Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG Murowana Goślina online lub wniosek PDF wzór 2024

Autor: Judyta Cyganek Weryfikacja: 2 lutego 2024 8 min. czytania

CEIDG w Murowanej Goślinie - rejestracja działalności gospodarczej

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Murowanej Goślinie?

Aby podjąć samozatrudnienie lub rozpocząć działalność jednoosobową w Murowanej Goślinie, wystarczy złożyć wniosek o wpisanie do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Jak to zrobić? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Oprócz wpisu do CEIDG, firmy zajmujące się recyklingiem bądź odzyskiem odpadów muszą także wpisać się do rejestru BDO w Murowanej Goślinie.

Kto nie musi się rejestrować w CEIDG?

Obowiązek rejestracji ma niemal każdy, kto chce prowadzić wspomnianą wyżej działalność. Są jednak wyjątki  jest to tak zwana działalność nierejestrowa lub firma na próbę. Wtedy wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję i płacić podatki.

Działalność nierejestrowa związana jest jednak z kilkoma ograniczeniami. Pierwszym z nich jest dochód:

 • od stycznia 2024 roku do końca czerwca 2024 roku wartości 50% minimalnego wynagrodzenia w kwocie 3 181,50 zł;

 • od lipca 2024 roku do grudnia 31 grudnia 2024 roku wartości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia w kwocie 3 2250 złotych.

Poza tym, prowadzenia takiej działalności może podjąć się wyłącznie podmiot, który w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej oraz takiej, która wymaga zezwoleń i koncesji, a także nie prowadził działalności w ramach spółki cywilnej.

Dane do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w Murowanej Goślinie

Jakie dane są potrzebne do rejestracji jednoosobowej działalności w Murowanej Goślinie?

Wypełniając formularz CEIDG-1, wnioskujący musi podać poniższe dane:

 • dane osobowe, czyli imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia,
 • numer PESEL  jeśli wnioskujący go posiada, jeśli nie  zaznacza w formularzu nie posiadam → jak zdobyć numer PESEL w Murowanej Goślinie?,
 • obywatelstwa, jakie posiada,
 • adresy: zamieszkania oraz adresy, które będą powiązane z działalnością,
 • nazwę firmy jak wybrać nazwę?
 • kody PKD dopasowane do działalności → Kody PKD
 • liczbę pracowników, jeśli planuje jakichś zatrudnić,
 • planowaną datę rozpoczęcia działalności,
 • dane o ubezpieczeniu (ZUS, KRUS, zagraniczne),
 • NIP i REGON  jeśli zostały wcześniej nadane. Jeśli nie  wniosek o wpis do CEIDG będzie jednoznaczny z wnioskiem o nadanie tych numerów → dowiedz się, jak wnioskować o NIP w Murowanej Goślinie lub REGON w Murowanej Goślinie.
 • potwierdzenie tytułu własności do nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność, czyli jedno z poniższych:
  • prawo własności/współwłasności,
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu z prawem własności budynków,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • dzierżawa,
  • użyczenie,
  • wynajem,
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak wybrać nazwę firmy?

Jak wybrać nazwę firmy  jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przy wyborze nazwy należy kierować się pewnymi zasadami:

 • nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela (przykład: Anna Nowak),
 • nazwa może, ale nie musi zawierać dodatkowe informacje, na przykład:
  • nazwę własną (Anna Nowak  Kapelutek),
  • profil działalności (Anna Nowak  Wytwórnia Kapeluszy),
  • miejsce prowadzenia działalności,
 • należy pamiętać o takim dopasowaniu nazwy do działalności, aby nie wprowadzała klientów w błąd, była unikalna (na przykład łatwa do odnalezienia w Internecie) oraz dopasowana do każdej działalności, jaką wykonuje lub zamierza wykonywać właściciel, szczególnie jeśli będą od siebie bardzo odległe. (Anna Nowak  wytwórnia kapeluszy, usługi fryzjerskie → Anna Nowak  Kapelutek).

Nie można mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, natomiast pod jednym wpisem można prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej. Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG

Wpisu do CEIDG można dokonać:

Będąc zarejestrowanym na stronie biznes.gov.pl, można online zmienić dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić oraz zakończyć działalność gospodarczą.

Wniosek do CEIDG online

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć bez wychodzenia z domu, przez Internet. Aby przesłać wniosek, należy zalogować się na stronie biznes.gov.pl (przed adres mailowy, Profil Zaufany lub e-dowód), wybrać z Katalogu Usług sprawę Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG i wypełnić formularz swoimi danymi osobowymi. W kolejnych krokach system będzie prosił o podanie szczegółów dotyczących zakładanej działalności gospodarczej. Co więcej, wnioskujący może starać się o nadanie numeru NIP  wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu. Ostatnim krokiem jest złożenie elektronicznego podpisu (podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego) na formularzu.

Wniosek można złożyć także poprzez bankowość internetową w: PKO BP (serwis iPKO), Bank Pekao S.A., mBank, ING, Santander Bank Polska oraz Millennium.

Wniosek do CEIDG w urzędzie

Do wpisu w bazie CEIDG potrzebny będzie druk CEIDG-1, używany także m.in. do zmiany danych w CEIDG w Murowanej Goślinie, zawieszenia działalności w Murowanej Goślinie i zamknięcia działalności gospodarczej w Murowanej Goślinie.Wniosek należy wypełnić według instrukcji. Co więcej, jeśli wnioskujący chce przy okazji zarejestrować się jako płatnik VAT i posiada już NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Murowanej Goślinie, może złożyć wniosek rejestracyjny VAT-R.

Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki:

 • CEIDG-MW - w którym wskazuje się dodatkowe miejsca wykonywania działalności,
 • CEIDG-RD - w którym wypisuje się rodzaje prowadzonej działalności według PKD,
 • CEIDG-RB - w którym wypisuje się rachunki bankowe,
 • CEIDG-SC - w którym określa się udział w spółkach cywilnych,
 • CEIDG-PN - w którym przedstawia się udzielone pełnomocnictwa,
 • CEIDG-POPR - w którym zgłasza się ewentualne korekty,
 • CEIDG-ZS - w którym określa się zarządcę sukcesyjnego.

Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi i udostępni dane w bazie CEIDG.

Ile kosztuje wpis do CEIDG w Murowanej Goślinie?

Wpis do bazy jest bezpłatny. W sieci pojawiają się również oferty odpłatne są to usługi komercyjne, które nie są konieczne do założenia własnej działalności. Rejestracji w Murowanej Goślinie można dokonać samodzielnie, bezpłatnie. 

Składki ZUS dla działalności jednoosobowej  jakie obowiązki finansowe ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorca musi rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Murowanej Goślinie?

Aby załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Murowanej Goślinie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta i Gminy pod adresem plac Powstańców Wielkopolskich 9 w Murowanej Goślinie.

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie

adres: plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

tel. +48618923600 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:30
wt-czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-12:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Judyta Cyganek-Greń to z wykształcenia redaktorka i edytorka tekstów z kilkuletnim doświadczeniem. Wnikliwe sprawdza opisy wniosków i dba o to, aby były możliwie jak najbardziej zrozumiałe dla czytelników. Jej lekkie pióro pozwala jej tworzyć przystępne treści, nawet jeżeli nie sprzyja temu ich tematyka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji