Zastrzeżenie dowodu osobistego przez telefon, internet i osobiście Dobryszyce - informacje 2022

Weryfikacja: 24 czerwca 2022

Zastrzeżenie dowodu osobistego

Bez dowodu osobistego obywatel nie jest w stanie załatwić wielu spraw urzędowych i finansowych zarówno w miejscowości Dobryszyce, jak i w całej Polsce. W przypadku zgubienia lub zniszczenia tego dokumentu konieczne jest unieważnienie jego dotychczasowej wersji i wyrobienie wtórnika. Jak postępować w przypadku zgubienia dowodu osobistego? Gdzie zgłosić kradzież dokumentu w miejscowości Dobryszyce? Czy można sprawdzić, czy dokument został zastrzeżony? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Jak zastrzec dowód osobisty?

Kroki postępowania będą różne, w zależności od okoliczności utraty dokumentu. Oto najczęściej spotykane scenariusze:

  • zapodzianie dowodu osobistego (np. jego zawieruszenie w domu) → należy zastrzec dokument w banku i czasowo zawiesić dowód, do momentu jego odnalezienia;
  • zgubienie dowodu osobistego (zgubienie portfela na zakupach itp.) → należy zastrzec dokument w banku i czasowo zawiesić dowód lub zastrzec go w urzędzie w miejscowości Dobryszyce lub online;
  • kradzież dowodu osobistego (np. kradzież torebki z portfelem i wszystkimi dokumentami) → należy zastrzec dokument w banku i zgłosić kradzież na policji, dokument zostanie automatycznie unieważniony.

⚠ Bez względu na to, która wersja zdarzeń miała miejsce, dowód osobisty należy natychmiast zgłosić do zastrzeżenia! ⚠

Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku

Zastrzeżenie dowodu w banku przez telefon, internet lub osobiście

Polskie banki, a także szereg instytucji i podmiotów gospodarczych wykorzystuje bazę dokumentów zastrzeżonych do weryfikacji swoich potencjalnych klientów. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego w jednej placówce wystarczy, by każda z nich otrzymała odpowiednią informację. Dlatego od razu po dostrzeżeniu braku dowodu osobistego, należy zgłosić ten fakt do swojego banku. Szybka reakcja pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Jeśli dowód się odnajdzie, zastrzeżenie w banku można odwołać.

Zastrzeżenie dokumentu w banku nie jest jednoznaczne z unieważnieniem dowodu w urzędzie. Należy złożyć dodatkowy wniosek.​​​​

Jak zastrzec dowód osobisty przez telefon?

Jednym z najłatwiejszych sposobów zastrzeżenia dowodu osobistego w banku, którego jest się klientem, jest wykonanie telefonu na infolinię. Pracownik banku niezwłocznie umieści informację o zastrzeżeniu dowodu w systemie, aby nie mógł on zostać użyty w żadnej innej placówce bankowej. Ze względów bezpieczeństwa, zastrzeżenie dokumentu nastąpi po zdalnej weryfikacji tożsamości przez pracownika banku.

Jak zastrzec dowód osobisty przez Internet?

Zgubienie lub kradzież dowodu osobistego można także zgłosić w banku przez Internet, po zalogowaniu się na swoje konto klienta. Większość banków w Polsce udostępnia także możliwość zastrzeżenia dokumentu za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne (smartphone, tablet etc.). To rozwiązanie umożliwia szybkie zastrzeżenie dowodu bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak zastrzec dowód osobisty w placówce?

Aby mieć pewność, że zgubiony lub skradziony dokument został zastrzeżony, warto udać się do banku osobiście. Nie musi to być koniecznie oddział banku, którego jest się klientem - można udać się do któregokolwiek z nich, gdyż wszystkie banki działające w Polsce mają dostęp do systemu Dokumenty Zastrzeżone. Oznacza to, że po zastrzeżeniu dokumentu w jednym banku, będzie on nieważny we wszystkich innych.

Czasowe zawieszenie dowodu osobistego

Jeżeli dowód zgubił się w domu i istnieje jeszcze szansa na to, że się odnajdzie, wówczas można tylko czasowo zawiesić dokument (na maksymalny okres 14 dni) i w dowolnym momencie wycofać jego zawieszenie. Jeżeli w tym okresie zawieszenie nie zostanie wycofane, dojdzie do automatycznego zastrzeżenia dowodu.

Jak odwołać zastrzeżenie dowodu osobistego?

Anulowania zastrzeżenia dowodu osobistego można dokonać w terminie 14 dni od dokonania zastrzeżenia. W tym celu wystarczy udać się do miejsca, gdzie zawieszono dokument i zgłosić odzyskanie dowodu osobistego. Odwołania zastrzeżenia można dokonać również telefonicznie oraz przez Internet, za pośrednictwem strony gov.pl (dotyczy dowodów osobistych z warstwą elektroniczną).

 Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Zgłoszenie kradzieży dowodu osobistego na policji

Jeżeli do utraty dowodu osobistego doszło w wyniku przestępstwa np. kradzieży czy włamania, fakt ten należy jak najszybciej zgłosić na policję. Wówczas nie trzeba już zgłaszać utraty dokumentu do urzędu w miejscowości Dobryszyce - zostanie on automatycznie unieważniony z chwilą przyjęcia policyjnego zgłoszenia.

Zastrzeżenie dowodu osobistego w urzędzie w miejscowości Dobryszyce

Oprócz w banku, dowód osobisty należy zastrzec także w urzędzie. Nie będzie mógł być wykorzystywany do załatwienia spraw urzędowych do czasu anulowania zastrzeżenia.

Zastrzeżenia można dokonać:

Zgłaszający otrzyma zaświadczenie o zgubieniu dowodu, które jest niezbędne podczas czekania na wyrobienie nowego dokumentu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zgubienie dowodu osobistego trzeba zgłosić na policję?

Nie. Utratę dokumentu zgłasza się na policję w momencie, gdy doszło do niej w wyniku przestępstwa - kradzieży, włamania etc.

Jak zastrzec dowód osobisty przez telefon?

Dowód osobisty można zastrzec przez telefon wyłącznie w banku - nie ma możliwości zastrzeżenia w ten sposób dokumentu w urzędzie w miejscowości Dobryszyce. Aby zablokować dowód w banku, wystarczy zadzwonić na jego infolinię.

Zgubienie dowodu osobistego za granicą

Zgubienie dowodu osobistego za granicą - co zrobić?

Jeżeli dokument został zgubiony poza granicami Polski, należy to zgłosić do polskiego konsulatu w kraju przebywania. Można tego dokonać osobiście, pocztą lub faksem.

Ile czeka się na zastrzeżenie dowodu?

Urzędnik unieważni lub czasowo zastrzeże dowód tuż po przyjęciu zgłoszenia.

Ile ważne jest zaświadczenie o zgubieniu dowodu?

Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące.


Jak sprawdzić, czy dowód został unieważniony?

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty znajduje się w wykazie zawieszonych i unieważnionych, wystarczy wejść na stronę gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją:

  1. Należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
  2. Następnie zgłaszający zostanie przeniesiony na stronę obywatel.gov.pl, gdzie będzie musiał wpisać serię i numer dowodu osobistego, który chce sprawdzić.
  3. Na ekranie powinna się pojawić odpowiedź, czy dokument znajduje się w wykazie zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych.

Jeżeli odpowiedź nie wyświetli się na ekranie, oznacza to, że sprawdzany dowód jest ważny lub nie został wydany przez polskiego urzędnika, dlatego nie widnieje w wykazie.


Gdzie załatwić sprawę zastrzeżenie dowodu osobistego w miejscowości Dobryszyce?

Aby załatwić sprawę zastrzeżenie dowodu osobistego w miejscowości Dobryszyce, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Wolności 8.

Urząd Gminy w miejscowości Dobryszyce

Adres: ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon: 07:30-16:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48446811193 

Internet:  strona www e-mail

Jak załatwić sprawę zastrzeżenie dowodu osobistego online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.