Planujesz rozwijać swój zakład? Pamiętaj o badaniach technicznych urządzeń!

25 lutego 2021 | Aktualizacja: 28 sierpnia 2021

Chcesz rozszerzyć swoją działalność o nowe produkty? Z pewnością w tym celu potrzebne będą dodatkowe urządzenia techniczne, które znacznie ułatwią pracę. Jako właściciel firmy bądź zakładu musisz jednak pamiętać o zezwoleniu na eksploatację urządzeń. Z tego artykułu dowiesz się, jakie sprzęty wymagają zezwolenia i jak je zdobyć!

Planujesz rozwijać swój zakład? Pamiętaj o badaniach technicznych urządzeń!
Planujesz rozwijać swój zakład? Pamiętaj o badaniach technicznych urządzeń!

Urządzenia wymagające zezwolenia

Wyróżniono aż cztery kategorie urządzeń, które wymagają przejścia badań technicznych przed ich faktycznym użytkowaniem. Są to urządzenia bezciśnieniowe, ciśnieniowe, transportu bliskiego i służące do odzyskiwania par paliwa. Wśród sprzętów, które wymagają zezwolenia znajdziemy dźwig, żuraw, rurociągi przemysłowe i technologiczne oraz zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe. Każde z wymienionych urządzeń musi przejść badanie techniczne, aby urząd mógł stwierdzić, czy jego użytkowanie jest bezpieczne – na podstawie wyniku badania przyznawane jest stosowne zezwolenie. 

Jak, gdzie i za ile – najważniejsze informacje

Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego można złożyć na dwa sposoby – w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego lub listownie, przesyłając dokumenty na adres urzędu. Tej sprawy niestety nie można załatwić przez Internet. 

Za przeprowadzenie badania i zaświadczenie trzeba uiścić odpowiednią opłatę. Jej wysokość będzie się różniła w zależności od czasu przeprowadzania badania oraz testowanego urządzenia, gdyż kwota jest naliczana w systemie godzinowym. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki możemy znaleźć tabele z konkretnymi kwotami, które należy zapłacić. 

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zezwolenie na eksploatowanie urządzenia, musi ono przejść badanie techniczne. Zgłoszenie urządzenia do badania nie jest niczym trudnym – wystarczy złożyć w urzędzie wymagane dokumenty. Jest to przede wszystkim wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. Poza tym do wniosku należy dołączyć dokumentację techniczną urządzenia w dwóch egzemplarzach. Konieczne jest również dostarczenie specjalnego pisma od zarządcy. Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego urządzenia, konieczne jest również dodanie wykazu urządzeń, które mają podlegać badaniu. 

Krok po kroku – zdobywanie zezwolenia

Po dostarczeniu dokumentów do urzędu, zostaną one zweryfikowane – urzędnik oceni, czy przy wypisywaniu wniosku nie wkradł się błąd i czy dostarczona dokumentacja jest kompletna. Następnie wyznaczony zostaje termin badania technicznego – należy pamiętać, że przy badaniu musi być obecny wnioskujący lub wyznaczona przez niego osoba. Po zakończonych testach otrzymamy do podpisania protokół, który później otrzymamy. Jeżeli wynik badania będzie pozytywny, wówczas otrzymamy zezwolenie na eksploatację urządzenia. Cała procedura nie powinna trwać dłużej niż miesiąc!

Musisz zdobyć zezwolenie na eksploatację urządzeń? Koniecznie zapoznaj się z naszą instrukcją, w której dokładnie wymieniamy urządzenia wymagające dozoru technicznego i pomagamy przebrnąć przez procedurę składania dokumentów! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa