Premie dla młodych rolników – przedłużenie naboru wniosków

23 października 2023

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus przedłużył nabór wniosków o przyznanie pomocy dla młodych rolników. Osoby uprawnione będą mogły wnioskować o dofinansowanie do 27 października 2023 roku.

Premie dla młodych rolników – przedłużenie naboru wniosków
Premie dla młodych rolników – przedłużenie naboru wniosków

Premie dla młodych rolników do 27 października

Nowy termin naboru o premie dla młodych rolników został ustalony na wniosek ministra rolnictwa Roberta Telusa, który zarządził, że osoby uprawnione mogą składać wnioski do 27 października 2023 roku. Wcześniejszy termin był wyznaczony na 16 października. Przedłużenie składania wniosków ma zachęcić niezdecydowanych do wzięcia udziału w programie, który ma na celu rozwój obszarów wiejskich, poprawy sytuacji ekonomicznej na wsi i mobilizację osób młodych do prowadzenia własnej działalności rolniczej.

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Wsparcie może otrzymać pełnoletni rolnik, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i pierwszy raz rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej. Młody rolnik musi być jedyną osobą odpowiedzialną za zarządzanie gospodarstwem i aktywnie w nim pracować.

Na co można przeznaczyć pieniądze? 

Dotacja dla rolników wynosi 200 tys. zł i będzie wypłacana w dwóch ratach. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można przeczytać, że premie są wsparciem dla młodych rolników, którzy rozpoczynają i chcą rozwinąć swoją działalność rolniczą. 

Wsparcie dotyczy m.in.: wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, a także przygotowania do ich sprzedaży. Otrzymane środki młody rolnik może wydać na zakup nieruchomości rolnych, zwierząt gospodarskich, wyposażenia oraz na inwestycje budowlane.

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru, wynosi 811 mln zł.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).


Powiązane sprawy