Odpis aktu zgonu Szubin online lub wniosek [PDF, DOC] 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik 9 min. czytania

Odpis aktu zgonu Szubin

Czy zgon należy zgłosić? Ile jest czasu na powiadomienie USC w miejscowości Szubin?

Fakt śmierci każdorazowo należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Szubin w przeciągu 3 dni od wystawienia karty zgonu, a jeśli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin. Po dokonaniu zgłoszenia osoba zmarła automatycznie zostaje wymeldowana z miejsca stałego lub tymczasowego pobytu, a jej dowód osobisty zostaje unieważniony.

Zgłoszenia śmierci można dokonać wyłącznie osobiście w urzędzie stanu cywilnego, właściwym dla miejsca zgonu. Tam też otrzymuje się pierwszy akt zgonu.

Dopiero po sporządzeniu aktu zgonu można dokonać pochówku zmarłej osoby. Na podstawie aktu zgonu można zyskać dostęp do elektronicznej wersji testamentu, jeżeli został dodany przez notariusza do Notarialnego Rejestru Testamentów, a także dokonać wypłaty z subkonta ZUS osoby zmarłej, jeżeli ta je posiadała.

Kto może zgłosić zgon?

Zgłoszenia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Szubin może dokonać współmałżonek osoby zmarłej, bądź pozostała rodzina np. dzieci, wnuki, prawnuki czy rodzice, a także brat, siostra, siostrzenica, bratanek i teściowie. Zgłoszenia można również dokonać poprzez pełnomocnika.

Jak zarejestrować zgon?

Co należy przygotować by zgłosić zgon w miejscowości Szubin?

Należy przygotować:

 • kartę zgonu otrzymaną od lekarza, który potwierdził zgon,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • swój dokument tożsamości do okazania – dowód osobisty lub paszport → Sprawdź, jak wyrobić paszport w miejscowości Szubin
 • pełnomocnictwo oraz potwierdzenie dokonania opłaty - jeśli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika.

Przy rejestrowaniu zgonu mężczyzny do lat 50-ciu, należy okazać również jego książeczkę wojskową

Po zarejestrowaniu zgonu kierownik urzędu stanu cywilnego wyda jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu, który może być przydatny m.in. starania się o wypłatę odprawy pośmiertnej bądź przy okazji przyjmowania lub odrzucania spadku zapisanego przez zmarłego. Warto pamiętać, że przyjęcie spadku wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od spadku/darowizny.

Kto może otrzymać skrócony lub zupełny odpis aktu zgonu?

Do uprawnionego grona osób należą:

 • współmałżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
 • osoba wskazująca interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. potrzebny do sądu),
 • sąd, prokurator,
 • organizacje społeczne, (jeśli uzasadnią),
 • instytucje i urzędy, (jeśli uzasadnią),
 • pełnomocnicy powyższych.

W jakiej formie można otrzymać odpis skrócony lub zupełny aktu zgonu?

Wnioskowane odpisy można otrzymać w formie:

 • papierowej (osobiście, pocztą) 
 • elektronicznej – dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (akt zgonu online) można otrzymać na skrzynkę ePUAP (dotyczy wszystkich odpisów z wyjątkiem wielojęzycznego

Co zawiera akt zgonu?

Akt zgonu zawiera:

 • nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej,
 • stan cywilny, 
 • nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim,
 • datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok, 
 • nazwiska, nazwiska rodowe, imiona rodziców osoby zmarłej,
 • nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego zgon,
 • nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności.
   

Ile kosztuje odpis aktu zgonu?

Ile kosztuje wydanie aktu zgonu?

Zgłoszenie faktu zgonu oraz sporządzenie pierwszego aktu zgonu nie podlegają opłatom skarbowym. Za wystawienie kolejnych odpisów należy dokonać opłaty zgodnie z cennikiem:

 • 22 zł - za odpis skrócony aktu zgonu,
 • 33 zł - za odpis zupełny aktu zgonu.

Jeżeli zgłoszenia zgonu dokonuje pełnomocnik, zostanie pobrana opłata w wysokości 17 zł.

Jak długo czeka się na akt zgonu?

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie. Zgon jest rejestrowany w dniu zgłoszenia i od razu zostaje wystawiony jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. Czynności te trwają nie dłużej niż 30 minut.

Na wydanie kolejnych odpisów aktu zgonu trzeba czekać odpowiednio:


Wersja papierowa skróconego i zupełnego odpisu aktu zgonu

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku - jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku - jeśli dany urząd stanu cywilnego (USC) posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru,

 • do 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku - jeśli dany urząd stanu cywilnego (USC) nie posiada aktu w wersji papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru,

Akt zgonu online

Wersja elektroniczna skróconego i zupełnego odpisu aktu zgonu

 • automatycznie na skrzynkę ePUAP, jeśli:
  • akt dotyczy osoby zainteresowanej, jej dzieci, rodziców, małżonka, 
  • akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego oraz
   • wybrano we wniosku odbiór na skrzynkę ePUAP oraz płatność online,
   • system potwierdzi spełnienie warunków do automatycznego wydania odpisu.

Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma wówczas mocy prawnej.

Dane wymagane do otrzymania odpisu aktu zgonu

Do odpisu aktu zgonu należy podać:

 • dane osoby zmarłej: imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, PESEL,
 • datę i miejsce zgonu.

Dodatkowe dane pomogą urzędnikowi szybciej przygotować odpis.

We wniosku można podać również:

 • urząd, który sporządził oryginalny akt,
 • oznaczenie (numer) oryginalnego aktu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Gdzie złożyć wniosek o odpis aktu zgonu?

Gdzie i jaki wniosek złożyć o uzyskanie aktu zgonu?

Istnieją trzy możliwości złożenia wniosku:

 1. przez internet - korzystając z Profilu Zaufanego. Należy zalogować się do skrzynki ePUAP, wypełnić i podpisać wniosek (podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). Można dokonać również płatności online za odpis - ePUAP umożliwia to dla kilku zrzeszonych banków.
 2. osobiście - wniosek złożyć na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości Szubin.
 3. listownie - wniosek pobrany ze strony urzędu w miejscowości Szubin można również złożyć listownie.

Niezależnie od sposobu składania wniosku, należy dołączyć do niego poniższe dokumenty:

 • potwierdzenie opłaty skarbowej za odpis, jeśli jest wymagana (potwierdzenie z banku lub dokonanie płatności online z poziomu skrzynki ePUAP);
 • dokument potwierdzający interes prawny - jeżeli wniosek składa osoba spoza bliskiej rodziny;
 • pełnomocnictwo - jeśli osoba składająca wniosek z niego korzysta.
Odpis aktu zgonu

Gdzie odebrać odpis aktu zgonu w miejscowości Szubin?

Wersja elektroniczna skróconego i zupełnego odpisu aktu zgonu

 • Trafi automatycznie na skrzynkę ePUAP

Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma mocy prawnej.

Wersja papierowa skróconego i zupełnego odpisu aktu zgonu

Sprostowanie aktu zgonu

Jeżeli informacje zawarte w akcie zgonu wymagają sprostowania, należy zwrócić się w tej sprawie do urzędu stanu cywilnego i złożyć odpowiedni wniosek.

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w tej sprawie, należy dokładnie ustalić, na czym polega błąd, gdzie występuje oraz jaki dokument może stanowić podstawę sprostowania aktu cywilnego.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby otrzymać sprostowanie aktu cywilnego, należy dostarczyć do urzędu stanu cywilnego następujące dokumenty:

Opłata za sprostowanie aktu cywilnego

Aby otrzymać sprostowanie aktu cywilnego, należy uiścić opłatę w wysokości 39 zł. Dodatkowe 17 zł płaci się wyłącznie w przypadku korzystania z usług pełnomocnika (o ile nie należy do rodziny).

Opłat można dokonać na rachunek bankowy, w kasie urzędu lub w Opłatomatach.

Urzędnik przystąpi do załatwienia sprawy niezwłocznie po przyjęciu wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę odpis aktu zgonu w miejscowości Szubin?

Aby załatwić sprawę odpis aktu zgonu w miejscowości Szubin, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego pod adresem ul. Kcyńska 12 w miejscowości .

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Szubin

adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

tel. +48523910725 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,0 tys. dokumentów!
Zgłoszenie zgonu

Zgon należy zgłosić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. Potrzebne dokumenty:

 • karta zgonu – dostaniesz ją od lekarza, który stwierdził zgon,
 • dowód osobisty zmarłej osoby,
 • swój dokument tożsamości do okazania (np. dowód osobisty lub paszport).

Zgon może również zgłosić pełnomocnik, np. przedstawiciel zakładu pogrzebowego, jeśli tylko otrzymał od Ciebie odpowiednie pełnomocnictwo.

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji