Zaświadczenie o rewitalizacji Kraków - wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 5 min. czytania

Zaświadczenie o rewitalizacji Kraków

Podczas czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości, notariusz może poprosić o zaświadczenie potwierdzające, czy nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym, rewitalizacji lub w tzw. specjalnej strefie rewitalizacji. Jak zdobyć zaświadczenie? Jak i gdzie należy złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych części miasta. Obejmuje ona wprowadzenie takich zmian, które przywrócą życie na najbardziej zniszczonych terenach. Jest to długi proces, a jego powodzenie zależy od członków społeczności lokalnej. Rewitalizacja ma na celu poprawienie poziomu życia mieszkańców. Odbywa się ona według wcześniej ustalonego programu.

Czym jest obszar rewitalizacji w Krakowie?

Obszar rewitalizacji to całość lub część terenu zdegradowanego, na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska, wpływające na rozwój lokalny. Krótko mówiąc, jest to teren, na którym odbywa się, lub będzie odbywała się rewitalizacja. Obszar ten nie może zajmować powierzchni większej niż 20% całej gminy lub być zamieszkany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Może być on także podzielony na podobszary. 

Obszar rewitalizacji wyznaczany jest w drodze uchwały podjętej przez radę gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Kraków.

Czym jest specjalna strefa rewitalizacji (SSR)?

Specjalna strefa rewitalizacji to obszar wyznaczony przez władze lokalne, na którym prowadzi się szczególne działania zmierzające do poprawy warunków życia i działalności gospodarczej. Specjalna strefa rewitalizacji wyznaczana jest w celu szybszej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Może zostać utworzona wyłącznie na części lub całości obszaru rewitalizacji. Na jednym obszarze dopuszczalne jest utworzenie kilku stref. Specjalna Strefa Rewitalizacji może zostać powołana na okres nie dłuższy niż 10 lat. Ustanowienie strefy umożliwia stosowanie specjalnych rozwiązań prawnych, które mają zachęcić przedsiębiorców do zaangażowania się w proces rewitalizacji. Są to m.in. dotacje, prawo pierwokupu i uprzywilejowanie społecznego budownictwa czynszowego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Gdzie sprawdzić mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Krakowie?

Mapę obszaru objętego rewitalizacją można sprawdzić bez wychodzenia z domu, korzystając z Internetu. Większość gmin udostępnia na swoich stronach internetowych (http://www.krakow.pl) interaktywne mapy, na których można dokładnie sprawdzić, jakie tereny zostały objęte rewitalizacją. Jeżeli na stronie instytucji nie umieszczono żadnej mapy, warto skontaktować się z urzędem w Krakowie telefonicznie pod numerem +48126165555 lub osobiście pod adresem pl. Wszystkich Świętych 3-4 i poprosić o możliwość zapoznania się z planem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji w PDF i DOC

Poniżej znajduje się wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji. W razie problemów z wypełnieniem warto skorzystać z wypełnionego wzoru.

 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji​​​​​ w Krakowie?

Wniosek o zaświadczenie objęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji, można złożyć:

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o rewitalizacji​​​​ w Krakowie?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji wynosi 17 zł. Można ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem, na konto bankowe instytucji w Krakowie. 

W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia o rewitalizacji w Krakowie?

Na wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji czeka się do 7 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Podstawa prawna: 


Gdzie załatwić sprawę zaświadczenie o rewitalizacji w Krakowie?

Aby załatwić sprawę zaświadczenie o rewitalizacji w Krakowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, lub z 3 innymi instytucjami.

Urząd Miasta w Krakowie

adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

tel. +48126165555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta w Krakowie

adres: ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków

tel. +48126161207 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:40 godziny otwarcia

pon-pt: 07:40-15:15
sob-niedz: nieczynne

Wydział Spraw Administracyjnych w Krakowie

adres: al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

tel. +48126169333 

strona www

Wydział Spraw Administracyjnych w Krakowie

adres: os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 14,8 tys. dokumentów!
Wniosek o zaświadczenie o rewitalizacji [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o zaświadczenie o rewitalizacji [DOC]
Pobierz dokument
Wypełniony wzór wniosku o rewitalizacji [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu