Prawo jazdy 2023 Łask - cena, kurs, egzamin, odbiór i wymiana dokumentu

Weryfikacja: 6 lipca 2023

Prawo jazdy

Kto może otrzymać prawo jazdy?

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mówi, że polskie prawo jazdy może otrzymać każdy, kto spełni dwa poniższe warunki:

 1. Mieszka na terenie Polski przynajmniej od 185 dni.
 2. Jest w odpowiednim wieku do uzyskania dokumentu określonej kategorii.

Osoba spełniająca powyższe kryteria może starać się o uzyskanie dokumentu prawa jazdy, po złożeniu odpowiednich wniosków.

Posiadanie prawa jazdy od minimum roku jest warunkiem koniecznym, aby zostać kierowcą Ubera, Bolta.

Jak wyrobić prawo jazdy w Łasku? Krok po kroku

Proces uzyskiwania prawa jazdy składa się z sześciu etapów. Są to:

 1. Wybór szkoły jazdy w Łasku.
 2. Badania lekarskie na prawo jazdy w Łasku.
 3. Wyrobienie PKK w Łasku.
 4. Kurs na prawo jazdy.
 5. Egzamin państwowy.
 6. Odbiór dokumentu.

Całą procedurę szczegółowo opisano w poradnikach poświęconych konkretnym kategoriom prawa jazdy:

Wybór szkoły jazdy

Pierwszym etapem na drodze do prawa jazdy jest wybór szkoły jazdy, która przygotuje kursanta do egzaminu teoretycznego i praktycznego na wybraną kategorię. Przy wyborze należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy szkoła oferuje kursy na daną kategorię. Warto zweryfikować zdawalność wśród kursantów z danego OSK.

Badania lekarskie

W przypadku każdej kategorii prawa jazdy konieczne jest wykonanie stosownych badań lekarskich. Posiadając orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów można przejść do kolejnych etapów zdobywania uprawnień.

Wyrobienie PKK

Kolejnym krokiem jest wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Numer PKK otrzymuje się w wydziale komunikacji, po przedłożeniu następujących dokumentów:

 • wniosku o wydanie prawa jazdy,
 • aktualnej, kolorowej fotografii 3,5 x 4,5 cm,
 • orzeczenia lekarskiego wydanego podczas badań lekarskich na prawo jazdy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • orzeczenia psychologicznego - w przypadku kat.C i D,
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • zgody rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich),
 • kserokopii prawa jazdy (jeśli kandydat posiada już ten dokument),
 • dokumentu potwierdzającego pobyt w Polsce powyżej 185 dni (w przypadku cudzoziemców) - wizę, kartę pobytu,
 • pełnomocnictwo - jeżeli wnioskujący powołał pełnomocnika.

Kurs prawa jazdy

Po wyrobieniu PKK kursant może rozpocząć naukę w szkole jazdy. Kurs na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej, a jego długość różni się w zależności od kategorii oraz od wybranej szkoły jazdy.

Egzamin państwowy - testy na prawo jazdy i egzamin praktyczny

Egzamin na prawo jazdy - niezależnie od kategorii - składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zdaje się go w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu, złożonego w przypadku każdej kategorii z 32 pytań. Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy podzielone są na:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej z prawa drogowego,
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej na daną kategorię.

Egzamin praktyczny różni się przebiegiem w zależności od zdawanej kategorii - szczegółowo omówiono te zagadnienia w poradnikach poświęconych danym kategoriom. Wyróżnić można jednak podstawowe elementy wspólne - podczas każdego egzaminu:

 • sprawdza się stan techniczny pojazdu i przygotowuje do jazdy,
 • wykonuje wymagane manewry na placu manewrowym,
 • jest się egzaminowanym z jazdy w ruchu drogowym.

Odbiór dokumentu

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu pozostaje wyrobić i odebrać prawo jazdy. Całą procedurę szczegółowo opisano poniżej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie prawa jazdy i wzór jak wypełnić

Formularze wniosków o wydanie prawa jazdy znaleźć można w wydziałach komunikacji w urzędach miasta lub dzielnicy, a także starostwa powiatowego. Można je też samodzielnie wydrukować i uzupełnić.

Wniosek o prawo jazdyWypełniony wzór wniosku o prawo jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy składa się przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego na każdą kategorię prawa jazdy. Ten sam formularz służy również do wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie w Łasku, a także wymiany prawa jazdy ​​​​​z powodu zniszczenia, kradzieży lub zmiany danych w Łasku.

 

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy?

Jak wypełnić wniosek o prawo jazdy?

 • W górnej części wniosku należy uzupełnić dane wydziału komunikacji, do którego kierowany jest wniosek.
 • W części A należy wpisać swoje dane personalne.
 • Część B wypełniają wyłącznie osoby, które wymieniają prawo jazdy lub chcą uzyskać wtórnik.
 • W części C, jeżeli wnioskujący składa wniosek po raz pierwszy, zaznacza a) oraz wskazuje kategorię prawa jazdy. W punkcie 2. należy zaznaczyć a), b), c) oraz d).
 • Część D wypełniają osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji zawodowej.
 • Część E wypełniają osoby ubiegające się o wydanie wtórnika lub zmianę dokumentu z powodu zmiany danych.
 • W część F wnioskujący wybiera sposób odebrania dokumentu.
 • W część G należy zaznaczyć okienka od 1 do 6.

Na końcu należy wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania i złożyć odręczny podpis na dokumencie.

⚠ Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. ⚠

Pytania i odpowiedzi dotyczące prawa jazdy

Jakie parametry powinny mieć zdjęcia do prawa jazdy?

Zdjęcia do dokumentów posiadają szereg wytycznych, które muszą być spełnione, aby urzędnik przyjął fotografię do dokumentu. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje.

Zdjęcie do prawa jazdy powinno być:

 • w wymiarze: 3,5 x 4,5 cm,
 • kolorowe,
 • aktualne, czyli nie starsze niż 6 miesięcy od dnia składania wniosku,
 • ostre i wyraźne,
 • z naturalnym kontrastem, na jednolitym jasnym tle.

Zdjęcie powinno obejmować wizerunek osoby od czubka głowy do górnej części barków od frontu. Twarz musi zajmować ok. 80 % całości fotografii. Ważne, aby na zdjęciu widoczne były wyraźne źrenice, a osoba fotografowana była bez nakrycia głowy i okularów z przyciemnianymi szkłami.

 Kiedy można zacząć kurs na prawo jazdy?

Ile miesięcy przed urodzinami można zacząć kurs na prawo jazdy?

Kurs na prawo jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego dla danej kategorii. Z kolei do samego egzaminu można przystąpić na miesiąc przed urodzinami.

Numer prawa jazdy a numer druku prawa jazdy

Na dokumencie prawa jazdy znajdują się 2 różne numery - jeden z nich to numer prawa jazdy, drugi zaś - numer druku prawa jazdy.

Pierwszy z nich znajduje się z przodu dokumentu, w punkcie 5. Numer prawa jazdy to numer identyfikacyjny dokumentu. Jego podanie jest konieczne podczas wymiany dokumentu w związku z uzyskaniem nowych uprawnień, a także zmianą danych czy zdjęcia. 

Numeru prawa jazdy nie należy mylić z numerem druku prawa jazdy, który znajduje się z tyłu dokumentu. Można go znaleźć tuż pod kodem kreskowym, obok posiadanych kategorii prawa jazdy. Numer jest cyfrowym i literowym odzwierciedleniem rzeczonego kodu kreskowego. 

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane na 3 miesiące?

Po upływie 3 miesięcy od utraty prawa jazdy kierowca może się po nie zgłosić do wydziału komunikacji. Za oddanie lub odblokowanie (w przypadku zablokowania prawa jazdy elektronicznie) dokumentu, uiszcza się opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł. Do odbioru prawa jazdy kierowca musi posiadać aktualne badania lekarskie.

Kto musi starać się o wtórnik prawa jazdy?

Do obowiązkowej wymiany dokumentu w ciągu 30 dni jest zobowiązany każdy, kto:

Zasada postępowania jest bardzo podobna jak w przypadku wyrabiania prawa jazdy po raz pierwszy. Należy skompletować odpowiednie dokumenty (badania lekarskie, wniosek, zdjęcie, dowód wpłaty) i złożyć je w wydziale komunikacji odpowiedniego urzędu. Koszt wydania wtórnika prawa jazdy to 100,50 zł. Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu, a potwierdzenie opłaty można przesłać przez ePUAP wraz z pozostałymi dokumentami.

Ile ważne jest prawo jazdy?

W Polsce wszystkie wydawane prawa jazdy są terminowe. Maksymalnie mogą być wydane na okres 15 lat, a minimalnie na rok. Okres, na jaki wydawane jest prawo jazdy, ustala lekarz przeprowadzający badanie. 

Kiedy wymienić prawo jazdy bezterminowe?

Do kiedy trzeba wymienić prawo jazdy bezterminowe?

Wymiana dokumentów, które do tej pory były wydane bezterminowo, została zaplanowana na lata 2028-2033. W tym czasie będzie trzeba zgłosić się do urzędu po nowe prawo jazdy - z maksymalnie 15-letnim okresem ważności.

Za co można stracić prawo jazdy?

Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy jeżeli kierowca dopuści się wykroczeń drogowych, może utracić prawo jazdy. Dokument może zostać odebrany m.in. za:

 • przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h,
 • przekroczenie dozwolonej ilości punktów karnych → taryfikator punktów karnych,
 • jazdę pod wpływem alkoholu,
 • ucieczkę z miejsca wypadku,
 • niezatrzymanie się do kontroli straży drogowej czy policji.

Prawo jazdy w aplikacji mObywatel

Od 5 grudnia 2020 roku kierowca nie musi wozić ze sobą prawa jazdy. Może jednak mieć przy sobie dokument w formie cyfrowej w aplikacji mObywatel. W aplikacji znajdą się takie dane jak: data wydania prawa jazdy, data jego ważności, posiadane kategorie, a także numer dokumentu.

Zgubione prawo jazdy - co zrobić?

Jeżeli kierowca zgubił swój dokument, musi niezwłocznie zgłosić się do wydziału komunikacji, aby zastrzec prawo jazdy w Łasku i złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Jak uzyskać międzynarodowe prawo jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy w Łasku może uzyskać każdy, kto posiada ważne polskie prawo jazdy.

Istnieją pojazdy, do których prowadzenia wymagane są dodatkowe uprawnienia, nie tylko odpowiednie prawo jazdy - jak zdobyć zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w Łasku?

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę prawo jazdy w Łasku?

Aby załatwić sprawę prawo jazdy w Łasku, należy skontaktować się z instytucją Starostwo Powiatowe w Łasku przy ul. ul. Południowa 1.

Starostwo Powiatowe w Łasku

ul. Południowa 1, 98-100 Łask

tel. +48436756849 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie prawa jazdy krajowego [PDF]

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument
Wypełniony wzór wniosku o wydanie prawa jazdy [PDF]
Pobierz wniosek

Powiązane tagi