Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (sprzedaż, darowizna) Myszków

Aktualizacja: 24 lutego 2021


Zgłoszenie zbycia pojazdu w miejscowości Myszków

Kto może zgłosić zbycie samochodu lub innego pojazdu?

Zbycie zarejestrowanego samochodu lub innego pojazdu zgłasza dotychczasowy właściciel. 

Do kiedy należy zgłosić zbycie pojazdu?

Zbycie pojazdu należy zgłosić do 30 dni kalendarzowych od wystawienia faktury VAT, podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny. Osoba, która tego nie zrobi, może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Ile kosztuje zgłoszenie zbycia pojazdu w miejscowości Myszków?

Usługa jest bezpłatna.

Gdzie można zgłosić zbycie pojazdu w miejscowości Myszków?

Zgłoszenia zbycia samochodu bądź innego pojazdu można dokonać przez internet lub w Wydziale Komunikacji w miejscowości Myszków.


Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - pobierz aktualny wzór PDF, DOC

Pobierz aktualny wzór zawiadomienia o zbyciu samochodu lub innego pojazdu. Dokument należy wypełnić drukowanymi literami.

Zgłoszenie zbycia pojazdu przez Internet (online)

Co należy przygotować?

 1. Skan dokumentu, który potwierdza zbycie samochodu lub innego pojazdu, np. faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży lub umowa darowizny.

 2. Dostęp do profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, które pozwalają potwierdzić Twoją tożsamość.

Co musisz zrobić?

 1. Przygotuj skan dokumentu, który potwierdza zbycie zarejestrowanego samochodu lub innego pojazdu, np. faktury VAT, umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny.

 2. Wejdź na stronę Mój Gov, zaloguj się przez profilu zaufanego lub podpis elektroniczny. 

 3. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany do usługi Mój Pojazd, w której zobaczysz swoje pojazdy. Przy właściwym pojeździe kliknij Zgłoś zbycie pojazdu.

Zgłoszenie zbycia samochodu lub innego pojazdu przez Internet (online)

Następnie:

 1. Podaj datę zbycia pojazdu.

 2. Sprawdź lub uzupełnij swoje dane.

 3. Podaj dane nabywcy. 

 4. Dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu (faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży lub umowa darowizny).

 5. Wybierz urząd, do którego chcesz wysłać zgłoszenie. 

 6. Wyślij zgłoszenie.

Po wysłaniu zgłoszenia wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na Twoją skrzynkę Gov (ePUAP) otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). To jedyny dokument urzędowy, który potwierdza zgłoszenie zbycia samochodu lub innego pojazdu.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu w Wydziale Komunikacji w miejscowości Myszków

Co należy przygotować?

 1. Wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu, którego wzór możesz pobrać na tej stronie lub otrzymać w Wydziale Komunikacji w miejscowości Myszków .

 2. Dowód osobisty lub paszport, a jeśli jesteś cudzoziemcem kartę pobytu.

 3. Kopię dokumentu,  który potwierdza zbycie zarejestrowanego samochodu lub innego pojazdu, np. faktura VAT, umowy kupna-sprzedaży lub umowa  darowizny.

Co musisz zrobić?

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. 

 2. Odwiedź wydział komunikacji urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania. 

 3. Zgłoś zbycie pojazdu. 


Gdzie można złożyć wniosek o zawiadomienie o zbyciu pojazdu w miejscowości Myszków?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Myszkowie w miejscowości Myszków ul. Pułaskiego 6
42 – 300 Myszków
+48343159131


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.