Wsparcie dla rolników wydłużone

25 maja 2023 | 3 min. czytania

Ministerstwo Rolnictwa aktualnie opracowuje projekt rozporządzenia, który zakłada wydłużenie okresu, w którym producenci niektórych zbóż i roślin oleistych będą mogli otrzymać rządową pomoc finansową. Wsparcie to będzie obejmowało również okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku.

Wsparcie dla rolników wydłużone
Wsparcie dla rolników wydłużone

Nowelizacja ustawy

Obecnie trwają prace legislacyjne odnośnie projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów  ws. realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Taka sytuacja wynika z agresji Rosji na Ukrainę, która spowodowała ograniczenie tradycyjnych kanałów eksportu zbóż i rzepaku z tego kraju. W rezultacie zwiększył się transport zboża przez polską granicę, co wpłynęło na destabilizację krajowego rynku zbóż i rzepaku. Zboża i nasiona, które pozostają w Polsce, stanowią teraz konkurencję dla rodzimej produkcji.

Dłuższy okres wsparcia 

W projektowanej nowelizacji rozporządzenia resort rolnictwa proponuje:

Udzielenie producentom rolnym wsparcia do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku, lub rzepiku w dłuższym okresie niż przewidziany w ww. rozporządzeniu (z 21 kwietnia 2023 roku), tj. także w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 14 kwietnia 2023 roku, a także kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2023 roku.

Na mocy obowiązującego obecnie rozporządzenia, wsparcie było przewidziane dla rolników, którzy sprzedali lub sprzedadzą kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe oraz nasiona rzepaku lub rzepiku w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca bieżącego roku.

Nowe stawki 

Rozporządzenie wprowadza różnicowanie wysokości wsparcia finansowego w zależności od gatunku rośliny oraz miejsca uprawy. Stawki dotacji dla rolników różnią się w zależności od województwa, np.: 

 • podkarpackie i lubelskie:
  • 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 
  • 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 
  • 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.
 • małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie lub podlaskie:
  • 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
  • 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
  • 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.
 • pozostałe województwa:
  • 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 
  • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 
  • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Aby dostać odpowiedni dofinansowanie, rolnik musi dostarczyć faktury sprzedaży zbóż lub rzepaku. Pomoc zostanie przyznana do 300 ha użytków rolnych


Powiązane sprawy