Zasiłek stały - dla bezrobotnych po 50 roku życia i niepełnosprawnych - wzór wniosku DOC 2024 Lubaczów

Autor: Sara Synowiec Weryfikacja: 28 lutego 2024 6 min. czytania

Zasiłek stały

Czym jest zasiłek stały?

Zasiłek stały to rodzaj świadczenia finansowego, który przysługuje jednoosobowym gospodarstwom domowym i osobom pozostającym w rodzinie przy spełnieniu kryterium pełnoletniości i niezdolności do pracy (całkowitej lub z powodu wieku).

Ile wynosi zasiłek stały?

W przypadku osoby samotnej wysokość zasiłku stałego wyliczana jest z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem danej osoby ubiegającej się o zasiłek stały. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 1000 złotych.

Dla osoby pozostającej w rodzinie oblicza się różnicę między kryterium dochodowym a dochodem osoby w rodzinie. Minimalna wartość każdego zasiłku stałego to 100 złotych.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Komu przysługuje zasiłek stały?

  • Samotne gospodarowanie: dana osoba musi być niezdolna do pracy z powodu wieku lub niezdolna do pracy całkowicie, a jej dochód jest mniejszy od kryterium dochodu osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe (kryterium dochodowe: 776 zł),
  • Pozostanie w rodzinie: dana osoba jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna, a jej dochód i dochód na osobę w rodzinie są mniejsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe: 600 zł).

Jeżeli wnioskujący ubiega się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub w nim zamieszkuje, przysługuje mu zasiłek stały, jeśli spełnia wymagane kryteria przed przyjęciem do domu pomocy społecznej.

Komu nie przysługuje zasiłek stały? 

Świadczenia nie otrzymają osoby pobierające:

Do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego. 

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia

Zasiłek stały dla bezrobotnych po 50. roku życia

Co do zasady, osoba bezrobotna z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, z chwilą przyznania zasiłku stałego, traci status osoby bezrobotnej. Może się o niego ponownie starać w momencie, gdy utraci prawo do zasiłku.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności a zasiłek stały

Osoby legitymujące się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, także mogą starać się o zasiłek stały. Umożliwia to całkowita niezdolność do pracy, która daje prawo do ubiegania się o świadczenie.

Zasiłek stały a emerytura

Otrzymywanie obu świadczeń jest możliwe, jednak obowiązuje pewna zasada. Osobie, której przyznano emeryturę za okres, za który wypłacono zasiłek stały, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku i przekazują ją na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej

Jak obliczyć zasiłek stały?

Jak obliczyć zasiłek stały?

Kwotę zasiłku stałego oblicza się w podobny sposób:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – jest to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Zakładając, że osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 300 zł, wówczas zasiłek stały wyniesie 476 zł (776 zł – 300 zł);
  • w przypadku osoby w rodzinie – jest to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zakładając, że osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 300 zł, wówczas zasiłek stały wyniesie 300 zł (600 zł – 300 zł).

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać zasiłek stały w Lubaczowie?

 

Aby otrzymać zasiłek stały, trzeba udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie i tam złożyć wniosek w tej sprawie.

Poza wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • kserokopię orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I/II grupy inwalidów (uwzględniane jest również złożenie wniosku o orzeczenie) → jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności w Lubaczowie?
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby wnioskującej i jej rodziny.

Należy zabrać ze sobą również dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość → Jak wyrobić dowód osobisty w Lubaczowie i paszport w Lubaczowie?

Warto skonsultować dobór dokumentów z pracownikiem socjalnym  powinien on wskazać, które z nich będą niezbędne do przyznania zasiłku stałego.

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznaje się na wniosek osoby spełniającej wymienione kryteria. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, w trakcie którego ocenia się sytuację finansową, osobistą i rodzinną. Wnioskujący nie może odmówić przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, ponieważ w dużej mierze to na jego podstawie przyznawane jest świadczenie.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zasiłek stały w Lubaczowie?

Aby załatwić sprawę zasiłek stały w Lubaczowie, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem ul. Jasna 1 w Lubaczowie, lub z 1 inną instytucją.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

tel. +48166322347 

strona www e-mail

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

adres: ul. Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów

tel. +48166329045 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOC 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,1 tys. dokumentów!

Lubi wciąż być na bieżąco, a jej obecna praca wymaga pozostawania w stałym kontakcie z pracownikami wielu instytucji, przez co nie przeoczy żadnej zmiany ani nowości w przepisach. Stara się wyjaśniać, jak człowiek człowiekowi, w jaki sposób najłatwiej załatwić daną sprawę urzędową. Jej misją jest udzielanie prostych wskazówek - zdaje sobie sprawę, że treści przepisane wprost z Dziennika Ustaw zazwyczaj nie są zrozumiałe dla zwykłego, szarego człowieka.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji