Kosiniakowe Stęszew - dla kogo, warunki i wniosek o świadczenie rodzicielskie PDF wzór 2024

Autor: Kasia Urbanek Weryfikacja: 21 lutego 2024 7 min. czytania

Wniosek o kosiniakowe

Rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, mogą ubiegać się o otrzymanie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Jakie są warunki jego uzyskania? Ile wynosi kosiniakowe i kiedy można złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku!

Co to jest świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)?

Świadczenie rodzicielskie, zwane kosiniakowym to wsparcie finansowe dla osób, które nie pracują zawodowo lub pracują (na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło), ale nie odprowadzają składek chorobowych do ZUS-u. Kosiniakowe to świadczenie przysługujące rodzicom lub opiekunom dziecka, którzy nie spełniają warunków do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego → Sprawdź, czy możesz starać się o zasiłek macierzyński w miejscowości Stęszew

Komu przysługuje kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce dziecka,
 • ojcu dziecka, pod warunkiem, że:
  • matka dziecka korzystała ze świadczenia przynajmniej przez 14. tygodni od urodzenia dziecka, a następnie z niego zrezygnowała,
  • nastąpiła śmierć matki dziecka,
  • matka porzuciła dziecko,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem zawodowej), a także osobie, która przysposobiła dziecko, z zachowaniem poniższych warunków:
  • do ukończenia przez dziecko lat 7,
  • do ukończenia przez dziecko lat 10 - w przypadku kiedy dziecko objęte jest decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Świadczenie rodzicielskie nie podlega kryterium dochodowemu - oznacza to, że jego przyznanie nie jest zależne od wysokości osiąganych dochodów

Świadczenie przysługuje wszystkim tym, którzy nie mogą otrzymywać zasiłku macierzyńskiego. Wlicza się w to również osoby bezrobotne, rolników, studentów.

Komu nie przysługuje kosiniakowe?

Komu nie przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Pomoc nie zostanie przyznana, jeśli:

 • przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński, lub uposażenie za okres urlopu macierzyńskiego, lub rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (w przypadku rodzica lub osoby, która przysposobiła dziecko);
 • osoba starająca się o świadczenie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (również w związku z podjęciem zatrudnienia i pracy zarobkowej);
 • inna osoba uprawniona korzysta na to samo dziecko ze świadczeń: rodzicielskiego, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna → Dowiedz się, jak starać się o świadczenie pielęgnacyjne w miejscowości Stęszew;
 • zostało przyznane podobne świadczenie za granicą, chyba że przepisy stanowią inaczej.

W przypadku, kiedy jedna osoba jest uprawniona do otrzymywania poniższych świadczeń:

przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń - wybrane przez osobę mającą do nich prawo.

Ile wynosi kosiniakowe?

Wysokość świadczenia wynosi 1000 złotych netto miesięcznie.

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe?

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe?

Czas wypłat świadczenia rodzicielskiego zależny jest od ilości dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub objętych opieką i przysługuje według poniższego:

 • przez 52 tygodnie – w przypadku jednego dziecka urodzonego lub przysposobionego/objętego opieką;
 • przez 65 tygodni – w przypadku dwojga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 67 tygodni – w przypadku trojga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 71 tygodni – w przypadku pięciorga i więcej dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką.

Od 12. miesiąca życia dziecka, rodzice mogą pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy w miejscowości Stęszew.

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Tak. Przy ubieganiu się o inne świadczenia socjalne, świadczenie rodzicielskie traktowane jest jako część dochodu.

Czy można pobierać kosiniakowe i 800 plus?

Tak. W przypadku tych dwóch świadczeń nie są one zależne od siebie i bez przeszkód można pobierać zarówno 800 plus, jak i kosiniakowe.

Czy kosiniakowe jest opodatkowane w miejscowości Stęszew?

Świadczenie rodzicielskie jest zwolnione z podatku i nie wymaga uwzględnienia w rocznym rozliczeniu PIT. Kwota 1000 zł to kwota "na rękę", wypłacana beneficjentowi.

Kosiniakowe za niepełny miesiąc

Wysokość kosiniakowego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia zaokrągla się wówczas do 10 groszy w górę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w miejscowości Stęszew

Kiedy złożyć wniosek o kosiniakowe?

Kiedy złożyć wniosek?

O kosiniakowe można się starać tuż po zgłoszeniu urodzenia dziecka w miejscowości Stęszew.

 • jeśli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka/jego przysposobienia lub objęcia opieką, świadczenie zostanie wypłacone za cały przysługujący okres;
 • jeśli wniosek zostanie złożony po 3 miesiącach, ale nie później niż w okresie 52 tygodni dla jednego dziecka (lub odpowiednio dłuższym dla większej ich ilości, wg zasad), prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek SR-7 o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód osobisty,
 • akt urodzenia dziecka,
 • kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
Wniosek o kosiniakowe

Gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe w miejscowości Stęszew?

Dokumenty można składać osobiście lub listownie w terenowym Punkcie Pomocy Społecznej w miejscowości Stęszew.

Wniosek o kosiniakowe można złożyć także online za pomocą portalu Emp@tia. Do złożenia wniosku będzie potrzebny Profil Zaufany.

Kosiniakowe online

Jak złożyć wniosek o kosiniakowe online?

 1. Należy zalogować się na platformę Emp@tia. Do wyboru są dwie formy logowania (Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).
 2. Po przeniesieniu na stronę główną należy kliknąć "Świadczenie Rodzicielskie".
 3. Kolejnym krokiem jest wybór instytucji, do której ma trafić wniosek.
 4. Wnioskujący musi zaznaczyć pole "Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7" i kliknąć "Utwórz wniosek".
 5. Należy uzupełnić dane wymagane we wniosku.
 6. Wnioskujący musi dodać członka rodziny, na którego ma zostać przyznane świadczenie.
 7. Należy sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte we wniosku są prawidłowe.
 8. Wnioskujący musi zatwierdzić dane i przesłać wniosek.

Ile kosztuje złożenie wniosku o świadczenie rodzicielskie?

Złożenie wniosku o kosiniakowe jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w miejscowości Stęszew?

Aby załatwić sprawę Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w miejscowości Stęszew, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem Poznańska 11 w miejscowości .

Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Stęszew

adres: Poznańska 11, 62-060 Stęszew

tel. +48618134062 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) online?

Platforma Emp@tia
Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji