Medycyna pracy Solec Kujawski - skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy - wzór [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 7 lutego 2022

Obowiązkowemu badaniu u lekarza medycyny pracy należy poddać się tuż przed rozpoczęciem nowej pracy, po zmianie stanowiska na nowe, a także w sytuacji, gdy stare zaświadczenie lekarskie straci ważność. Zdarza się również, że badanie musi zostać wykonane w przypadku zmiany charakteru stanowiska pracownika, czyli gdy do zakresu jego obowiązków dochodzą nowe czynności. Obowiązek wizyty w poradni medycyny pracy mają także pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Medycyna pracy - orzeczenie Solec Kujawski

Czym zajmuje się lekarz w poradni medycyny pracy w miejscowości Solec Kujawski?

Zadaniem każdego lekarza medycyny pracy jest określenie, czy stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie konkretnej pracy. Oceny dokonuje na podstawie badania fizykalnego oraz przeprowadzonego wywiadu i ewentualnych dodatkowych konsultacji. 

Do obowiązków lekarza medycyny pracy w miejscowości Solec Kujawski należą również:

 • diagnozowanie zagrożeń w miejscu pracy, a także na danym stanowisku,
 • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej osób pracujących,
 • zapoznanie pracownika ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi związanymi z pracą,
 • informowanie o bezpieczeństwie w miejscu pracy,
 • diagnostyka chorób zawodowych,
 • organizacja akcji promocyjnych na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • wyznaczenie warunków pracy, które nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie pracownika,
 • udział w procesach sądowych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rodzaje badań medycyny pracy w miejscowości Solec Kujawski

To, jakie badania zostaną wykonane w ramach badań medycyny pracy, zależy od zawodu, który wykonuje lub będzie wykonywał badany. Część zawodów wymaga dodatkowych konsultacji, na przykład okulistycznych, neurologicznych i laryngologicznych bądź badania krwi. Jeżeli praca ściśle wiąże się z kontaktem z żywnością lub bezpośrednim fizycznym kontaktem z innymi osobami, konieczne będzie wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych w miejscowości Solec Kujawski.

Wyróżniamy 3 rodzaje badań medycyny pracy: wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Badania wstępne do pracy

Medycyna pracy - badanie wzroku Solec Kujawski

Nie obowiązuje to osób, które zostały ponownie zatrudnione na to samo stanowisko u tego samego pracodawcy, u których przerwa między zatrudnieniem u byłego i obecnego pracodawcy nie przekroczyła 30 dni bądź jeżeli zatrudniający stwierdzi, że warunki pracy na byłym stanowisku odpowiadają tym na nowym stanowisku.

Po badaniu pracownik otrzyma od lekarza medycyny pracy orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania pracy. Może się zdarzyć, że istnieją pewne czynności, których pracownik nie będzie mógł wykonywać - wówczas zostaną one odnotowane na wskazanym dokumencie.

Badania okresowe

Badania okresowe medycyny pracy należy wykonać na kilka dni przed wygaśnięciem ważności badania wstępnego lub wcześniejszych badań okresowych. Okres, na jaki wydawane jest orzeczenie, jest inny dla różnych zawodów i może wynosić od roku do 5 lat. Niewykonanie badania przez pracownika może skutkować odmówieniem przez pracodawcę przedłużenia umowy o pracę, a nawet jej wypowiedzeniem

Badania kontrolne

Ten rodzaj badań medycyny pracy jest wykonywany wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik wraca do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni. Badania powinny zostać przeprowadzone w pierwszym dniu po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, przed przystąpieniem do wykonywania pracy. Wykonuje się je w celu sprawdzenia czy pracownik jest w stanie wrócić do pracy i wypełniać swoje dotychczasowe obowiązki. 

Badania medycyny pracy a COVID-19

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego obecnie obowiązują nowe zasady wykonywania badań medycyny pracy.

 • konieczność wykonywania badań okresowych została czasowo zawieszona,
 • w przypadku badań wstępnych i kontrolnych, jeżeli badany nie ma dostępu do lekarza medycyny pracy, badanie oraz orzeczenie może wydać inny lekarz. Badanie może zostać przeprowadzone za pomocą rozmowy wideo / teleporady.

Ważność badań wykonanych przed 7 marca 2021 roku zostaje przedłużona na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego należy zgłosić się na badania w ciągu 180 dni od dnia jego odwołania.


Jak przygotować się na badania medycyny pracy w poradni w miejscowości Solec Kujawski?

Na badania medycyny pracy w miejscowości Solec Kujawski należy zabrać ze sobą:

Skierowanie do medycyny pracyWzór jak wypełnić skierowanie na badania do medycyny pracy
 
 
 
 

Na badania medycyny pracy, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie zawsze musimy przychodzić na czczo. Badania na czczo wykonuje się przede wszystkim kierowcom oraz osobom, które w swojej pracy mają kontakt ze szkodliwymi substancjami. Jeżeli nie jesteś pewien, czy przy wykonywanym przez Ciebie zawodzie musisz przejść badania na czczo, skontaktuj się z poradnią medycyny pracy.

Ile kosztują badania w poradni medycyny pracy w miejscowości Solec Kujawski?

Ceny za badania medycyny pracy w miejscowości Solec Kujawski są ustalane indywidualnie przez poradnie medycyny pracy. 

Gdzie można wykonać badania medycyny pracy w miejscowości Solec Kujawski?

Aby wykonać badania medycyny pracy w okolicy Solec Kujawski należy zgłosić się do najbliższej poradni medycyny pracy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2019 poz. 1175),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2021 r. poz. 1162).

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - medycyna pracy w miejscowości Solec Kujawski?

Niestety nie znaleźliśmy w naszej bazie poradni medycyny pracy w miejscowości Solec Kujawski. Badania medycyny pracy można wykonać w każdej poradni medycyny pracy, niezależnie od miejsca zamieszkania!