Zasiłek szkolny Dobryszyce - wniosek 2022

Weryfikacja: 19 października 2022

Wniosek o zasiłek szkolny

Co to jest zasiłek szkolny?

Świadczenie to przyznawane jest uczniom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w związku ze zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z edukacją. 

Komu przysługuje i jak często można go otrzymać?

Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zderzenia losowego. Może być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

Wniosek można uzyskać raz lub kilka razy w roku. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zaleźności od zdarzenia losowego określa sie w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

Ile wynosi zasiłek szkolny w miejscowości Dobryszyce?

Obecnie kwota świadczenia w miejscowości Dobryszyce nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku 5-18 lat, czyli 620 złotych.


Wniosek o zasiłek szkolny w miejscowości Dobryszyce

Wniosek o zasiłek szkolny
 

Dokumenty niezbędne do zasiłku szkolnego

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać zasiłek szkolny w miejscowości Dobryszyce, wystarczą dwa dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zasiłku - nie ma jednolitego wzoru → formularza właściwego dla miejscowości Dobryszyce należy poszukać w lokalnym MOPS/GOPS lub stronie internetowej podmiotu,
  • dokument, który potwierdzi zdarzenie losowe, o którym mowa we wniosku.

Dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscowości Dobryszyce.

Kiedy składa się wniosek?

Wniosek składa się nie później niż 2 miesiące od zdarzenia losowego, którego dotyczy wniosek.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zasiłek szkolny w miejscowości Dobryszyce?

Aby załatwić sprawę zasiłek szkolny w miejscowości Dobryszyce, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 8.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Dobryszyce

Adres: ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce

Telefon: +48446811427 

Internet:  strona www e-mail

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie.


Informacje dot. dokumentów do pobrania

Nie ma jednego obowiązującego wniosku o zasiłek szkolny. Każda gmina posiada własny druk, dlatego skorzystaj z wyszukiwarki i zapytaj bezpośrednio w instytucji lub sprawdź na stronie internetowej swojego MOPS/GOPS, czy posiada taki wniosek do pobrania.