Wypis i wyrys z rejestru gruntów Warszawa - Śródmieście - wniosek online i wzór PDF 2023

Weryfikacja: 26 czerwca 2023

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Jednym z najważniejszych dokumentów związanych z nieruchomościami jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Warszawa - Śródmieście. Po uzyskaniu tych informacji można na przykład dokonać wpisu w księdze wieczystej, podzielić lub scalić nieruchomość, a także ją sprzedać. Kto może złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów? Czy można to zrobić online? Ile to kosztuje? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków w miejscowości Warszawa - Śródmieście?

Wymienione dokumenty mogą uzyskać:

 • właściciel nieruchomości;
 • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością;
 • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Najczęściej wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składa się, aby załatwić jedną z niżej wymienionych spraw:

Na dole strony znajdują się wzory wypełnionych wniosków o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, które ułatwią załatwienie niektórych z wyżej wymienionych spraw.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o otrzymanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów - wzór do pobraniaWzór jak wypełnić wniosek o wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków
 
 

Jedynym potrzebnym dokumentem, który należy złożyć jest wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Na dole strony znajduje się druk oraz wzory wypełnionych wniosków. Ten sam wniosek składa się w celu uzyskania wypisu z kartoteki lokali w miejscowości Warszawa - Śródmieście.

Wypis z ewidencji gruntów nie jest jedynym dokumentem wymaganym podczas sprzedaży nieruchomości - konieczne będzie także zdobycie zaświadczenia o objęciu działki Uproszczonym Planem Urządzania Lasu (UPUL) w miejscowości Warszawa - Śródmieście czy zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w miejscowości Warszawa - Śródmieście.

Jak złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków w miejscowości Warszawa - Śródmieście?

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów w miejscowości Warszawa - Śródmieście można złożyć na 3 sposoby:

Jak złożyć wniosek w miejscowości Warszawa - Śródmieście?

 1. Wnioskujący musi pobrać i wypełnić wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

 2. Następnie należy złożyć wniosek w urzędzie w miejscowości Warszawa - Śródmieście.

 3. Opłatę za dokument należy dokonać po otrzymaniu od pracownika urzędu dokumentu obliczenia opłaty (DOO).

 4. Przygotowane dokumenty są gotowe do odbioru.

 W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale, w wypisie lub w potwierdzonej kopii. Kopia musi być potwierdzona np. notarialnie (nie może to być ksero).

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów online w miejscowości Warszawa - Śródmieście

 1. Należy wejść na stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Z danych teleadresowych wybrać „Geodeci powiatowi” lub „Ośrodki dokumentacji” i wybrać województwo.
 3. Następnie należy wybrać i kliknąć „portal mapowy” – nie we wszystkich powiatowych portalach można złożyć wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego. Portale mogą się między sobą różnić zarówno wyglądem, jak i zasadami postępowania. Aby upewnić się, czy wybrany powiatowy portal obsługuje wnioski online – należy skontaktować się z jego administratorem lub poszukać informacji na stronie portalu powiatowego.

Ile kosztuje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Warszawa - Śródmieście?

Cena dokumentów różni się w zależności od tego, jaką formę otrzymania dokumentu wybierze wnioskujący. Za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu płaci się 140 złotych, zaś za wydruki obu dokumentów – 150 złotych.

Powyższe ceny odnoszą się do jednej nieruchomości w granicach jednego obrębu ewidencyjnego w miejscowości Warszawa - Śródmieście. Nawet jeżeli w skład nieruchomości wchodzi kilka działek, to o ile znajdują się w granicy jednego obrębu, przedstawione ceny będą stanowiły całkowite koszty otrzymania dokumentów. 

Zapłaty można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem na konto, którego numer zostanie podany w urzędzie.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie dokumentów w miejscowości Warszawa - Śródmieście? 

Urząd w miejscowości Warszawa - Śródmieście poinformuje wnioskującego, ile potrwa przygotowanie wyrysu i wypisu. Zazwyczaj sprawa załatwiana jest niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej jednak niż 30 dni. Wypełniając wniosek, można dokonać wyboru, w jaki sposób chce się odebrać dokumenty (osobiście w urzędzie, listownie, czy za pomocą poczty elektronicznej).

Termin ważności dokumentu dotyczącego wypisu i wyrys z rejestru gruntów

Przepisy nie regulują okresu ważności wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów - dane zawarte w dokumencie aktualne są na dzień jego wydania. Jeśli od wydania dokumentu nastąpiły zmiany ewidencyjne, to dokument traci ważność. Podmiot, u którego składany jest wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków sam określi czy dokument może zostać uznany za aktualny lub nieaktualny. 

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Warszawa - Śródmieście na portalu OnGeo.pl

Czy jest inny sposób uzyskania szczegółowych informacji o działce ewidencyjnej w miejscowości Warszawa - Śródmieście?

Podczas poszukiwania szczegółowych informacji o działce, np. MPZP, uzbrojenie w media, tereny zalewowe, obszary chronione i wielu innych, z pomocą przychodzi OnGeo. Aby uzyskać raport należy:

 • wejść na stronę ongeo.pl,
 • wyszukać interesującą działkę i kliknąć w nią na mapie,
 • wybrać z listy interesujące tematy, które trafią do analizy działki,
 • opłacić raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie PDF. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Warszawa - Śródmieście?

Aby załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Warszawa - Śródmieście, należy skontaktować się z instytucją Urząd Dzielnicy przy ul. ul. Nowogrodzka 43.

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa Śródmieście

tel. +48224439100 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków online?

Portal Informacyjny Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,1 tys. dokumentów!
Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (PDF)
Pobierz dokument
Sprzedaż nieruchomości - wzór wypełnionego wniosku EGiB o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków [PDF]

Uwaga! Wybór dokumentów, które chcemy uzyskać przez złożenie wniosku, jest uzależniony od woli notariusza!

Pobierz dokument
Podział nieruchomości - wzór wypełnionego wniosku EGiB o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków [PDF]
Pobierz dokument
Założenie księgi wieczystej - wzór wypełnionego wniosku EGiB o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków [PDF]
Pobierz dokument
Budowa domu - wzór wypełnionego wniosku EGiB o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków [PDF]
Pobierz dokument