Podatek od psa Dobryszyce 2022 - informacje ile wynosi opłata za psa i do kiedy należy ją zapłacić

Weryfikacja: 29 sierpnia 2022

Podatek od psa Dobryszyce

Każdy właściciel psa musi pamiętać o konieczności zapłacenia podatku za jego posiadanie. Kiedy opłata za psa musi zostać uiszczona i kto jest z niej zwolniony? Ile wynosi podatek za posiadanie czworonoga? Do kiedy należy go uiścić? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czy podatek od psa w miejscowości Dobryszyce jest obowiązkowy?

Podatek musi uiścić każdy posiadacz psa mieszkający w gminie, która nakłada na swoich mieszkańców taki obowiązek – informacji na temat tego, czy gmina pobiera taki podatek, należy szukać na stronie urzędu gminy.

Jeżeli gmina pobiera podatek od posiadania psa, należy obowiązkowo zarejestrować swojego czworonoga w urzędzie gminy

Kto jest zwolniony z podatku za posiadanie psa?

Istnieją podmioty, które nie muszą płacić za swojego czworonoga. Są to osoby:

  • posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym →  sprawdź, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Dobryszyce,
  • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • mające więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe,
  • pełniące stanowiska w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polski i nie mają stałego pobytu na terytorium RP → brak opłaty za jakąkolwiek liczbę posiadanych psów.

Wyżej wymienione podmioty nie muszą uiszczać opłaty za jednego psa. Będą jednak zmuszone do zapłaty podatku za każdego kolejnego czworonoga. 

Jeżeli posiadacz psa uiszcza podatek rolny w miejscowości Dobryszyce od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy, wówczas zostanie zwolniony z podatku na 1 lub 2 psy → za każdego kolejnego czworonoga będzie musiał zapłacić.

Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które adoptowały psa ze schroniska lub ich czworonogi są oznakowane chipem. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej swojego urzędu.

Rejestracja psa w urzędzie

Rejestracja psa w urzędzie  w miejscowości Dobryszyce

Jeżeli w miejscowości Dobryszyce obowiązuje podatek za posiadanie psa, właściciel musi zarejestrować swojego czworonoga w Urząd Gminy. Usługa jest bezpłatna. Właściciel ma obowiązek zgłosić posiadanie psa do dwóch miesięcy od jego nabycia lub narodzin.

Zgłoszenia można dokonać:

  • tradycyjnie – składając zgłoszenie w papierowej wersji w urzędzie w miejscowości Dobryszyce,
  • przez Internet – jeżeli urząd w miejscowości Dobryszyce daje taką możliwość → korzystając z tego rozwiązania, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Nie ma jednego wzoru formularza zgłoszenia psa w urzędzie. Każda gmina posiada własny dokument, który znajduje się na stronie internetowej urzędu w miejscowości Dobryszyce.


Opłata za posiadanie psa

Ile wynosi podatek za posiadanie psa?

Ile wynosi podatek za posiadanie psa w miejscowości Dobryszyce?

Wysokość podatku od psa nie jest jednolita na terenie kraju – każda gmina ustala kwotę podatku indywidualnie lub zupełnie z niego rezygnuje. Polskie prawo wyznacza jednak górną granicę jego wysokości – w 2022 roku wynosi ona 135 złotych

Do kiedy należy zapłacić podatek za posiadanie psa?

Opłatę należy uiścić co roku, do 30 kwietnia. Jeżeli właściciel nabył psa w drugiej połowie roku (po 30 czerwca), wówczas zapłaci tylko połowę wyznaczonej przez gminę stawki rocznej. Podatek za nowo adoptowanego lub kupionego czworonoga należy uiścić do dwóch miesięcy od nabycia lub narodzin psa.

Gdzie zapłacić podatek za posiadanie psa w miejscowości Dobryszyce?

Opłatę można uiścić:

  • w kasie urzędu gminy,
  • przelewem na konto bankowe urzędu gminy,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina, tzw. inkasenta.

Podstawa prawna

  • art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. 2022 poz. 1452);

Gdzie załatwić sprawę opłata za posiadanie psa w miejscowości Dobryszyce?

Aby załatwić sprawę opłata za posiadanie psa w miejscowości Dobryszyce, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Wolności 8.

Urząd Gminy w miejscowości Dobryszyce

Adres: ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon: 07:30-16:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48446811193 

Internet:  strona www e-mail