Dodatek osłonowy Lubaczów - kryteria i informacje jak wypełnić wiosek online lub PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 28 grudnia 2023 6 min. czytania

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to świadczenie, które mana celu zrekompensować rosnące koszty życia w Polsce. Kto może się o nie starać? Jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać wsparcie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, gazu i żywności. Jest przeznaczone szczególnie dla tych rodzin, które podwyżki dotykają najmocniej. 

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

O dodatek osłonowy może wnioskować osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy dodatek osłonowy zostanie przyznany?

Kiedy dodatek osłonowy zostanie przyznany?

Na przyznanie świadczenia mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają:

 • 2100 zł - w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
 • 1500 zł - w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę “złotówka za złotówkę” - kwota świadczenia jest pomniejszana o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.

Przykład: 3-osobowej rodzinie przysługuje świadczenie w wysokości 343,20 złote, jednak miesięczny dochód na jedną osobę wynosi 1700 złotych. 

1700 - 1500 = 200 
343,20 - 200 = 143,20 zł

Po odliczeniu rodzina otrzymała świadczenie w wysokości 143,20 złotych.

Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu nie może być niższa niż 20 złotych - jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość świadczenia zależy od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:

 • 228,80 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 
 • 343,20 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 486,20 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 657,80 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wysokość dodatku osłonowego

Wyższy dodatek osłonowy

Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo energetyczne, mogą liczyć na nieco wyższy dodatek. Mowa tutaj o rodzinach ogrzewających swoje domostwa:

 • kotłem na paliwo stałe, 
 • kominkiem, 
 • kozą, 
 • ogrzewaczem powietrza, 
 • trzonem kuchennym, 
 • piecokuchnią, 
 • kuchnią węglową, 
 • piecem kaflowym na paliwo stałe, 
 • zasilanymi węglem lub paliwami węglopochodnymi. 

Przy identycznym kryterium dochodowym jak w przypadku podstawowego dodatku osłonowego, rodziny ogrzewające domy wyżej wymienionymi sposobami mogą liczyć na świadczenie w wysokości:

 • 286 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 429 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 607,75 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 822,25 zł -  dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Dodatek osłonowy - kiedy będzie wypłacany?

Wypłata dodatku osłonowego ma nastąpić do końca czerwca 2024 roku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dodatek osłonowy

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy w Lubaczowie?

Wniosek wraz z innymi, potrzebnymi dokumentami należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu miasta/gminy- władze indywidualnie będą wybierały podmiot, który odpowiadał za rozpatrywanie wniosków w tej sprawie.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć również za pośrednictwem ePUAP, jeżeli podmiot przyjmujący wnioski oferuje taką możliwość.

Kto może złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Jeżeli w danym gospodarstwie wniosek złoży więcej niż jedna osoba, wówczas świadczenie zostanie przyznane tej, która zrobiła to jako pierwsza.

Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby starać się o dodatek osłonowy, wystarczy złożyć sam wniosek. Nie trzeba dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów.

Wniosek o dodatek osłonowy - wzór

Wniosek o dodatek osłonowy przez Internet

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy przez Internet?

 1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.
 2. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować.
 3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePUAP i wybranie z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku. 

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Nie wyznaczono terminu, do którego wniosek powinien zostać rozpatrzony, wszystko zależy od sprawności pracy organu, do którego złożono wniosek. Wnioskujący będzie informowany o decyzji w sprawie przyznania dodatku drogą mailową lub tradycyjną (pocztą).

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dodatek osłonowy w Lubaczowie?

Aby załatwić sprawę dodatek osłonowy w Lubaczowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy pod adresem ul. Jasna 1 w Lubaczowie, lub z 3 innymi instytucjami.

Urząd Gminy w Lubaczowie

adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

tel. +48166321684 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miejski w Lubaczowie

adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. +48166328010 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

tel. +48166322347 

strona www e-mail

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

adres: ul. Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów

tel. +48166329045 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dodatek osłonowy online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji