„Locha plus” – dopłaty do świń w 2023 roku

7 września 2023

Producenci trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z aktualnymi ograniczeniami na rynku rolnym, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Nabór wniosków potrwa do 15 września 2023 roku. 

„Locha plus” – dopłaty do świń w 2023 roku
„Locha plus” – dopłaty do świń w 2023 roku

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników

Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu rozporządzenia, które ma na celu udzielenie wsparcia rolnikom dotkniętym utratą dochodów w wyniku wojny w Ukrainie. Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie kolejnych dopłat dla rolników z polskiego budżetu. Jednym z takich programów jest inicjatywa o nazwie „Locha plus”.

Kiedy można złożyć wniosek?

Zdecydowano, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 28 sierpnia do 15 września 2023 roku będzie przyjmować wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentom świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wnioski o dopłaty można składać do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń

Kto może starać się o wsparcie? 

W ramach naboru wniosków o pomoc mogą ubiegać się producenci świń:

  • którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem,
  • którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  • którzy 15 marca 2023 roku prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie, ​​​​
  • którzy zgłosili Agencji do 31 sierpnia 2023 roku oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca do 15 sierpnia 2023 roku.

Ile wynosi dofinansowanie?

W ramach przyznanego wsparcia dla rolników przewidziano świadczenie w wysokości 100 zł za każde prosię urodzone w wyznaczonym przedziale czasowym. Producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł


Powiązane sprawy