PESEL dla obywateli polskich Lewin Kłodzki - wniosek DOC 2024

Autor: Wiola Uljanowicz Weryfikacja: 4 kwietnia 2024 8 min. czytania

Numer PESEL

Co to jest PESEL? Jak i kiedy nadawany jest numer PESEL? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest numer PESEL?

PESEL to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który nadawany jest osobie fizycznej w celu jej identyfikacji, jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Kiedy wymagany jest numer PESEL?

PESEL wymagany jest w momencie wyrabiania polskiego dowodu osobistego lub paszportu. Również niektóre urzędy i instytucje wymagają jego podania przy załatwianiu różnych spraw urzędowych.

Obywatel w każdym momencie może zastrzec swój numer PESEL.

Kto może się starać o nadanie numeru PESEL?

O numer PESEL mogą starać się osoby z polskim obywatelstwem oraz cudzoziemcy.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak uzyskać numer PESEL dla obywateli polskich?

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

W innych przypadkach o numer PESEL można uzyskać na wniosek. Należy wówczas przygotować:

Wniosek o uzyskanie numeru PESEL
 

Jeśli wniosek będzie zawierał braki, urząd wezwie wnioskującego do ich uzupełnienia, zaś jeżeli nie będzie spełniać wymogów urzędowych - urząd go nie rozpatrzy.

We wniosku należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Gdzie złożyć wniosek o numer PESEL w miejscowości Lewin Kłodzki?

Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie w miejscowości Lewin Kłodzki.

PESEL online - czy można złożyć wniosek przez Internet?

Na ten moment nie ma takiej możliwości. Wniosek o nadanie numeru PESEL należy dostarczyć do urzędu w miejscowości Lewin Kłodzki osobiście lub przez pełnomocnika.

Numer pesel dla dziecka za granicą

Jak uzyskać numer PESEL dla dziecka za granicą?

Dzieciom posiadającym polskie obywatelstwo i urodzonym za granicą numer PESEL nadaje się:

 • przy składaniu wniosku o pierwszy dokument paszportowy dla dziecka (w Polsce - w wydziale paszportowym, za granicą – w polskim konsulacie),
 • przy składaniu wniosku o pierwszy dowód osobisty dla dziecka (w dowolnym urzędzie gminy w Polsce),
 • przy zgłoszeniu zameldowania w Polsce na pobyt stały bądź czasowy.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków należy w pierwszej kolejności dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia.

Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze ksiąg stanu cywilnego

Transkrypcji można dokonać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce lub w polskim konsulacie (poza granicami kraju).

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia może złożyć:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • rodzice małoletniego dziecka - wniosek może złożyć jeden rodzic,
 • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu urodzenia innej osoby,
 • pełnomocnik.

Po transkrypcji wnioskujący otrzyma polski akt urodzenia, na podstawie którego można ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu tożsamości.

Ile czeka się na uzyskanie numeru PESEL?

Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu. Jeśli numer PESEL zostanie przyznany, wnioskujący otrzyma powiadomienie w tej sprawie.

Ile kosztuje uzyskanie numeru PESEL?

Usługa jest bezpłatna.

Gdzie odebrać numer PESEL?

Jeżeli numer PESEL wymagany jest do wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu, wnioskujący otrzyma go w urzędzie, w którym składał wniosek o dowód osobisty lub paszport.

Jeżeli zaś numer PESEL jest potrzebny w innym celu, niż do wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu, wnioskujący otrzyma go:

 • w urzędzie miasta/gminy właściwym dla miejsca zameldowania,
 • w urzędzie miasta/gminy, na której terenie jest siedziba pracodawcy - w przypadku braku miejsca zameldowania,
 • w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) - jeśli wnioskodawca nie pracuje lub jego pracodawca ma siedzibę poza granicami Polski.

Dane w rejestrze PESEL

Sprawdzenie poprawnosci numeru pesel

Jak sprawdzić poprawność numeru PESEL?

Weryfikacja, czy numer PESEL jest poprawny, jest bardzo prostą procedurą, którą można wykonać samodzielnie w domu. Aby sprawdzić PESEL, wystarczy dokonać obliczeń według podanego wzoru:

1*a + 3*b + 7*c + 9*d + 1*e + 3*f + 7*g + 9*h + 1*i + 3*j

gdzie litery od a do j oznaczają kolejne cyfry numeru PESEL. Ostatniej cyfry nie uwzględnia się w obliczeniach.

Z otrzymanego wyniku należy wziąć ostatnią cyfrę i odjąć od liczby 10. Wynik odejmowania powinien być zgodny z ostatnią cyfrą numeru PESEL. Jeżeli tak jest - numer PESEL jest poprawny.

Zaswiadczenie o numerze pesel

Zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL

Podczas załatwiania niektórych spraw urzędowych w miejscowości Lewin Kłodzki wymagane jest okazanie zaświadczenia o posiadanym numerze PESEL. Jak je uzyskać? Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta/Gminy w miejscowości Lewin Kłodzki, okazać przy tym dokument tożsamości i uiścić opłatę skarbową. Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną przez platformę ePUAP, natomiast konieczne jest podpisanie go za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Z opłaty zwolnione są osoby, które starają się o zaświadczenie:

 • o numerze PESEL nadanym po raz pierwszy,
 • po zmianie numeru PESEL,
 • wydawane celem złożenia wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, czyli mienie pozostawione przez Polaków przymusowo wysiedlonych w latach 1944–1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski.

Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika - wówczas koniecznie jest uiszczenie dodatkowej opłaty skarbowej (o ile pełnomocnik nie należy do najbliższej rodziny).

O zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL można się starać także w imieniu osoby zmarłej.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę numer PESEL dla obywateli polskich w miejscowości Lewin Kłodzki?

Aby załatwić sprawę numer PESEL dla obywateli polskich w miejscowości Lewin Kłodzki, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy pod adresem ul. Nad Potokiem 4 w miejscowości .

Urząd Gminy w miejscowości Lewin Kłodzki

adres: ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki

tel. +48748698428 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę numer PESEL dla obywateli polskich online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji