjnego. Wiąże się on ściśle z podjęciem przez bezrobotnego pracy. W poniższym poradniku wyjaśniamy, kto może otrzymać dodatek, ile wynosi oraz jak długo można go pobierać.

Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Prawo do zasiłku ma osoba, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich jako bezrobotna,
 • ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • znalazła pracę samodzielnie lub po otrzymaniu skierowania z PUP Siemianowice Śląskie

Dodatek jest przyznawany zarówno w przypadku podjęcia pracy w pełnym bądź niepełnym wymiarze. 

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Bezrobotny nie otrzyma wsparcia finansowego, jeżeli:

 • zostanie skierowany przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • między kolejnymi umowami o pracę jest przerwa obejmująca dzień roboczy i w czasie tej przerwy nie zarejestrowano się w PUP,
 • przebywa na urlopie bezpłatnym.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Wysokość dodatku za znalezienie pracy to maksymalnie 50% zasiłku podstawowego, czyli 620,40 złotych brutto.

Jak długo można pobierać dodatek aktywizacyjny?

Wsparcie finansowe przysługuje osobie, która znalazła zatrudnienie od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku, do:

 • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia - w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej - w przypadku, podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy.

⚠ Utrata pracy jest równoznaczna z utratą prawa do dodatku aktywizacyjnego! ⚠

Czy dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany?

Tak. Jego wysokość należy wykazać w rocznym rozliczeniu PIT, w wierszu „Inne źródła”.


Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek za znalezienie pracy, należy złożyć w urzędzie w Siemianowicach Śląskich następujące dokumenty:

 • wniosek o dodatek aktywizacyjny - wzory wniosków publikowane są na stronie internetowej PUP Siemianowice Śląskie,
 • umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło,
 • deklarację zobowiązującą do regularnego informowania urzędu pracy o stanie zatrudnienia,
 • zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - wystawione przez pracodawcę.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny w Siemianowicach Śląskich?

Gdzie złożyć wniosek w Siemianowicach Śląskich?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich. Wniosek można złożyć także listownie oraz przez Internet, za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna.

Dodatek aktywizacyjny w Siemianowicach Śląskich - kiedy jest wypłacany?

Wypłata pomocy finansowej następuje z dołu (po zakończeniu miesiąca), do 14 dni od zakończenia miesiąca. Dokładną datę ustala urząd pracy w Siemianowicach Śląskich.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dodatek aktywizacyjny w Siemianowicach Śląskich?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ul. Wyzwolenia 17
41-103 Siemianowice Śląskie

Otwarte w środa od 07:00

pon: 07:00-15:00
wt-czw: 07:00-14:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne
+48327652945